Thành tích học sinh giỏi từ năm 2005 - 2015

Năm học 2014 - 2015
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Trần Tùng Linh Nhì-Toán    
2 Bùi Như Quỳnh Nhì-Toán    
3 Hồ Thu Hương Nhì-Toán    
4 Bùi Phong Duy Nhì-Toán    
5 Lê Chúc My Ba-Toán    
6 Phạm Thùy Trang Ba-Toán    
7 Lữ Thiên Quy KK-Toán    
8 Nguyễn  Huỳnh Thiên Quốc KK-Toán    
9 Nguyễn Triệu Vy Ba-Vật lí    
10 Võ Trang Hiền Thương Ba-Vật lí    
11 Trần Trọng Nhân Ba-Vật lí   Đang học 11
12 Trịnh Huỳnh Sin KK-Vật lí    
13 Huỳnh  Quốc Hưng KK-Vật lí   Đang học 11
14 Trần Quang Minh KK-Vật lí   Đang học 11
15 Phan Phước Đạt Ba-Hóa học    
16 Hồ Hoài Bảo Ba-Hóa học   Đang học 11
17 Đinh Đức Thịnh KK-Hóa học    
18 Nguyễn Thanh Bảo KK-Hóa học    
19 Nguyễn Dương Bình KK-Hóa học   Đang học 11
20 Võ Nhật Hào KK-Hóa học    
21 Phan Nhật Duy KK-Hóa học    
22 Khưu Quốc Đạt KK-Hóa học    
23 Phạm Thị Phương Nguyên Ba-Sinh học Nhì-Casio Sinh  
24 Nguyễn Bích Mơ Ba-Sinh học    
25 Trần Huỳnh Như Ba-Sinh học    
26 Trương Quốc Bảo Ba-Sinh học Nhì-Casio Sinh  
27 Nguyễn Thùy Dương KK-Sinh học   Đang học 11
28 Tạ Vân Kiều KK-Sinh học   Đang học 11
29 Phạm Đức Hiền KK-Sinh học    
30 Hà Như Y Nhì-Ngữ văn   Đang học 11
31 Nguyễn Hồng Ngoãn Nhì-Ngữ văn KK-Văn  
32 Hồ Thị Bảo Trân Nhì-Ngữ văn    
33 Huỳnh Thương Tính Nhì-Ngữ văn    
34 Hồ Huỳnh Lam Linh Ba-Ngữ văn Ba-Văn Đang học 11
35 Nguyễn Bão Thơ Ba-Ngữ văn   Đang học 11
36 Trương Minh Thừa Ba-Ngữ văn   Đang học 11
37 Nguyễn Huyền Trang Ba-Ngữ văn    
38 Võ Ngọc Khen Ba-Ngữ văn    
39 Trần Yến Linh KK-Ngữ văn   Đang học 11
40 Trần Thị Thùy Dương Nhất-Lịch sử    
41 Trần Thị Ái Linh Nhì-Lịch sử KK-Sử  
42 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhì-Lịch sử   Đang học 11
43 Hồ Hoàng Bảo Ba-Lịch sử   Đang học 11
44 Chung Hồng Nhung Ba-Lịch sử   Đang học 11
45 Lăng Hồng Thị Ba-Lịch sử    
46 Nguyễn Ra Băng Ba-Lịch sử    
47 Nguyễn Phương Thảo Ba-Lịch sử    
48 Tân Kiều Mi Ba-Địa lí    
49 Phan Thanh Thanh Ba-Địa lí    
50 Bùi Thúy Đang Ba-Địa lí    
51 Nguyễn Kiều Diễm KK-Địa lí    
52 Đặng Văn Sửu KK-Địa lí    
53 Nguyễn Ngọc Tuyền Ba-Tiếng Anh    
54 Ngô Thùy Dương Ba-Tiếng Anh    
55 Nguyễn Vũ Thuần Ba-Tiếng Anh    
56 Trần Huyền Trân KK-Tiếng Anh    
57 Lê Thị Tuyết Băng KK-Tiếng Anh   Đang học 11
58 Phạm Thị Thu Phương KK-Tiếng Anh   Đang học 11
59 Hồ Thu  Hương Nhất-Casio Toán Ba-Casio Toán  
60 Trần Tùng Linh Nhì-Casio Toán KK-Casio Toán  
61 Lê Chúc My Nhì-Casio Toán    
62 Nguyễn Chí Thông Nhì-Casio Toán    
63 Bùi Như Quỳnh Nhì-Casio Toán    
64 Lữ Thiên  Quy Nhì-Casio Toán    
65 Lê Quang  Đại Nhì-Casio Toán   Đang học 11
66 Bùi Phong Duy Ba-Casio Toán    
67 Nguyễn Trần Trung Tín Ba-Casio Toán   Đang học 11
68 Nguyễn Út Em Ba-Casio Toán    
69 Phan Thùy Trang Ba-Casio Toán    
70 Nguyễn Huỳnh Thiên Quốc KK-Casio Toán    
71 Ngô Ngọc Hà KK-Casio Toán   Đang học 11
72 Nguyễn Triệu Vy Nhì-Casio Vật Lý Ba-Casio Vật lý  
73 Võ Trang Hiền Thương KK-Casio Vật Lý    
74 Trịnh Huỳnh Sin KK-Casio Vật Lý    
75 Phan Phước Đạt Nhì-Casio Hóa học    
76 Đinh Đức Thịnh Ba-Casio Hóa học   Đang học 11
77 Phan Nhật Duy Ba-Casio Hóa học    
78 Võ Nhật  Hào KK-Casio Hóa học    
79 Nguyễn Thanh Bảo KK-Casio Hóa học    
80 Trương Quốc Bảo Nhất-Casio Sinh học    
81 Trần Trung Kiên Nhì-Casio Sinh học Ba-Casio Sinh  
82 Phạm Thị Phương Nguyên Nhì-Casio Sinh học    
83 Nguyễn Bích Mơ Nhì-Casio Sinh học    
84 Phạm Đức Hiền Nhì-Casio Sinh học    
85 Tạ Vân Kiều Nhì-Casio Sinh học   Đang học 11
86 Trần Huỳnh Như Nhì-Casio Sinh học    
87 Mai Kiều Tiên Ba-Casio Sinh học   Đang học 11
88 Nguyễn Thị Thảo Ba-Casio Sinh học    
89 Nguyễn Thùy Dương Ba-Casio Sinh học   Đang học 11
90 Lý Tú Nhã Nhất-Olympic Toán   Đang học10
91 Phạm Hoàng Thiện Nhất-Olympic Toán   Đang học10
92 Trần Hoàn Hảo Nhì-Olympic Toán   Đang học10
93 Nguyễn Vũ Hảo Nhì-Olympic Toán   Đang học10
94 Văn Minh Khén Nhì-Olympic Toán   Đang học10
95 Mai Minh Hùng Nhì-Olympic Toán   Đang học10
96 Hàn Văn Gia Hiên Ba-Olympic Toán   Đang học10
97 Trần Lê Ái Như Ba-Olympic Toán   Đang học10
98 Trần Bảo Châu Ba-Olympic Toán   Đang học10
99 Phạm Văn Quí KK-Olympic Toán   Đang học10
100 Ngô Ngọc Hà Nhì-Olympic Toán   Đang học 11
101 Trần Văn Tuyến Nhì-Olympic Toán   Đang học 11
102 Nguyễn Châu Đoan Ba-Olympic Toán   Đang học 11
103 Trần Quang Minh Ba-Olympic Toán   Đang học 11
104 Lê Quang Đại Ba-Olympic Toán   Đang học 11
105 Nguyễn Trần Trung Tín KK-Olympic Toán   Đang học 11
106 Ngô Đạt Thành KK-Olympic Toán   Đang học 11
107 Trương Đức Tiến KK-Olympic Toán   Đang học 11
108 Huỳnh Quốc Hưng KK-Olympic Toán   Đang học 11
109 Lê Chúc My Nhất-Olympic Toán    
110 Bùi Như Quỳnh Nhì-Olympic Toán    
111 Trần Tùng Linh Nhì-Olympic Toán    
112 Bùi Phong Duy Nhì-Olympic Toán    
113 Hồ Thu Hương Nhì-Olympic Toán    
114 Đặng Minh Sang Nhì-Olympic Toán    
115 Phạm Thùy Trang Ba-Olympic Toán    
116 Nguyễn Chí Thông KK-Olympic Toán    
117 Lý Thiện Nhân KK-Olympic AV   Đang học10
118 Dương Thị Như KK-Olympic AV   Đang học10
119 Trần Hoàn Hảo KK-Olympic AV   Đang học10
120 Lý Tú Nhã KK-Olympic AV   Đang học10
121 Nguyễn Trần Trung Tín Ba-Olympic AV KK-Olympic AV Đang học 11
122 Lê Thị Tuyết Băng Ba-Olympic AV   Đang học 11
123 Võ Thị Thảo Nguyên KK-Olympic AV   Đang học 11
124 Phạm Thị Thu Phương KK-Olympic AV KK-Olympic AV Đang học 11
125 Trần Huyền Trân KK-Olympic AV    
126 Nguyễn Ngọc Tuyền KK-Olympic AV    
127 Ngô Thùy Dương KK-Olympic AV    
128 Trương Đức Tiến Ba-KHKT Nhì-KHKT Đang học 11
129 Nguyễn Ngọc Bích Ba-KHKT Nhì-KHKT Đang học 11
Năm học 2013 - 2014
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Dương Quốc Bảo Nhì-Toán    
2 Phạm Thị Hải Yến Ba-Toán    
3 Tạ Ngọc Tuyền Ba-Toán    
4 Bùi Phong Duy Ba-Toán   Đang học 11
5 Hồ Thu Hương Ba-Toán   Đang học 11
6 Bùi Như Quỳnh Ba-Toán   Đang học 11
7 Lê Chí Công KK-Toán    
8 Tạ Trung Kiên Ba-Tin học    
9 Phạm Chí Hiện Ba-Vật lí    
10 Nguyễn Minh Hùng Ba-Vật lí    
11 Trịnh Huỳnh Sin Ba-Vật lí   Đang học 11
12 Đoàn Phương Đông KK-Vật lí    
13 Nguyễn Triệu Vy KK-Vật lí   Đang học 11
14 Phan Kiều Nhi KK-Vật lí    
15 Phan Phước Đạt Nhì-Hóa học   Đang học 11
16 Nguyễn Nhựt Duy Ba-Hóa học    
17 Huỳnh Hoàng Hảo Ba-Hóa học    
18 Nguyễn Kim Nhã Ba-Hóa học    
19 Nguyễn Thanh Bảo KK-Hóa học   Đang học 11
20 Chung Hoàng Huẩn KK-Hóa học    
21 Nguyễn Thảo Như Nhì-Sinh học    
22 Võ Thành Linh Ba-Sinh học    
23 Trương Quốc Bảo Ba-Sinh học   Đang học 11
24 Nguyễn Bích Mơ Ba-Sinh học   Đang học 11
25 Phạm Thị Phương Nguyên KK-Sinh học   Đang học 11
26 Huỳnh Thương Tính Nhì-Ngữ văn   Đang học 11
27 Huỳnh Ngọc Tuyền Ba-Ngữ văn    
28 Cao Thị Hà Tiên Ba-Ngữ văn    
29 Nguyễn Hồng Ngoãn KK-Ngữ văn   Đang học 11
30 Nguyễn Bích Trâm KK-Ngữ văn    
31 Lê Thuý Diễm KK-Ngữ văn    
32 Nguyễn Thị Cẩm Tiên KK-Ngữ văn    
33 Trần Thị Thuỳ Dương Ba-Lịch sử   Đang học 11
34 Nguyễn Ái Lưu KK-Lịch sử    
35 Trần Thị Ái Linh KK-Lịch sử   Đang học 11
36 Nguyễn Thị Tú Như Nhì-Địa lí    
37 Trần Thảo Như KK-Địa lí KK-Địa lý  
38 Bùi Thuý Đang KK-Địa lí   Đang học 11
39 Đặng Văn Sữu KK-Địa lí   Đang học 11
40 Trần Bảo Anh Nhì-Tiếng Anh    
41 Huỳnh Loan Anh Ba-Tiếng Anh    
42 Trần Nguyễn Hoài Đượm Ba-Tiếng Anh    
43 Nguyễn Ngọc Tuyền KK-Tiếng Anh   Đang học 11
44 Hồ Thu  Hương Nhất-Casio Toán Đồng-Casio Toán Đang học 11
45 Bùi Như Quỳnh Nhì-Casio Toán   Đang học 11
46 Nguyễn Chí Thông Ba-Casio Toán Bạc-Casio Toán Đang học 11
47 Lê Chí Công Ba-Casio Toán    
48 Nguyễn Út Em Ba-Casio Toán   Đang học 11
49 Bùi Phong Duy Ba-Casio Toán Đồng-Casio Toán Đang học 11
50 Phạm Thị Hải  Yến Ba-Casio Toán    
51 Trần Tùng Linh KK-Casio Toán   Đang học 11
52 Tạ Ngọc  Tuyền KK-Casio Toán    
53 Nguyễn Minh  Hùng Nhì-Casio Lý    
54 Phạm Chí Hiện Ba-Casio Lý    
55 Nguyễn Trần Gia Khanh Ba-Casio Lý    
56 Phan Kiều Nhi KK-Casio Lý    
57 Đoàn Phương Đông KK-Casio Lý    
58 Huỳnh Hoàng  Hảo Ba-Casio Hoá    
59 Nguyễn Thanh Bảo Ba-Casio Hoá   Đang học 11
60 Phan Phước Đạt KK-Casio Hoá   Đang học 11
61 Nguyễn Nhật Duy KK-Casio Hoá    
62 Nguyễn Kim  Nhã KK-Casio Hoá    
63 Chung Hoàng Huẩn KK-Casio Hoá    
64 Võ Thành Linh Nhì-Casio Sinh    
65 Trương Quốc Bảo Nhì-Casio Sinh   Đang học 11
66 Trần Tuấn Duỹ Nhì-Casio Sinh    
67 Nguyễn Bích Mơ Nhì-Casio Sinh   Đang học 11
68 Phạm Thị Phương Nguyên Ba-Casio Sinh   Đang học 11
69 Chung Hoàng Anh KK-Casio Sinh    
70 Nguyễn Trần Trung Tín Nhất-Olympic Toán   Đang học10
71 Đỗ Vương Nhi KK-Olympic Toán   Đang học10
72 Bùi Phong Duy Nhất-Olympic Toán   Đang học 11
73 Trần Tùng Linh Nhì-Olympic Toán   Đang học 11
74 Đặng Minh Sang Nhì-Olympic Toán   Đang học 11
75 Lê Chúc My Ba-Olympic Toán   Đang học 11
76 Nguyễn Quỳnh Thiên Quốc Ba-Olympic Toán   Đang học 11
77 Phạm Thị Hải Yến Ba-Olympic Toán    
78 Dương Quốc Bảo KK-Olympic Toán    
79 Tạ Ngọc Tuyền KK-Olympic Toán    
80 Nguyễn Trần Trung Tín KK-Olympic AV   Đang học10
81 Trần Bảo Anh Nhì-Olympic AV    
82 Huỳnh Loan Anh KK-Olympic AV    
Năm học 2012 - 2013
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Nguyễn Tấn Đạt Nhì-Toán KK-Toán  
2 Nguyễn Đức Tâm Nhì-Toán    
3 Nguyễn Văn Nguồn Nhì-Toán    
4 Đặng Bảo Quân Ba-Toán    
5 Nguyễn Hà Kiên Ba-Toán    
6 Dương Quốc Bảo KK-Toán   Đang học 11
7 Đoàn Ngân Thanh Thuyên KK-Toán    
8 Tạ Ngọc Tuyền KK-Toán   Đang học 11
9 Dương Tiễn Nhất-Tin học KK-Tin học  
10 Phạm Văn Nhí Ba-Vật lí    
11 Nguyễn Minh Hùng Ba-Vật lí   Đang học 11
12 Phan Kiều Nhi Ba-Vật lí   Đang học 11
13 Phạm Chí Hiện KK-Vật lí   Đang học 11
14 Diệp Chí Cường KK-Vật lí    
15 Đoàn Phương Đông KK-Vật lí   Đang học 11
16 Trần Chí Vững KK-Vật lí   Đang học 11
17 Huỳnh Hoài An Nhất-Hóa học    
18 Nguyễn Văn Nhựt Nhì-Hóa học    
19 Lê Duy Khang Nhì-Hóa học    
20 Huỳnh Hoàng Hảo Ba-Hóa học   Đang học 11
21 Chung Hoàng Huẩn KK-Hóa học   Đang học 11
22 Nguyễn Na Sil KK-Hóa học   Đang học 11
23 Nguyễn Kim Nhã KK-Hóa học   Đang học 11
24 Nguyễn Nhựt Duy KK-Hóa học   Đang học 11
25 Chung Thị Như Ý Nhì-Sinh học    
26 Trịnh Thảo Trinh KK-Sinh học    
27 Trương Duy Đăng KK-Sinh học    
28 Nguyễn Văn Tèo KK-Sinh học    
29 Huỳnh Hồng Như KK-Sinh học    
30 Nguyễn Huỳnh Như Nhì-Ngữ văn    
31 Huỳnh Ngọc Tuyền Nhì-Ngữ văn   Đang học 11
32 Huỳnh Thanh Trang Nhì-Ngữ văn    
33 Huỳnh Thùy Như Ba-Ngữ văn    
34 Cao Thị Hà Tiên Ba-Ngữ văn   Đang học 11
35 Nguyễn Thị Cẩm Tiên KK-Ngữ văn   Đang học 11
36 Trần Châu Thành KK-Ngữ văn   Đang học 11
37 Nguyễn Bích Trâm KK-Ngữ văn   Đang học 11
38 Lâm Như Phượng KK-Ngữ văn    
39 Nguyễn Bích Phủy KK-Ngữ văn    
40 Đồ Thúy Linh Nhì-Lịch sử    
41 Võ Chí Thanh Nhì-Lịch sử    
42 Nguyễn Hải Phi Nhì-Lịch sử    
43 Nguyễn Ngọc Hải Ba-Lịch sử    
44 Thang Ngọc Trác Ba-Lịch sử    
45 Diệp Diễm My Ba-Lịch sử    
46 Nguyễn Ái Lưu Ba-Lịch sử   Đang học 11
47 Huỳnh Lan Hương Ba-Địa lí    
48 Nguyễn Thị Tú Như Ba-Địa lí    
49 Ngô Hồng Út Chiêu KK-Địa lí    
50 Ngô Tuấn Anh KK-Địa lí    
51 Phạm Nguyễn Trương KK-Địa lí    
52 Trần Thảo Như KK-Địa lí   Đang học 11
53 Huỳnh Loan Anh Ba-Tiếng Anh   Đang học 11
54 Trần Bảo Anh Ba-Tiếng Anh   Đang học 11
55 Trần Lê Như Hảo KK-Tiếng Anh    
56 Nguyễn Văn Sét KK-Tiếng Anh    
57 Huỳnh Ngọc Nhàn KK-Tiếng Anh    
58 Tạ Ngọc  Tuyền Nhất-MT Casio   Đang học 11
59 Nguyễn Tấn Đạt Nhì-MT Casio    
60 Phạm Thị Hải  Yến Nhì-MT Casio   Đang học 11
61 Nguyễn Văn  Nguồn Ba-MT Casio    
62 Đặng Bảo  Qun Ba-MT Casio    
63 Nguyễn Đức Tâm KK-MT Casio    
64 Dương Quốc  Bảo KK-MT Casio   Đang học 11
65 Tạ Ngọc Tuyền KK-Toán Internet KK-Toán Internet Đang học 11
66 Nguyễn Tấn Đạt Nhì-Toán Internet    
67 Nguyễn Văn Nguồn KK-Toán Internet    
68 Dương Quốc Bảo KK-Toán Internet   Đang học 11
69 Huỳnh Loan Anh KK-AV Internet KK-Anh văn Internet Đang học 11
70 Trần Bảo Anh Ba-AV Internet KK-Anh văn Internet Đang học 11
71 Dương Tiễn Ba-AV Internet    
72 Trần Thanh Sang KK-AV Internet    
73 Ngô Hồng Út Chiêu KK-AV Internet    
Năm học 2011 - 2012
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Nguyễn Tấn Đạt Nhì-Toán    
2 Nguyễn Tiến Đạt Nhì-Toán    
3 Trịnh Minh Thiện Nhì-Toán    
4 Trịnh Thị Thùy Dương Ba-Toán    
5 Đinh Nhật Ninh Ba-Toán Ba-Casio Toán  
6 Nguyễn Đức Tâm Ba-Toán   Đang học 11
7 Đinh Thị Tho Ba-Toán    
8 Hoàng An KK-Toán KK-Casio Toán  
9 Đặng Bảo Quân KK-Toán   Đang học 11
10 Nguyễn Hồng Sen KK-Toán    
11 Dương Tiễn KK-Tin học   Đang học 11
12 Nguyễn Anh Duy Nhì-Vật Lý    
13 Trương Hoài Thương Nhì-Vật Lý    
14 Phạm Văn Nhí Ba-Vật Lý   Đang học 11
15 Diệp Chí Cường KK-Vật Lý   Đang học 11
16 Huỳnh Hoài An Nhì-Hóa học   Đang học 11
17 Lê Duy Khang Ba-Hóa học   Đang học 11
18 Nguyễn Thị Gấm KK-Hóa học    
19 Nguyễn Văn Nhựt KK-Hóa học   Đang học 11
20 Trần Thanh Sang KK-Hóa học    
21 Nguyễn Thanh Thúy KK-Hóa học    
22 Trịnh Đăng Khoa Nhì-Sinh    
23 Lê Thanh Trọng Ba-Sinh    
24 Ngô Chí Thiện Ba-Sinh    
25 Nguyễn Văn Tèo KK-Sinh   Đang học 11
26 Trịnh Thảo Trinh KK-Sinh   Đang học 11
27 Chung Thị Như Ý KK-Sinh   Đang học 11
28 Dương Lệ Mãi Nhì-Văn    
29 Hồ Hồng Diễm Ba-Văn    
30 Huỳnh Trường Giang Ba-Văn    
31 Huỳnh Thùy Như Ba-Văn   Đang học 11
32 Nguyễn Huỳnh Như KK-Văn   Đang học 11
33 Nguyễn Lam Phương KK-Văn    
34 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nhất-Lịch sử    
