Kế hoạch chủ nhiệm tuần 26

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 26
Thời gian: Từ ngày 12 - 03 đến ngày 17 - 03 - 2018

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 
1. Tiếp tục duy trì tốt nề nếp ở các lớp: tuần 26, 27 Ban thi đua nhân đôi hệ số, GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp, nội qui của trường, lớp. Lưu ý nhắc nhở các em không vi phạm về đồng phục của nhà trường. Ban thi đua sẽ kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm những học sinh vi phạm.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập hướng đến cao điểm thi đua chào mừng ngày thành lập Đoàn thành niên công sản Hồ Chí Minh 26/3: thi đua học đạt nhiều điểm tốt, giờ tốt, giờ A* trong 2 tuần cao điểm nhân đôi hệ số.
3. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra 1 tiết: tập trung học, ôn để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra ở học kỳ II. GVCN làm tốt công tác tư tưởng của các em, tuyệt đối nói không với vi phạm qui chế kiểm tra.
4. GVCN khối 12 hoàn thành việc cho học sinh đăng ký tham gia Hướng nghiệp tại Cần Thơ, nộp tiền và danh sách cho Thầy Hậu, hạn chót 14 giờ ngày 10/3 để Đoàn trường tổng hợp danh sách, liên hệ đặt chỗ ăn, nghỉ cho các em.
5. GVCN nắm kế hoạch tổ chức Hội trại 26/3 của đoàn trường, hướng dẫn cho Bí thư Chi đoàn xây dựng kế hoạch, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong lớp, tổ chức thành công Hội trại.
6. GVCN thường xuyên nhắn tin thông báo đến phụ huynh tình hình thực hiện nề nếp, học tập của các em.
7. GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc kế hạch lao động.
Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu