01:20 ICT Thứ sáu, 29/10/2021
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 160
  • Tháng hiện tại: 58506
  • Lượt truy cập: 27161589

LỊCH THI HỌC KỲ 2-KHỐI 12 NĂM HỌC 2018-2019

Thứ hai - 08/04/2019 09:09
LỊCH THI HỌC KỲ 2-KHỐI 12
NĂM HỌC 2018-2019
 
  1. ĐỐI VỚI CÁC MÔN KHÔNG CHỌN THI THPT QG
(thi tại lớp trong tuần 30 và 32 từ 12/4/2019 đến 27/4/2019)
 
 
BUỔI
 
 THỜI GIAN THI  THỨ-NGÀYTUẦN  MÔN  GHI CHÚ
Sáng 45ph
(từ 10h35 đến 11h20)
Thứ 6
12/4/2019-tuần 30
Tin học Tất cả các lớp 12 thi tại lớp
Sáng 45ph
(từ 10h35 đến 11h20)
Thứ 3
23/4/2019–tuần 32
Công nghệ Tất cả các lớp 12 thi tại lớp
Sáng 45ph
(từ 10h35 đến 11h20)
Thứ 4
24/4/2019–tuần 32
Hóa – Địa Lớp KHTN thi Địa tại lớp
Lớp KHXH thi Hóa tại lớp
Sáng 45ph
(từ 10h35 đến 11h20)
Thứ 5
25/4/2019-tuần 32
Lý – Sử Lớp KHTN thi Sử tại lớp
Lớp KHXH thi Lý tại lớp
Sáng 45ph
(từ 10h35 đến 11h20)
Thứ 6
26/4/2019–tuần 32
Sinh - CD Lớp KHTN thi CD tại lớp
Lớp KHXH thi Sinh tại lớp
 
  1. ĐỐI VỚI CÁC MÔN  CHỌN THI VÀ BẮT BUỘC THI THPT QG
(thi theo phòng trong tuần 31 từ 15/4/2019 đến 20/4/2019)

 
Tuần 31: Khối 11 nghỉ học phụ đạo, Khối 12 nghỉ học buổi chiều. Buổi sáng học bình thường.
 
BUỔI
 
 THỜI GIAN THI  THỨ-NGÀY TUẦN  MÔN  GHI CHÚ
Chiều 120ph
(Từ 14h20 đến 16h20)
Thứ 3-16/4/2019 tuần 31 Ngữ Văn Tất cả thi theo phòng
Chiều 90ph
(Từ 14h20 đến 15h50)
Thứ 4-17/4/2019 tuần 31 Toán Tất cả thi theo phòng
Chiều 60ph
(Từ 14h20 đến 15h20)
Thứ 5-18/4/2019  tuần 31 Lý – Sử Lớp KHXH thi Sử theo phòng
Lớp KHTN thi Lý theo phòng
Chiều 60ph
(Từ 14h20 đến 15h20)
Thứ 6-19/4/2019 tuần 31 Hóa – Địa Lớp KHXH thi Địa theo phòng
Lớp KHTN thi Hóa theo phòng
Chiều 60ph
(Từ 16h00 đến 17h00)
Thứ 6-19/4/2019  tuần 31 Sinh-CD Lớp KHXH thi CD theo phòng
Lớp KHTN thi Sinh theo phòng
Chiều 60ph
(Từ 14h20 đến 15h20)
Thứ 7-20/4/2019  tuần 31 Anh văn Tất cả thi theo phòng
 
 
    Ghi chú:   
- Học sinh có mặt tại phòng thi trước thời gian tính giờ tối thiểu 10 phút.
- Giáo viên coi thi có mặt tại phòng hội đồng trước giờ thi tối thiểu 15 phút.