35 Diệp Diễm My Nhì-Lịch sử   Đang học 11
36 Ngô Thúy Duy Ba-Lịch sử    
37 Nguyễn Hoàng Đẳng Ba-Lịch sử    
38 Nguyễn Ngọc Hải Ba-Lịch sử   Đang học 11
39 Nguyễn Hải Phi Ba-Lịch sử   Đang học 11
40 Đỗ Thúy Linh KK-Lịch sử   Đang học 11
41 Ngô Hồng Út Chiêu Ba-Địa lý   Đang học 11
42 Nguyễn Hoàng Vĩnh Ba-Địa lý    
43 Huỳnh Lan Hương KK-Địa lý   Đang học 11
44 Đặng Xuân Lan KK-Địa lý    
45 Trần Thúy Vy KK-Địa lý    
46 Hàn Thị Tường Hân Ba-AV    
47 Nguyễn Tuấn Kiệt Ba-AV    
48 Tô Huỳnh Trâm Ba-AV    
49 Đỗ Ngọc Y Ba-AV    
50 Nguyễn Trà My KK-AV    
51 Huỳnh Ngọc Nhàn KK-AV   Đang học 11
52 Nguyễn Văn Sét KK-AV   Đang học 11
53 Hoàng An Nhì-MT Casio    
54 Đinh Nhật Ninh Nhì-MT Casio    
55 Đinh Thị Tho Nhì-MT Casio    
56 Nguyễn Đức Tâm Ba-MT Casio   Đang học 11
57 Nguyễn Tấn Đạt Ba-MT Casio   Đang học 11
58 Nguyễn Tiến Đạt KK-MT Casio    
59 Trịnh Minh Thiện KK-MT Casio    
Năm học 2010 - 2011
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Trần Thị Ngoan Nhất-Toán KK-Toán  
2 Nguyễn Phan Anh Nhì-Toán    
3 Châu Huỳnh Thái Châu Nhì-Toán    
4 Nguyễn Tiến Đạt Ba-Toán   Đang học 11
5 Hoàng An KK-Toán   Đang học 11
6 Trịnh Minh Thiện KK-Toán   Đang học 11
7 Đinh Thị Tho KK-Toán   Đang học 11
8 Trương Hoài Thương Nhì-Vật lý   Đang học 11
9 Nguyễn Tường Vi Nhì-Vật lý   Đang học 11
10 Nguyễn Anh Duy Ba-Vật lý   Đang học 11
11 Huỳnh Ý Mơ Nhì-Hóa    
12 Nguyễn Huỳnh Nhã Ba-Hóa KK-Hóa  
13 Trần Thanh Sang KK-Hóa   Đang học 11
14 Nguyễn Thanh Thúy KK-Hóa   Đang học 11
15 Nguyễn Thị Gấm KK-Hóa   Đang học 11
16 Đoàn Ngân Thiên Kỷ KK-Hóa    
17 Trịnh Đăng Khoa Ba-Sinh KK-Sinh Đang học 11
18 Trần Minh Thùy Ba-Sinh    
19 Leê Thị Ngọc Huyền Ba-Sinh    
20 Ngô Chí Thiện KK-Sinh   Đang học 11
21 Lê Thanh Trọng KK-Sinh   Đang học 11
22 Nguyễn Hà Đô KK-Sinh    
23 Võ Thị Ngọc Hiếu Ba-Văn   Đang học 11
24 Tạ Ái Nhu KK-Văn    
25 Hồ Hồng Diễm KK-Văn   Đang học 11
26 Dương Kiều Diễm KK-Văn    
27 Phan Ngọc Hà KK-Văn    
28 Trần Huyền Trân Ba-Lịch sử    
29 Nguyễn Thị Ngọc Anh Ba-Lịch sử   Đang học 11
30 Nguyễn Hoàng Đẳng KK-Lịch sử   Đang học 11
31 Ngô Thúy Duy KK-Lịch sử   Đang học 11
32 Phạm Như Ý KK-Lịch sử    
33 Đặng Mỹ Linh Ba-Địa lý    
34 Dương Chúc Ly Ba-Địa lý    
35 Đặng Thị Xuân Lan Ba-Địa lý   Đang học 11
36 Trần Thúy Vi KK-Địa lý   Đang học 11
37 Võ Minh Tý KK-Địa lý   Đang học 11
38 Trần Chí Thiện Nhì-AV    
39 Hàn Thị Tường Hân Ba-AV   Đang học 11
40 Tô Huỳnh Trâm KK-AV   Đang học 11
41 Nguyễn Tuấn Kiệt KK-AV   Đang học 11
42 Đỗ Ngọc Y KK-AV   Đang học 11
43 Nguyễn Trà My KK-AV   Đang học 11
44 Trần Thị Ngoan Nhất-Máy tính Nhất-Máy tính  
45 Châu Huỳnh Thái Châu Nhì-Máy tính    
46 Nguyễn Phan Anh Nhì-Máy tính KK-Máy tính  
47 Nguyễn Tiến Đạt Ba-Máy tính   Đang học 11
48 Hoàng An KK-Máy tính   Đang học 11
49 Trịnh Minh Thiện KK-Máy tính   Đang học 11
50 Đinh Thị Tho Ba-Máy tính   Đang học 11
51 Trịnh Thị Thùy Dương Ba-Máy tính   Đang học 11
Năm học 2009 - 2010
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Thang Thị Mi Nhì-Lich sử Ba-Sử  
2 Trần Thị Ngoan Nhì-Máy tính Ba-Máy tính Đang học 11
3 Nguyễn Đại Thịnh Nhất-Hóa    
4 Trần Thị Ngoan Nhì-Toán   Đang học 11
5 Lê Quốc Toàn Ba-Máy tính    
6 Châu Huỳnh Thái Châu Ba-Máy tính   Đang học 11
7 Nguyễn Thanh Tính Ba-Hóa    
8 Huỳnh Hoài Thương Ba-Hóa    
9 Trần Thị Vân Anh Ba-Văn    
10 Trần Diệu Ny Ba-Văn    
11 Nguyễn Thị Ngọc Hân Ba-Lich sử    
12 Đinh Hoàng Đạo Ba-Địa lý    
13 Đặng Mỹ Linh Ba-Địa lý   Đang học 11
14 Trần Chí Thiện Ba-AV   Đang học 11
15 Lê Quốc Toàn KK-Toán    
16 Trương Mi Mi KK-Vật lý    
17 Đoàn Công Trình KK-Vật lý    
18 Trần Minh Đang KK-Hóa    
19 Nguyễn Huỳnh Nhã KK-Hóa   Đang học 11
20 Nguyễn Hà Đô KK-Sinh   Đang học 11
21 Lê Thị Ngọc Huyền KK-Sinh   Đang học 11
22 Hồ Cam Ly KK-Văn    
23 Tạ Ái Nhu KK-Văn   Đang học 11
24 Nguyễn Hoàng Huyền Trân KK-Lịch sử    
25 Dương Trúc Ly KK-Địa lý   Đang học 11
Năm học 2008 - 2009
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Ngô Diễm Trinh Nhì-Văn KK-Văn  
2 Nguyễn Trung Hậu Nhì-Sinh  Ba-Sinh   
3 Lê Quốc Vương Nhì-Vật lý    
4 Trần Phương Linh Nhì-Vật lý    
5 Trần Thị Kim Phương Nhì-Hóa    
6 Bùi Kim Ngân Nhì-Máy tính    
7 Nguyễn Hoài Nam Ba-Hóa    
8 Hồ Cam Ly Ba-Văn   Đang học 11
9 Đinh Hoàng Nhớ Ba-Vật lý    
10 Đinh Thị Thơm Ba-Máy tính    
11 Trần Ngọc Cường Ba-Máy tính    
12 Kiều Minh Quân KK-Vật lý    
13 Ngô Thảo Anh KK-Vật lý    
14 Bùi Kim Ngân KK-Toán    
15 Đặng Như Ý KK-Toán    
16 Lê Quốc Toàn KK-Máy tính   Đang học 11
17 Phan Minh Chiến KK-Máy tính   Đang học 11
18 Nguyễn Đại Thịnh KK-Hóa   Đang học 11
19 Lê Minh Tới KK-Sinh    
20 Đinh Hoàng Đạo KK-Địa lý   Đang học 11
21 Nguyễn Văn Hợp KK-Địa lý    
22 Dương Thị Diễm Khanh KK-Địa lý    
23 Nguyễn Ngọc Anh KK-AV    
24 Lâm Vũ Phi KK-AV    
25 Hồ Vũ Phong KK-AV    
Năm học 2007 - 2008
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Ngô Thị Huỳnh Hoa Nhì-Hóa    
2 Diệp Cà Lơ Ba-Hóa    
3 Dương Văn Trung Ba-Máy tính    
4 Bùi Kim Ngân Ba-Máy tính   Đang học 11
5 Lữ Thanh Quy Ba-Máy tính    
6 Đặng Như Ý Ba-Máy tính   Đang học 11
7 Dương Văn Trung KK-Toán    
8 Ngô Diễm Trinh KK-Văn   Đang học 11
9 Lưu Thị Hên KK-Hóa    
10 Phạm Thị Thảo KK-AV    
11 Nguyễn Trung Hậu KK-Sinh   Đang học 11
12 Nguyễn Thanh Trung KK-Sinh    
13 Nguyễn Văn Hợp KK-Địa   Đang học 11
14 Trần Ngọc Cường KK-Máy tính    
15 Nguyễn Văn Hẳn KK-Máy tính   Đang học 11
16 Đinh Thị Thơm KK-Máy tính   Đang học 11
17 Nguyễn Văn Dũ KK-Vật lý    
18 Trần Phương Linh KK-Vật lý   Đang học 11
19 Lê Quốc Vương KK-Vật lý   Đang học 11
20 Kiều Minh Quân KK-Vật lý   Đang học 11
21 Trần Thị Kim Phương KK-Hóa   Đang học 11
22 Nguyễn Hoài Nam KK-Hóa   Đang học 11
23 Nguyễn Ngọc Anh KK-AV   Đang học 11
24 Võ Thị Ngọc Ảnh KK-AV    
25 Bùi Triệu Phú KK-AV    
26 Diệp Tấn Lễ KK-Sinh    
27 Huỳnh Cẩm Tú KK-Lịch sử   Đang học 11
Năm học 2006 - 2007
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Trần Bích Phượng KK-Văn KK-Văn  
2 Lê Thị  Nhớ Nhì-Hóa    
3 Lê Hải Dương Nhì-Máy tính    
4 Ngô Thị Huỳnh Hoa Ba-Hóa   Đang học 11
5 Đỗ Minh Kiệp Ba-Hóa    
6 Cao Văn Nam Ba-Hóa    
7 Dương Hiệp Phát Ba- Sinh    
8 Huỳnh Ngọc Giàu KK-Văn    
9 Lưữ Thanh Quy KK-Toán   Đang học 11
10 Đặng Chí Nguyên KK-Toán    
11 Lâm Vũ Phong KK-Vật lý    
12 Nguyễn Thành Công KK-Hóa    
13 Lưu Thị Hên KK-Hóa    
14 Diệp Cà Lơ KK-Hóa   Đang học 11
15 Trần văn Ngưng KK-Hóa   Đang học 11
16 Huỳnh Thị Bé lành KK-Sinh   Đang học 11
17 Cao Ngọc Bích KK-AV    
18 Phạm Thị Thảo KK-AV   Đang học 11
19 Từ Thị Diễm Thúy KK-AV    
20 Liêu Kim Thúy KK-AV    
21 Ngô Thái Ngọc KK-Lịch sử    
22 Nguyễn Thanh Di KK-Lịch sử   Đang học 11
Năm học 2005 - 2006
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG  Ghi chú
1 Phạm Quốc Rin Ba-Văn Nhì-Văn  
2 Lê Công Phú KK-Sinh Ba-Sinh  
3 Võ Hoài Thương Ba-Sinh Ba-Sinh  
4 Tô  Ni KK-Sinh KK-Sinh  
5 Phan Trường An KK-Sinh KK-Sinh  
6 Võ Phi Ấu  Ba-Hóa KK-Hóa  
7 Bùi Thị Ánh Thi KK-Lịch sử KK-Sử Đang học 11
8 Nguyễn Minh Mạnh Nhì-Hóa    
9 Đoàn Chí Công Ba-Hóa    
10 Lê Thị Mỹ Hân Ba-Hóa   Đang học 11
11 Lê Bình Minh Ba-Hóa    
12 Bùi  Minh Trạng Ba-Vật lý    
13 Châu Quốc Dương  Ba-AV    
14 Trần Thị Kiều Phương KK-AV    
15 Trương Thanh Thúy KK-AV    
16 Châu Ngọc Huy KK-Toán    
17 Trần Chí Công KK-Vật lý    
18 Trần Văn Suôl KK-Vật lý    
19 Võ Công Trạng KK-Vật lý    
20 Lê văn Nghĩa KK-Hóa    
21 Trần Kim Ngôn KK-Lịch sử    
22 Trương Ngọc Trủi KK-Lịch sử    
23 Huỳnh Ngọc Giàu KK-Văn   Đang học 11
24 Võ Hồng Vui KK-Văn   Đang học 11
25 Nguyễn Trọng Hiếu KK-Vật lý   Đang học 11
26 Cao Văn Nam KK-Hóa   Đang học 11
27 Lê Thị Nhớ KK-Hóa   Đang học 11
28 Ngô Thái Ngọc KK-Lịch sử   Đang học 11
29 Lê Hải Dương KK-Máy tính   Đang học 11
LIÊN KẾT
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay7,900
  • Tháng hiện tại158,576
  • Tổng lượt truy cập5,537,264
Tiên học lễ
  duoi02
Hậu học văn
duoi02
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây