Trường THPT Đầm DơiTrường THPT Đầm Dơi
13:21 ICT Thứ tư, 30/11/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 41
  • Hôm nay: 2032
  • Tháng hiện tại: 271170
  • Lượt truy cập: 31288253

THÔNG BÁO Về việc thay đổi thời gian công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Chủ nhật - 01/08/2021 19:16
SỞ GDĐT CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: 04/TB-THPTĐD  
     Đầm Dơi, ngày 02 tháng 8 năm 2021
 
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian công bố kết quả tuyển sinh lớp 10
năm học 2021-2022


Căn cứ Công văn số: 1972/SGDĐT-MNPT, ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Trường THPT Đầm Dơi thay dổi  thời gian công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022 ngày 12/8/2021 (thay vì theo kế hoạch trước đây công bố ngày 03/8/2021).
Kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 được công bố trên trang website trường THPT Đầm Dơi: https://thpt-damdoi-camau.edu.vn/
Trường THPT Đầm Dơi trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo quyết định UBND tỉnh. Thời gian tuyển sinh đợt 2 đối với các trường chưa đủ chỉ tiêu đến hết ngày 27/8/2021.
 
Nơi nhận:
- Học sinh xét tuyển;
- Lưu: VT.
 
 
 
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Việt Hưng