Kế hoạch chủ nhiệm tuần 19

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 19
Thời gian: từ ngày 8 - 01- 2018 đến ngày 13 - 01 – 2018

Chủ đề: Ổn định nề nếp sau thi
 
1. GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp, nội qui trường, lớp trong tuần cuối học kỳ I: Giáo dục các em tuyệt đối không vi phạm nề nếp, nội qui trong tuần 19. Nắm bắt kịp thời những trường hợp học sinh nghỉ học, bỏ tiết, liên lạc với phụ huynh nắm thông tin chính xác về lý do vắng của học sinh.
2. GVCN hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả học tập học kỳ I, xây dựng kế hoạch phấn đấu trong học kỳ II: Học sinh phân tích kết quả học kỳ I, nghiêm khắc đánh giá mặt được, chưa được, xây dựng kế hoạch và giải pháp phấn đấu trong HK II để đạt kết quả cao. (Lưu ý: GVCN khối 12 hướng dẫn các em làm tốt nội dung này).
3. Nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản của nhà trường: GVCN nhắc nhở học sinh làm tốt khâu trực nhật đầu giờ, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, ăn uống bỏ rác đúng nơi qui định.
4. Hoàn thành tốt công tác lao động: thực hiện theo kế hoạch đã phân công, GVCN xem kế hoạch lao động, chỉ đạo cho học sinh lớp chủ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
5. GVCN khối 12 nộp danh sách học sinh đăng ký đi tham quan, trải nghiệm trường ĐH Tôn Đức Thắng, hạn chót ngày 6/1/2018 (nộp danh sách và tiền cho Bí thư Đoàn trường).
6. Hồ sơ duyệt kết quả gồm:
   1. Sổ điểm lớp, sổ điểm cá nhân
   2. Sổ chủ nhiệm
   3. Bảng tổng hợp kết quả HKI
   4. Bản tự phê của học sinh, biên bản họp lớp thống nhất xếp loại
   5. Bảng tổng hợp (của thầy N, Hùng)
7. Tổng kết học kỳ I: 14/01/2018 (chủ nhật)    

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu