Kế hoạch chủ nhiệm tuần 09

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 9
(Thời gian: từ ngày 30/10 đến ngày 04/11- 2017)

Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chào mừng Hội giảng vòng trường tiết 2
 
1. Tiếp tục duy trì tốt nề nếp ở các lớp: GVCN tiếp tục làm tốt công tác giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội qui của trường, lớp.
2. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua học tập “ Lập nhiều thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch, phát động trong tiết sinh hoạt tuần 7 tổng kết ở tuần 11 (4 tuần), phấn đấu đạt nhiều giờ tốt, giờ A*, điểm 9,10 làm quà tặng thầy cô; nâng số lượng học sinh đạt “Sao học tập” của tháng 11.
3. Hưởng ứng Hội giảng vòng trường tiết 2: Các lớp có giáo viên tham gia dạy Hội giảng tiết 2, GVCN nhắc nhở các em chuẩn bị bài tốt, ủng hộ giáo viên tham gia hội thi hoàn thành tốt tiết dạy.
4. Tăng cường tập luyện văn nghệ, thể thao chào mừng 20/11: GVCN nhắc học sinh tập luyện nghiêm túc, hiệu quả, chuẩn bị tốt cho các buổi sơ tuyển theo kế hoạch của Ban văn nghệ (chủ nhật, ngày 29/10 sơ tuyển đơn ca)
* Lưu ý: trong tuần qua một số lớp tập múa ở Phủ thờ Bác, nhà văn hóa, các em ăn quà xả rác, làm ồn môi trường xung quanh, chụp hình nhảy múa đưa lên facebook, zalo, BGH yêu cầu GVCN chấn chỉnh ngay tình hình tập văn nghệ của lớp, nếu còn tiếp diễn nhà trường sẽ xử lý nghiêm các lớp vi phạm.
5. An Toàn giao thông: GVCN làm tốt công tác giáo dục ý thức chấp hành luật giao cho học sinh. Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp vi phạm ATGT.
6. Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản của nhà trường, chú ý vệ sinh chéo buổi: học phụ đạo, ôn nâng cao buổi tối. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh thực hiện tốt vệ sinh khi học chéo buổi ở dãy 12 phòng.
7. Sinh hoạt chuyên đề tháng 11: GVCN xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề “Giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo”.

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu