Kế hoạch lao động cuối năm

Kế hoạch lao động tập trung cuối năm
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG CUỐI NĂM NGÀY 23, 24/5/2017
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A1 Dựng dù và dẹp dù phụ vụ lễ tổng kết năm học   5h 27/05/2017
2 11A2 Quét hành lang cổng và đường đi vào cổng phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
3 11A3 Dọn và dẹp lễ đài phục vụ lễ tổng kết   5h 27/05/2017
4 11A4 Quét sân trường (sân mới trước dãy 12 phòng) phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
5 11A5 Cấm cờ và dẹp cờ phục vụ lễ tổng kết Kềm, cây đụt lỗ 5h 27/05/2017
6 11A6 Dọn rác đầu hồi thư viện Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
7 11A7 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên 1/2 Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
8 11A8 Quét sân trường (2 sân bóng chuyền) phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
9 11A9 Vệ sinh máng nước dãy: vi tính, dãy 12 phòng, dãy văn phòng, khu hiệu bộ, dãy 8 phòng Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
10 11A10 Vệ sinh, quét rác phía sau dãy 12 phòng (dọn rác) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
11 11A11 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 8 phòng, quanh WC Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
12 11A12 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến WC 1/2 (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
13 11A13 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến WC 1/2 (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
14 11A14 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến căn tin (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
15 11A15 Vệ sinh, làm cỏ quét rác quanh chốt bảo vệ, từ chốt bảo vệ đến cổng cặp cấp 2 Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
16 11A16 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá trước nhà đa năng (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
17 10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân mới Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
18 10A2 Dọn rác đầu hồi thư viện Chổi, bao, hốt rác 7h 23/5/2017
19 10A3 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên 1/2 Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
20 10A4 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy 10 phòng và đường đi dọc sân Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
21 10A5 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 phần còn lại Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
22 10A6 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên trái ngoài vào và quanh khu hiệu bộ, dãy 12P Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
23 10A7 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
24 10A8 Vệ sinh, làm cỏ từ thư viện đến WC Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
25 10A9 Vệ sinh, làm cỏ từ WC đến hồ nước Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
26 10A10 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trồng cây và hai bên đường đi từ cồng vào trường Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
27 10A11 Vệ sinh, làm cỏ khu đất cạnh nhà thầy Soạn (sau hàng dâm bụt) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
28 10A12 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
29 10A13 Vệ sinh, làm cỏ hàng lang cổng trường đường 19/5 (từ cổng phụ đến hết cổng) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
30 10A14 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (Từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
31 10A15 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 10 phòng Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
32 10A16 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trước phòng hội đồng và các bồn cau Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
 
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG CUỐI NĂM NGÀY 25, 26/5/2017
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A1 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm hóa Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
2 11A2 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm sinh Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
3 11A3 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm lí Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
4 11A4 Vệ sinh phòng truyền thống và phòng đoàn, hội đồng Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
5 11A5 Vệ sinh phòng chức năng 01 (xếp bàn ghế: 24 bàn học sinh) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
6 11A6 Vệ sinh phòng chức năng 02 (xếp bàn ghế: 24 bàn học sinh) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
7 11A7 Vệ sinh hành lang và cầu thang khu phòng chức năng, thư viện Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
8 11A8 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ và hành lang phía trước: HT, PHT, y tế, kế toán, VP Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
9 11A9 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 10 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
10 11A10 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 08 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
11 11A11 Quét dọn vệ sinh toàn trường (1/2) Xô, chổi, hốt rác 15h 26/05/2017
12 11A12 Vệ sinh 03 phòng máy vi tính Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
13 11A13 Vệ sinh nhà thi đấu đa năng: lau cửa, quét dọn trong và ngoài nhà Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
14 11A14 Vệ sinh phòng học số 30: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
15 11A15 Quét dọn vệ sinh toàn trường (1/2) Xô, chổi, hốt rác 15h 26/05/2017
16 11A16 Vệ sinh phòng học nghe nhìn: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
17 10A1 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
18 10A2 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
19 10A3 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
20 10A4 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
21 10A5 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
22 10A6 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
23 10A7 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
24 10A8 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
25 10A9 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
26 10A10 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
27 10A11 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
28 10A12 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
29 10A13 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
30 10A14 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
31 10A15 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
32 10A16 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017