18:44 EDT Thứ hai, 18/06/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Cuộc đời đã đuổi kịp ta, dạy chúng ta yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.Judy Collins

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 796
  • Tháng hiện tại: 17097
  • Lượt truy cập: 25001097
Kỉ niệm 35 năm thành lập trường (18/11/2015) Số lượng: 28 | Lượt xem: 16611
Lượt xem: 712
Lượt xem: 570
Lượt xem: 534
Lượt xem: 744
Lượt xem: 615
Lượt xem: 482
Lượt xem: 518
Lượt xem: 412
Lượt xem: 495
Lượt xem: 609
Lượt xem: 495
Lượt xem: 711
Lượt xem: 611
Lượt xem: 535
Lượt xem: 451
Lượt xem: 544
Lượt xem: 507
20/11/2013 Số lượng: 22 | Lượt xem: 31675
Lượt xem: 1245
Lượt xem: 1079
Lượt xem: 1339
Lượt xem: 958
Lượt xem: 963
Lượt xem: 966
Lượt xem: 1070
Lượt xem: 1228
Lượt xem: 995
Lượt xem: 846
Lượt xem: 1076
Lượt xem: 1391
Lượt xem: 1106
20/11/2012 Số lượng: 17 | Lượt xem: 28321
Lượt xem: 1381
Lượt xem: 1347
Lượt xem: 1204
Lượt xem: 1277
Lượt xem: 1164
Lượt xem: 1303
Lượt xem: 1473
Lượt xem: 1228
Lượt xem: 1203
Lượt xem: 1247
Lượt xem: 2382
Lượt xem: 1606
Chào mừng trường đạt chuẩn QG (10/2/2012) Số lượng: 21 | Lượt xem: 32966
Lượt xem: 1187
Lượt xem: 1673
Lượt xem: 1169
Lượt xem: 1223
Lượt xem: 1222
Lượt xem: 1245
Lượt xem: 1279
Lượt xem: 1261
Lượt xem: 1459
Lượt xem: 1243
Lượt xem: 1037
Lượt xem: 1707
Lượt xem: 1524
20/11/2011 Số lượng: 11 | Lượt xem: 20731
Lượt xem: 3172
Lượt xem: 1384
Lượt xem: 1290
Lượt xem: 1609
Lượt xem: 1477
Lượt xem: 1891
Lượt xem: 1543
Lượt xem: 1339
Lượt xem: 1524
Kỉ niệm 30 năm thành lập trường (20/11/2010) Số lượng: 21 | Lượt xem: 38600
Lượt xem: 1752
Lượt xem: 1256
Lượt xem: 1487
Lượt xem: 1292
Lượt xem: 1171
Lượt xem: 1317
Lượt xem: 1383
Lượt xem: 1421
Lượt xem: 1233
Lượt xem: 1148
Lượt xem: 1456
Lượt xem: 2683
Lượt xem: 1184
Lượt xem: 1819
20/11/2009 Số lượng: 26 | Lượt xem: 40022
Lượt xem: 1320
Lượt xem: 1589
Lượt xem: 1235
Lượt xem: 1357
Lượt xem: 1281
Lượt xem: 1345
Lượt xem: 1245
Lượt xem: 1596
Lượt xem: 1284
Lượt xem: 1521
Lượt xem: 1314
Lượt xem: 1190
Lượt xem: 1164
Lượt xem: 1458
Lượt xem: 1091
Lượt xem: 1456
Lượt xem: 1166
Lượt xem: 1412
Lượt xem: 2008
Lượt xem: 1260
Lượt xem: 1456