Thành tích học sinh giỏi từ năm 2015 - 2020

Năm học 2019 - 2020
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Vương Gia Bảo Nhất - Toán    
2 Vương Huỳnh Khải Nhất - Lý   Đang học 11
3 Lương Phúc Hậu Nhì - Tin    
4 Nguyễn Minh Triết Nhì - Toán    
5 Lê Thế Thuận Nhì - Địa    
6 Phạm Kim Chi Nhì - Địa    
7 Hứa Khả Minh Nhì - Văn KK-Văn  
8 Nguyễn Thùy Như Nhì - Địa    
9 Nguyễn Tường Vy Nhì - Sinh    
10 Ngô Trọng Phúc Nhì - Toán    
11 Bùi Kim Thoa Nhì - Toán    
12 Trịnh Đình Ngọc Nhì - Hóa    
13 Lâm Tuấn Vũ Nhì - Sinh    
14 Đoàn Thùy Trang Nhì - Văn   Đang học 11
15 Lâm Hải Lam Nhì - AV   Đang học 11
16 Trần Bé Sáu Nhì - Địa   Đang học 11
17 Nguyễn Nguyễn Phong Nhì - Địa   Đang học 11
18 Hồ Long Phi Nhì - Sử   Đang học 11
19 Đoàn Như Ý Nhì - Sử   Đang học 11
20 Ngô Trọng Huỳnh Nhì - Lý   Đang học 11
21 Trần Huyền Trân KK - Địa    
22 Nguyễn Kim Ngân KK - Sử    
23 Hoàng Anh Khôi KK - AV    
24 Trần Như Hảo KK - AV    
25 Lê Mỹ Ngọc Giàu KK - Toán    
26 Nguyễn Thị Ái Linh KK - Toán    
27 Ngô Thảo Như KK - AV    
28 Nguyễn Dạ Đang KK - Sử    
29 Nguyễn Hồng Ân KK - Văn    
30 Lê Hạnh Nhi KK - Văn    
31 Nguyễn Huỳnh Lan Vy KK - Hóa    
32 Nguyễn Tuấn Anh KK - Toán    
33 Lê Thanh Trương KK - Toán    
34 Lâm Kiều Loan KK - Hóa    
35 Nguyễn Duy Khang KK - Lý    
36 Nguyễn Công Sự KK - Toán    
37 Trần Minh Huy KK - Toán   Đang học 11
38 Trần Hoàng Khả KK - Sinh   Đang học 11
39 Trần Kim Tiền KK - Văn   Đang học 11
40 Lý Công Danh KK - AV   Đang học 11
41 Trần Thị Tường Vy KK - Địa   Đang học 11
42 Huỳnh Như Ngọc KK - Hóa   Đang học 11
43 Hồ Hân Hân KK - Sinh   Đang học 11
44 Nguyễn Hiếu Huy KK - Sinh   Đang học 11
45 Trần Mẩn Nhi KK - Sinh   Đang học 11
46 Trần Thảo Vy KK - Sinh   Đang học 11
47 Phạm Trọng Nguyễn KK - Toán   Đang học 11
48 Mai Thống Nhất KK - Toán   Đang học 11
49 Phạm Việt An KK - Hóa   Đang học 11
50 Vưu Nhã An KK - Lý   Đang học 11
51 Trần Hoàng Phúc KK - Lý   Đang học 11
52 Nguyễn Hồng Sơn KK - Toán   Đang học 11
53 Võ Ngọc Tuyền Ba - Địa    
54 Trần Trung Tính Ba - AV    
55 Quách Kim Trinh Ba - Sử    
56 Đoàn Như Thảo Ba - Hóa    
57 Châu Huỳnh Thiện Châu Ba - Sinh    
58 Nguyễn Vũ Kha Ba - Sinh    
59 Huỳnh Tấn Kiệt Ba - Sinh    
60 Nguyễn Ngọc Vi Ba - Sinh    
61 Trương Chí Hiểu Ba - Địa    
62 Phạm Huỳnh Anh Ba - Hóa    
63 Phan Anh Minh Ba - Lý    
64 Tạ Ái Nhân Ba - AV   Đang học 11
65 Phạm Hồng Nhạn Ba - Địa   Đang học 11
66 Hồ Chí Bảo Ba - Sử   Đang học 11
67 Trần Hoàng Ka Ba - Sử   Đang học 11
68 Nguyễn Hải Yến Ba - Toán   Đang học 11
69 Hồ Nguyễn Huy Ba - Hóa   Đang học 11
Năm học 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Lê Thế Thuận Nhất - Địa lí   Đang học 11
2 Phạm Vũ Ca Nhất - Hóa học    
3 Văn Minh Lến Nhất - Sinh học KK-Sinh  
4 Trương Chí Hiểu Nhì - Địa lí   Đang học 11
5 Lê Hữu Duy Nhì - Địa lí    
6 Nguyễn Ngọc Huyền Nhì - Ngữ văn    
7 Tạ Bích Tiên Nhì - Ngữ văn    
8 Đặng Thúy Nhi Nhì - Sinh học    
9 Mai Trần Phương Nam Nhì - Toán    
10 Võ Ngọc Tiền Ba - Địa lí   Đang học 11
11 Nguyễn Thùy Như Ba - Địa lí   Đang học 11
12 Phạm Kim Chi Ba - Địa lí    
13 Nguyễn Huỳnh Lan Vy Ba - Hóa học   Đang học 11
14 Phạm Huỳnh Anh Ba - Hóa học   Đang học 11
15 Nguyễn Minh Châu Ba - Hóa học    
16 Huỳnh Thị Yến Nhi Ba - Lịch sử    
17 Nguyễn Thu Tiền Ba - Ngữ văn   Đang học 11
18 Thái Thị Thúy Huỳnh Ba - Ngữ văn    
19 Nguyễn Ngọc Tuyền Ba - Ngữ văn    
20 Châu Huỳnh Thiện Châu Ba - Sinh học   Đang học 11
21 Nguyễn Vũ Kha Ba - Sinh học   Đang học 11
22 Huỳnh Tấn Kiệt Ba - Sinh học   Đang học 11
23 Quảng Diễm Y Ba - Sinh học    
24 Tống Khánh Linh Ba - Tiếng Anh    
25 Võ Phương Thảo Ba - Tiếng Anh    
26 Lương Phúc Hậu Ba - Tin học   Đang học 11
27 Trần Diệu Ái Ba - Toán    
28 Nguyễn Nhật Hảo Ba - Toán    
29 Trần Duy Khãi Ba - Vật lí    
30 Trịnh Đình Ngọc KK - Hóa học   Đang học 11
31 Du Huỳnh Thế Vinh KK - Hóa học   Đang học 11
32 Trần Khánh Diệu KK - Hóa học    
33 Nguyễn Dạ Đang KK - Lịch sử   Đang học 11
34 Nguyễn Kim Ngân KK - Lịch sử   Đang học 11
35 Lê Vũ Luân KK - Lịch sử    
36 Nguyễn Nhã Trân KK - Lịch sử    
37 Trương Bảo Yến KK - Lịch sử    
38 Nguyễn Hồng Ân KK - Ngữ văn   Đang học 11
39 Hứa Khả Minh KK - Ngữ văn   Đang học 11
40 Lê Hạnh Nhi KK - Ngữ văn   Đang học 11
41 Võ Phương Thảo KK - Ngữ văn    
42 Nguyễn Kiều Tiên KK - Ngữ văn    
43 Nguyễn Ngọc Vi KK - Sinh học   Đang học 11
44 Lâm Tuấn Vũ KK - Sinh học   Đang học 11
45 Nguyễn Tường Vy KK - Sinh học   Đang học 11
46 Ngô Thảo Như KK - Tiếng Anh   Đang học 11
47 Lê Huỳnh Gia Minh KK - Tiếng Anh    
48 Vương Gia Bảo KK - Toán   Đang học 11
49 Ngô Trọng Phúc KK - Toán   Đang học 11
50 Bùi Kim Thoa KK - Toán   Đang học 11
51 Tô Trần Nhất Linh KK - Toán    
52 Nguyễn Duy Khang KK - Vật lí   Đang học 11
53 Phạm Anh Minh KK - Vật lí   Đang học 11
54 Lâm Đang Thuần KK - Vật lí    
Năm học 2017 - 2018
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Mã Thị Minh Thư Ba - Toán    
2 Mai Ngọc Tú Ba - Toán    
3 Nguyễn Trung Hiếu Ba - Lý    
4 Nguyễn Hà Mi Ba - Hóa    
5 Võ Thanh Khải Ba - Sinh    
6 Văn Minh Lến Ba - Sinh KK - Sinh học Đang học 11
7 Nguyễn Chí Đen Ba - Văn    
8 Nguyễn Băng Đình Ba - Văn    
9 Nguyễn Huỳnh My Ba - Văn    
10 Nguyễn Thanh Thảo Ba - Sử    
11 Trương Kim Huệ Ba - Anh    
12 Dương Ngọc Lụa Ba - Anh    
13 Trần Đăng Khoa Ba - Tin    
14 Nguyễn Quý Định KK - Toán    
15 Đoàn Nam Thuận KK - Toán    
16 Trịnh Thảo Vi KK - Toán    
17 Nguyễn Như Thảo KK - Toán    
18 Mai Trần Phương Nam KK - Toán   Đang học 11
19 Huỳnh Hoàng Thịnh KK - Lý    
20 Ngô Trần Ái KK - Lý    
21 Trần Duy Khải KK - Lý   Đang học 11
22 Lâm Đang Thuần KK - Lý   Đang học 11
23 Lương Nhật Tiến KK - Hóa    
24 Nguyễn Phương Anh KK - Hóa    
25 Nguyễn Minh Châu KK - Hóa   Đang học 11
26 Lâm Hiểu Băng KK - Sinh    
27 Dương  Diệu Hiền KK - Văn    
28 Trần Ngọc Hà KK - Văn   Đang học 11
29 Nguyễn Kiều Tiên KK - Văn   Đang học 11
30 Võ Phương Thảo KK - Văn   Đang học 11
31 Huỳnh Thị Yến Nhi KK - Sử   Đang học 11
32 Lê Vũ Luân KK - Sử   Đang học 11
33 Vưu Như Ý KK - Sử    
34 Nguyễn Thị Như Huỳnh KK - Sử    
35 Hồ Minh Kha KK - Địa    
36 Tống Khánh Linh KK - Anh   Đang học 11
37 Lê Huỳnh Gia Minh KK - Anh   Đang học 11
38 Nguyễn Hoàng Kha KK - Anh    
39 Lê Trần Trí Thức KK - Tin    
40 Trần Duy Khanh Nhì - Hóa    
41 Hồ Mộng Nghi Nhì - Hóa    
Năm học 2016 - 2017
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Lý Tú Nhã Nhất - Toán    
2 Trần Hoàn Hảo Ba - Toán    
3 Trần Tín Nhiệm Ba - Toán    
4 Mã Thị Minh Thư Ba - Toán   Đang học 11
5 Hàn Văn Gia Hiên KK - Toán    
6 Mai Minh Hùng KK - Toán    
7 Trần Lê Ái Như KK - Toán    
8 Phạm Hoàng Thiện KK - Toán    
9 Đoàn Nam Thuận KK - Toán   Đang học 11
10 Mai Ngọc Tú KK - Toán   Đang học 11
11 Quách Lý Đôl KK - Tin học    
12 Tạ Nguyễn Anh Khoa Nhì - Vật lí    
13 Trần Bảo Châu Ba - Vật lí    
14 Trịnh Chí Bền Ba - Hóa học    
15 Phạm Thị Nhung Ba - Hóa học    
16 Nguyễn Phương Anh Ba - Hóa học   Đang học 11
17 Trần Duy Khanh KK - Hóa học   Đang học 11
18 Nguyễn Hà Mi KK - Hóa học   Đang học 11
19 Hồ Mộng Nghi KK - Hóa học   Đang học 11
20 Lê Triều Tân KK - Hóa học    
21 Lương Nhật Tiến KK - Hóa học   Đang học 11
22 Văn Minh Khén Ba - Sinh học KK - Sinh học  
23 Nguyễn Vũ Mão Ba - Sinh học    
24 Phạm Thị Cẩm Tiên Ba - Sinh học    
25 Mã Huyền Trân Ba - Sinh học    
26 Nguyễn Trúc Anh KK - Sinh học   Đang học 11
27 Lâm Hiểu Băng KK - Sinh học   Đang học 11
28 Huỳnh Thị Chen KK - Sinh học    
29 Võ Thanh Khải KK - Sinh học   Đang học 11
30 Lê Nguyễn Nhật Minh KK - Sinh học    
31 Nguyễn Lan Như Nhì - Ngữ văn    
32 Dương Diệu Hiền Ba - Ngữ văn   Đang học 11
33 Trần Huyền Mơ Ba - Ngữ văn    
34 Nguyễn Huỳnh My Ba - Ngữ văn   Đang học 11
35 Nguyễn Ngọc Thơ Ba - Ngữ văn    
36 Lê Vy Ba - Ngữ văn    
37 Hồ Thùy Dương KK - Ngữ văn    
38 Ngô Triệu Kha KK - Ngữ văn   Đang học 11
39 Mã Vĩnh Nghi KK - Ngữ văn    
40 Phạm Nhật Linh Ba - Lịch sử    
41 Nguyễn Minh Nhựt Ba - Lịch sử KK - Lịch sử  
42 Trần Bích Trăm Ba - Lịch sử    
43 Trần Huyền Trân Ba - Lịch sử    
44 Vưu Như Ý Ba - Lịch sử   Đang học 11
45 Lê Kiều Diễm KK - Lịch sử    
46 Nguyễn Thị Như Huỳnh KK - Lịch sử   Đang học 11
47 Huỳnh Thiện Nhân Nhì - Địa lí KK- Địa lí  
48 Dương Thị Diễm Trinh Ba - Địa lí    
49 Trương Hoàng Kết KK - Địa lí    
50 Trương Kim Huệ Nhì - Tiếng Anh   Đang học 11
51 Nguyễn Hoàng Kha Ba - Tiếng Anh   Đang học 11
52 Lý Thiện Nhân Ba - Tiếng Anh    
53 Dương Thị Như Ba - Tiếng Anh    
54 Dương Ngọc Lụa KK - Tiếng Anh   Đang học 11
55 Nguyễn Diễm Tiên KK - Tiếng Anh    
Năm học 2015 - 2016
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Ngô Ngọc  Hà Nhất - Olympic Toán    
2 Lý Tú Nhã Nhất -  Casio Toán Ba - Casio Toán Đang học 11
3 Trần Tín Nhiệm Nhất -  Casio Toán KK - Casio Toán Đang học 11
4 Hồ Huỳnh Lam Linh NhÌ - Ngữ văn    
5 Trần Thị Tuyền NhÌ - Ngữ văn    
6 Nguyễn Qúi Định Nhì - Olympic Toán   Đang học10
7 Đoàn Nam Thuận Nhì - Olympic Toán   Đang học10
8 Nguyễn Trần Trung Tín Nhì - Olympic Toán    
9 Nguyễn Minh Nhựt Nhì - Lịch sử   Đang học 11
10 Trương Kim Huệ Nhì - Olympic AV   Đang học10
11 Nguyễn Hoàng Kha Nhì - Olympic AV   Đang học10
12 Văn Minh Khén Nhì -  Casio Sinh Nhất - Casio Sinh Đang học 11
13 Lê Nguyễn Nhật Minh Nhì -  Casio Sinh   Đang học 11
14 Phạm Thu Hiền Nhì -  Casio Sinh    
15 Nguyễn Trần Trung Tín Nhì -  Casio Toán    
16 Hồ Hoài Bảo BA - Hóa học    
17 Huỳnh Duy Khánh BA - Lịch sử   Đang học 11
18 Trần Bích Trăm BA - Lịch sử   Đang học 11
19 Chung Hồng Nhung BA - Lịch sử    
20 Nguyễn Thị Phương Thảo BA - Lịch sử    
21 Trần Như Ý BA - Lịch sử    
22 Hồ Thùy Dương BA - Ngữ văn   Đang học 11
23 Mã Vĩnh Nghi BA - Ngữ văn   Đang học 11
24 Trần Yến Linh BA - Ngữ văn    
25 Hà Như Ý BA - Ngữ văn    
26 Hồ Như Ý BA - Ngữ văn    
27 Văn Minh Khén BA - Sinh học   Đang học 11
28 Nguyễn Thùy Dương BA - Sinh học    
29 Dương Bé Nhi BA - Sinh học    
30 Lê Thị Tuyết Băng BA - Tiếng Anh    
31 Phạm Thị Thu Phương BA - Tiếng Anh    
32 Mã Thị Minh Thư Ba - Olympic Toán   Đang học10
33 Nguyễn Thị Thùy  Trang Ba - Olympic Toán   Đang học10
34 Mai Ngọc Tú Ba - Olympic Toán   Đang học10
35 Trịnh Thảo Vi Ba - Olympic Toán   Đang học10
36 Trần Hoàn Hảo Ba - Olympic Toán   Đang học 11
37 Huỳnh Quốc Hưng Ba - Olympic Toán    
38 Lê Hải Thiên Ba - Olympic Toán    
39 Dương Ngọc Lụa Ba - Olympic AV   Đang học10
40 Trần Hoàn Hảo Ba - Olympic AV   Đang học 11
41 Lý Thiện Nhân Ba - Olympic AV   Đang học 11
42 Dương Thị Như Ba - Olympic AV   Đang học 11
43 Võ Thị Thảo Nguyên Ba - Olympic AV    
44 Nguyễn Trần Trung Tín Ba - Olympic AV    
45 Lê Thị Tuyết Băng Ba - Olympic AV    
46 Phạm Thị Thu Phương Ba - Olympic AV    
47 Trịnh Chí Bền Ba -  Casio Hóa   Đang học 11
48 Phạm Mỹ Quyên Ba -  Casio Hóa    
49 Trần Quang Minh Ba -  Casio Lý    
50 Mã Huyền Trân Ba -  Casio Sinh   Đang học 11
51 Tạ Vân Kiều Ba -  Casio Sinh    
52 Dương Bé Nhi Ba -  Casio Sinh    
53 Mai Kiều Tiên Ba -  Casio Sinh    
54 Trần Hoàn Hảo Ba -  Casio Toán   Đang học 11
55 Lê Quang Đại Ba -  Casio Toán    
56 Ngô Ngọc Hà Ba -  Casio Toán    
57 Huỳnh Thiện Nhân KK - Địa lí   Đang học 11
58 Dương Thị Diễm Trinh KK - Địa lí   Đang học 11
59 Lê Ngọc Đào KK - Địa lí   Đang học 11
60 Trương Hoàng Kết KK - Địa lí   Đang học 11
61 Lê Quang  Truyền KK - Olympic Toán   Đang học10
62 Trần Nhật Hảo KK - Olympic Toán   Đang học10
63 Hồ Phước  Trãi KK - Olympic Toán   Đang học10
64 Hàn Văn Gia Hiên KK - Olympic Toán   Đang học 11
65 Nguyễn Vũ Mão KK - Olympic Toán   Đang học 11
66 Lý Tú Nhã KK - Olympic Toán Ba - Olympic Toán Đang học 11
67 Trần Tín  Nhiệm KK - Olympic Toán   Đang học 11
68 Lê Quang Đại KK - Olympic Toán    
69 Võ Hải Đăng KK - Olympic Toán    
70 Nguyễn Duy Linh KK - Olympic Toán    
71 Trịnh Chí Bền KK - Hóa học   Đang học 11
72 Phạm Thị Nhung KK - Hóa học   Đang học 11
73 Lê Triều Tân KK - Hóa học   Đang học 11
74 Nguyễn Dương Bình KK - Hóa học    
75 Ngô Hải Đăng KK - Hóa học    
76 Lê Kiều Diễm KK - Lịch sử   Đang học 11
77 Phạm Nhật Linh KK - Lịch sử   Đang học 11
78 Trần Huyền Trân KK - Lịch sử   Đang học 11
79 Nguyễn Ngọc Diễm KK - Lịch sử    
80 Đặng Bích Ngân KK - Ngữ văn   Đang học 11
81 Nguyễn Lan Như KK - Ngữ văn   Đang học 11
82 Lê Vy KK - Ngữ văn   Đang học 11
83 Mã Huyền Trân KK - Sinh học   Đang học 11
84 Tạ Vân Kiều KK - Sinh học    
85 Huỳnh Mai Nhàn KK - Sinh học    
86 Lý Thiện Nhân KK - Tiếng Anh   Đang học 11
87 Dương Thị Như KK - Tiếng Anh   Đang học 11
88 Nguyễn Diễm Tiên KK - Tiếng Anh   Đang học 11
89 Hồ Chí Bảo KK - Tiếng Anh    
90 Lê Thảo Nguyên KK - Tiếng Anh    
91 Nguyễn Vỹ  Khang KK - Olympic AV   Đang học10
92 Mai Ngọc Tú KK - Olympic AV   Đang học10
93 Nguyễn Khánh Huyền KK - Olympic AV   Đang học10
94 Hàn Văn Gia Hiên KK - Olympic AV   Đang học 11
95 Lý Tú Nhã KK - Toán   Đang học 11
96 Lê Quang Đại KK - Toán    
97 Nguyễn Châu Đoan KK - Toán    
98 Nguyễn Trần Trung Tín KK - Toán    
99 Tạ Nguyễn Đăng Khoa KK - Vật lí   Đang học 11
100 Huỳnh Quốc Hưng KK - Vật lí    
101 Trần Trọng Nhân KK - Vật lí    
102 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên KK -  Casio Hóa   Đang học 11
103 Phạm Thị Nhung KK -  Casio Hóa   Đang học 11
104 Lê Triều Tân KK -  Casio Hóa   Đang học 11
105 Ngô Hải Đăng KK -  Casio Hóa    
106 Trần Bảo Châu KK -  Casio Lý   Đang học 11
107 Tạ Nguyễn Đăng Khoa KK -  Casio Lý   Đang học 11
108 Huỳnh Quốc Hưng KK -  Casio Lý    
109 Huỳnh Minh Mẫn KK -  Casio Lý    
110 Trần Trọng Nhân KK -  Casio Lý    
111 Huỳnh Thị Chen KK -  Casio Sinh   Đang học 11
112 Huỳnh Mai Nhàn KK -  Casio Sinh    
113 Trần Lê Áí Như KK -  Casio Toán   Đang học 11
114 Hồ Hoài Bảo KK - Casio Hóa    
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập89
  • Hôm nay27,525
  • Tháng hiện tại697,044
  • Tổng lượt truy cập6,745,623
Tiên học lễ
  duoi02
Hậu học văn
duoi02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây