08:43 EDT Thứ ba, 22/08/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.Boileau

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 1119
  • Tháng hiện tại: 30584
  • Lượt truy cập: 24663191

Kế hoạch lao động cuối năm

Chủ nhật - 21/05/2017 12:27
Kế hoạch lao động tập trung cuối năm
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG CUỐI NĂM NGÀY 23, 24/5/2017
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A1 Dựng dù và dẹp dù phụ vụ lễ tổng kết năm học   5h 27/05/2017
2 11A2 Quét hành lang cổng và đường đi vào cổng phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
3 11A3 Dọn và dẹp lễ đài phục vụ lễ tổng kết   5h 27/05/2017
4 11A4 Quét sân trường (sân mới trước dãy 12 phòng) phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
5 11A5 Cấm cờ và dẹp cờ phục vụ lễ tổng kết Kềm, cây đụt lỗ 5h 27/05/2017
6 11A6 Dọn rác đầu hồi thư viện Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
7 11A7 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên 1/2 Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
8 11A8 Quét sân trường (2 sân bóng chuyền) phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 27/05/2017
9 11A9 Vệ sinh máng nước dãy: vi tính, dãy 12 phòng, dãy văn phòng, khu hiệu bộ, dãy 8 phòng Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
10 11A10 Vệ sinh, quét rác phía sau dãy 12 phòng (dọn rác) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
11 11A11 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 8 phòng, quanh WC Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 23/5/2017
12 11A12 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến WC 1/2 (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
13 11A13 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến WC 1/2 (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
14 11A14 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến căn tin (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
15 11A15 Vệ sinh, làm cỏ quét rác quanh chốt bảo vệ, từ chốt bảo vệ đến cổng cặp cấp 2 Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
16 11A16 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá trước nhà đa năng (trong sân) Chổi, bao, hốt rác, dao 14h 24/5/2017
17 10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân mới Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
18 10A2 Dọn rác đầu hồi thư viện Chổi, bao, hốt rác 7h 23/5/2017
19 10A3 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên 1/2 Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
20 10A4 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy 10 phòng và đường đi dọc sân Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
21 10A5 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 phần còn lại Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
22 10A6 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên trái ngoài vào và quanh khu hiệu bộ, dãy 12P Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
23 10A7 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
24 10A8 Vệ sinh, làm cỏ từ thư viện đến WC Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 23/5/2017
25 10A9 Vệ sinh, làm cỏ từ WC đến hồ nước Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
26 10A10 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trồng cây và hai bên đường đi từ cồng vào trường Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
27 10A11 Vệ sinh, làm cỏ khu đất cạnh nhà thầy Soạn (sau hàng dâm bụt) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
28 10A12 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
29 10A13 Vệ sinh, làm cỏ hàng lang cổng trường đường 19/5 (từ cổng phụ đến hết cổng) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
30 10A14 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (Từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
31 10A15 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 10 phòng Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
32 10A16 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trước phòng hội đồng và các bồn cau Chổi, bao, hốt rác, dao 7h 24/5/2017
 
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG CUỐI NĂM NGÀY 25, 26/5/2017
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A1 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm hóa Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
2 11A2 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm sinh Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
3 11A3 Vệ sinh phòng và hành lang, di chuyển và khiêng bàn vào phòng thí nghiệm lí Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
4 11A4 Vệ sinh phòng truyền thống và phòng đoàn, hội đồng Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
5 11A5 Vệ sinh phòng chức năng 01 (xếp bàn ghế: 24 bàn học sinh) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
6 11A6 Vệ sinh phòng chức năng 02 (xếp bàn ghế: 24 bàn học sinh) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
7 11A7 Vệ sinh hành lang và cầu thang khu phòng chức năng, thư viện Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
8 11A8 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ và hành lang phía trước: HT, PHT, y tế, kế toán, VP Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
9 11A9 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 10 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
10 11A10 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 08 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 15h 26/05/2017
11 11A11 Quét dọn vệ sinh toàn trường (1/2) Xô, chổi, hốt rác 15h 26/05/2017
12 11A12 Vệ sinh 03 phòng máy vi tính Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
13 11A13 Vệ sinh nhà thi đấu đa năng: lau cửa, quét dọn trong và ngoài nhà Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
14 11A14 Vệ sinh phòng học số 30: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
15 11A15 Quét dọn vệ sinh toàn trường (1/2) Xô, chổi, hốt rác 15h 26/05/2017
16 11A16 Vệ sinh phòng học nghe nhìn: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 7h 25/05/2017
17 10A1 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
18 10A2 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
19 10A3 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
20 10A4 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
21 10A5 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
22 10A6 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
23 10A7 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
24 10A8 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
25 10A9 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
26 10A10 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
27 10A11 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
28 10A12 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
29 10A13 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
30 10A14 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
31 10A15 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
32 10A16 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang, kiểm bàn hư và xếp 24 bàn) Xô, chổi, cây lau 14h 25/05/2017
 
 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet