Lịch thi HKI năm học 2017 - 2018

Lịch thi HKI năm học 2017 - 2018
Thời gian Buổi Môn Cách thức Thời gian Giờ làm bài Ghi chú
Thứ ba: 19/12/2017 Sáng CN 11
CN 12
Theo lớp 45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ năm: 21/12/2017 Sáng Tin 11
Tin 12
Theo lớp 45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều CN 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ bảy: 23/12/2017 Chiều Tin 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3
Thứ hai: 25/12/2017 Sáng Sử 12 (KHTN)
Lý 12 (KHXH)
Địa 11
Theo lớp
Theo lớp
(11C thi theo phòng)
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều  GDCD 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ ba: 26/12/2017 Sáng Địa 12 (KHTN)
Hóa 12 (KHXH)
GDCD 11
Theo lớp
Theo lớp
(11C thi theo phòng)
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  Sinh 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ tư: 27/12/2017 Sáng CD 12 (KHTN)
Sinh 12 (KHXH)
Sử 11
Theo lớp
Theo lớp
(11C thi theo phòng)
45 phút 7h00- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  Địa 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ năm: 28/12/2017 Sáng Sinh 11 (11C thi theo lớp
11A,D thi
theo phòng)
45 phút 7h00- 7h45 Khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học
theo TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Sử 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1,
sau đó học theo TKB 1,2,3,4
Thứ sáu: 29/12/2017 Sáng Văn 12  
 
Chia phòng
 
 
 
 
120 phút 7h00- 9h00 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Anh 11 60 phút 9h30- 10h30
Chiều Toán 10 90 phút 13h30- 15h00
Hóa 12 (KHTN)
Địa 12 (KHXH)
50 phút 15h30- 16h20
Thứ bảy: 30/12/2017 Sáng Toán 12  
 
Chia phòng
 
 
 (Lý 11C
Thi theo lớp)
90 phút 7h00- 8h30 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Văn 11 90 phút 9h- 10h30
Chiều Anh 10 45 phút 13h30- 14h15
Lý 11 60 phút 15h00- 16h00
Thứ ba: 02/01/2018 Sáng Văn 10  
 
Chia phòng
 
 
 
 
90 phút 7h00- 8h30 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Anh 12 60 phút 9h00- 10h00
Chiều Hóa 10 60 phút 13h30- 14h30
Toán 11 90 phút 15h00- 16h30
Thứ tư: 03/01/2018 Sáng Lý 12 (KHTN)
Sử 12 (KHXH)
 
 
 
 
 
(Hóa 11C
Thi theo lớp)
50 phút 7h00- 7h50 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Lý 10 60 phút 8h30- 9h30
Chiều Sinh 12 (KHTN)
CD 12 (KHXH)
50 phút 13h30- 14h20
Hóa 11 60 phút 15h00- 16h00
Lưu ý :
   + Học sinh xem kĩ lịch thi, chú ý ghi, tô mã đề, SBD chính xác. Bố trí cách thi, phòng thi ở K11,12 như kiểm tra 1 tiết tập trung.
   + Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu đi trễ quá 5 phút khi đã tính giờ làm bài thì không được thi.
   + Khi đi thi phải thực hiện đúng nội quy, nề nếp của nhà trường, giữ gìn vệ sinh. BTĐ sẽ kiểm tra trừ điểm theo quy định.
   + Không vi phạm quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm: cho điểm 0, cảnh cáo dưới cờ và hạ hạnh kiểm.