15:59 ICT Thứ hai, 10/05/2021
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 1246
  • Tháng hiện tại: 17556
  • Lượt truy cập: 26772667

Kế hoạch lao động chuẩn bị lễ sơ kết

Thứ bảy - 27/12/2014 09:35
Kế hoạch lao động chuẩn bị lễ sơ kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 (ngày 29, 30/12/2014)
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
1 12A2 Cắm dù và dọn dù phục vụ sơ kết học kỳ I 5h 31/12/2014
2 11A1 Dựng và dọn phong màn phục vụ lễ sơ kết kỳ I 15h 30/12/2014
3 11A2 Khiêng âm thanh ra và dọn vào phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
4 11A3 Khiêng bàn ghế ra và khiêng vào phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
5 11A4 Quét sân trường phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
6 11A5 Cắm cờ và dọn cờ phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
7 11A6 Quét cổng trường phục vụ lễ sơ kết kỳ I 5h 31/12/2014
8 11A7 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng 1/2 Ngày 29 hoặc 30/12
9 11A8 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng 1/2 Ngày 29 hoặc 30/12
10 11A9 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
11 11A10 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
12 11A11 Vệ sinh, làm cỏ sân cát đầu hồi dãy 8 phòng 1/3 Ngày 29 hoặc 30/12
13 11A12 Vệ sinh, làm cỏ đầu hồi dãy 8 phòng (phía sau WC) Ngày 29 hoặc 30/12
14 10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân mới Ngày 29 hoặc 30/12
15 10A2 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trồng cây số 01 và đường đi từ cổng vào trường Ngày 29 hoặc 30/12
16 10A3 Vệ sinh, làm cỏ quanh khu hiệu bộ và phía sau dãy 12 phòng Ngày 29 hoặc 30/12
17 10A4 Vệ sinh, làm cỏ các gốc cau ngoài cổng trường Ngày 29 hoặc 30/12
18 10A5 Vệ sinh, làm cỏ phía trước dãy 8 phòng và các bồn cây trước dãy Ngày 29 hoặc 30/12
19 10A6 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên hai sân bóng chuyền Ngày 29 hoặc 30/12
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHẠM VIỆT HƯNG