14:22 ICT Thứ tư, 28/09/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.








Danh ngôn cuộc sống

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 7243
  • Tháng hiện tại: 333871
  • Lượt truy cập: 30568941

Tài liệu học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020

Đăng lúc: 05-03-2020 03:58:00 AM | Đã xem: 862
Tài liệu học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2020

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề: "Trung thực, trách nhiệm"

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định: "Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động".

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã hoà vào đời sống

Đăng lúc: 01-12-2014 09:01:00 AM | Đã xem: 1690
Ảnh minh họa

Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã mang lại nhiều hiệu quả sâu sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trong thúc đẩy sự phát triển của đất nước nhất là trong bối cảnh hiện nay cả dân tộc Việt Nam mang trong mình khát vươn tầm quốc tế, khẳng định vị trí của mình với bè bạn năm châu.

Chi bộ trường THPT Đầm Dơi thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Trường THPT Đầm Dơi vượt khó, vươn lên khẳng định chất lượng giáo dục từ việc thực hiện tốt cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch hồ chí minh”