22:00 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why Melville

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 4115
  • Tháng hiện tại: 100904
  • Lượt truy cập: 29262884

Kế hoạch lao động chuẩn bị lễ sơ kết

Thứ bảy - 27/12/2014 09:35
Kế hoạch lao động chuẩn bị lễ sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 (ngày 29, 30/12/2014)
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
1 12A2 Cắm dù và dọn dù phục vụ sơ kết học kỳ I 5h 31/12/2014
2 11A1 Dựng và dọn phong màn phục vụ lễ sơ kết kỳ I 15h 30/12/2014
3 11A2 Khiêng âm thanh ra và dọn vào phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
4 11A3 Khiêng bàn ghế ra và khiêng vào phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
5 11A4 Quét sân trường phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
6 11A5 Cắm cờ và dọn cờ phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
7 11A6 Quét cổng trường phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
8 11A7 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng 1/2 Ngày 29 hoặc 30/12
9 11A8 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng 1/2 Ngày 29 hoặc 30/12
10 11A9 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
11 11A10 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
12 11A11 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
13 11A12 Vệ sinh, làm cỏ đầu hồi dãy 8 phòng (phía sau WC) Ngày 29 hoặc 30/12
14 10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân mới Ngày 29 hoặc 30/12
15 10A2 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trồng cây số 01 và đường đi từ cổng vào trường Ngày 29 hoặc 30/12
16 10A3 Vệ sinh, làm cỏ quanh khu hiệu bộ và phía sau dãy 12 phòng Ngày 29 hoặc 30/12
17 10A4 Vệ sinh, làm cỏ các gốc cau ngoài cổng trường Ngày 29 hoặc 30/12
18 10A5 Vệ sinh, làm cỏ phía trước dãy 8 phòng và các bồn cây trước dãy Ngày 29 hoặc 30/12
19 10A6 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên hai sân bóng chuyền Ngày 29 hoặc 30/12
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHẠM VIỆT HƯNG