Lịch thi HKII khối 10,11 năm học 2016-2017

LỊCH THI HỌC KỲ II - KHỐI 10 & KHỐI 11
NĂM HỌC 2016- 2017
 
Thời gian Buổi Môn Hình thức Thời gian Giờ làm bài Ghi chú
Thứ năm: 04/5/2017 Sáng Công nghệ 11 Theo lớp 45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Công nghệ 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10,12 học TKB tiết 2,3,4,5
Thứ sáu: 05/5/2017 Sáng Tin 11 Theo lớp 45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Tin 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10,12 học TKB tiết 2,3,4,5
Thứ ba: 09/5/2017 Sáng GDCD 11 KHTN theo lớp
KHXH theo phòng
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Địa 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10,12 học TKB tiết 2,3,4,5
 Thứ năm: 11/5/2017 Sáng Sử 11 KHTN theo lớp
KHXH theo phòng
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều GDCD 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10,12 học TKB tiết 2,3,4,5
 Thứ sáu: 12/5/2017 Sáng Địa 11 KHTN theo lớp
KHXH theo phòng
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Sử 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10,12 học TKB tiết 2,3,4,5
Thứ hai: 15/5/2017 Sáng Văn 11 Tập trung 120 phút 700h- 9h00 Toàn trường nghỉ học
 
 
Sáng Hóa 10 Tập trung 60 phút 9h30- 10h30
Chiều Lý 11 KHXH theo lớp
KHTN theo phòng
60 phút 13h30- 14h30
Chiều Toán 10 Tập trung 90 phút 15h00- 16h30
 Thứ ba: 16/5/2017 Sáng Văn 10 Tập trung 120 phút 7h00- 9h00  
 
 
Toàn trường nghỉ học
 
 
Sáng Hóa 11 KHXH theo lớp
KHTN theo phòng
60 phút 9h30- 10h30
Chiều Lý 10 Tập trung 60 phút 13h30- 14h30
Chiều Toán 11 Tập trung 90 phút 15h00- 16h30
Thứ tư: 17/5/2017 Sáng Sinh 11 KHXH theo lớp
KHTN theo phòng
60 phút 7h00- 8h00 Toàn trường nghỉ học
Sáng Anh 10 Tập trung 45 phút 8h30-9h15
Chiều Anh 11 Tập trung 60 phút 13h30- 14h30
Chiều Sinh 10 Theo lớp 45 phút 15h00-15h45
 
 
Lưu ý :   
+ Học sinh xem kĩ lịch thi, chú ý ghi, tô mã đề, SBD chính xác; trường hợp sai sót do ghi, tô mã đề, SBD, máy không chấm thì cho điểm 0.
+ Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu đi trễ quá 5 phút khi đã tính giờ làm bài thì không được thi.
+ Khi đi thi phải thực hiện đúng nội quy, nề nếp của nhà trường, giữ gìn vệ sinh. BTĐ sẽ kiểm tra trừ điểm theo quy định.
+ Không vi phạm quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm: cho điểm 0, cảnh cáo dưới cờ và hạ hạnh kiểm.
+ Cách chia phòng K11 giống như thi kiểm tra một tiết tập trung học kỳ 2.