14:00 EST Chủ nhật, 09/12/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 798
  • Tháng hiện tại: 9311
  • Lượt truy cập: 25226657
Kỉ niệm 35 năm thành lập trường (18/11/2015) Số lượng: 28 | Lượt xem: 17826
Lượt xem: 766
Lượt xem: 612
Lượt xem: 574
Lượt xem: 782
Lượt xem: 670
Lượt xem: 514
Lượt xem: 551
Lượt xem: 466
Lượt xem: 544
Lượt xem: 641
Lượt xem: 527
Lượt xem: 750
Lượt xem: 644
Lượt xem: 573
Lượt xem: 481
Lượt xem: 580
Lượt xem: 542
20/11/2013 Số lượng: 22 | Lượt xem: 33058
Lượt xem: 1305
Lượt xem: 1127
Lượt xem: 1388
Lượt xem: 1005
Lượt xem: 1008
Lượt xem: 1037
Lượt xem: 1128
Lượt xem: 1271
Lượt xem: 1036
Lượt xem: 895
Lượt xem: 1119
Lượt xem: 1440
Lượt xem: 1215
20/11/2012 Số lượng: 17 | Lượt xem: 29482
Lượt xem: 1430
Lượt xem: 1395
Lượt xem: 1260
Lượt xem: 1329
Lượt xem: 1221
Lượt xem: 1351
Lượt xem: 1517
Lượt xem: 1272
Lượt xem: 1263
Lượt xem: 1313
Lượt xem: 2436
Lượt xem: 1652
Chào mừng trường đạt chuẩn QG (10/2/2012) Số lượng: 21 | Lượt xem: 33677
Lượt xem: 1221
Lượt xem: 1705
Lượt xem: 1211
Lượt xem: 1253
Lượt xem: 1250
Lượt xem: 1274
Lượt xem: 1313
Lượt xem: 1287
Lượt xem: 1491
Lượt xem: 1288
Lượt xem: 1062
Lượt xem: 1736
Lượt xem: 1556
20/11/2011 Số lượng: 11 | Lượt xem: 21358
Lượt xem: 3216
Lượt xem: 1428
Lượt xem: 1335
Lượt xem: 1656
Lượt xem: 1535
Lượt xem: 1933
Lượt xem: 1590
Lượt xem: 1383
Lượt xem: 1575
Kỉ niệm 30 năm thành lập trường (20/11/2010) Số lượng: 21 | Lượt xem: 39354
Lượt xem: 1782
Lượt xem: 1286
Lượt xem: 1525
Lượt xem: 1317
Lượt xem: 1220
Lượt xem: 1341
Lượt xem: 1412
Lượt xem: 1454
Lượt xem: 1271
Lượt xem: 1170
Lượt xem: 1488
Lượt xem: 2710
Lượt xem: 1218
Lượt xem: 1857
20/11/2009 Số lượng: 26 | Lượt xem: 41638
Lượt xem: 1376
Lượt xem: 1637
Lượt xem: 1297
Lượt xem: 1405
Lượt xem: 1328
Lượt xem: 1388
Lượt xem: 1293
Lượt xem: 1636
Lượt xem: 1330
Lượt xem: 1576
Lượt xem: 1354
Lượt xem: 1237
Lượt xem: 1205
Lượt xem: 1501
Lượt xem: 1139
Lượt xem: 1509
Lượt xem: 1208
Lượt xem: 1463
Lượt xem: 2054
Lượt xem: 1318
Lượt xem: 1521