18:41 ICT Thứ năm, 18/01/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 1648
  • Tháng hiện tại: 39842
  • Lượt truy cập: 24955820
Tin học 12 HKI Tin học 12 HKI
Lớp:
Họ và tên:
Câu 1: Access là hệ QT CSDL dành cho:
       Máy tính cá nhân
       Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu
       Các máy tính chạy trong mạng cục bộ
       Cả A và C
Câu 2: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?
       Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.
       Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
       Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
       Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.
Câu 3: Chế độ trang dữ liệu, không cho phép thực hiện thao tác nào trong các thao tác dưới đây?
       Thêm bản ghi mới.
       Xóa bản ghi.
       Thêm bớt trường của bảng
       Chỉnh sửa nội dung của bản ghi.
Câu 4: Chọn câu đúng:
       Máy tính điện tử ra đời trước CSDL và Hệ quản trị CSDL
       Máy tính điện tử ra đời sau CSDL và Hệ quản trị CSDL
       Hệ quản trị CSDL ra đời trước máy tính điện tử và CSDL
       Hệ quản trị CSDL , máy tính điện tử và CSDL cùng ra đời cùng một thời điểm
Câu 5: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...
       AutoNumber
       Yes/No
       Number
       Currency
Câu 6: Chọn phát biểu đúng khi nói về khóa chính và bảng (được thiết kế tốt) trong access?
       Bảng không cần có khóa chính
       Một bảng có thể có 2 trường cùng kiểu AutoNumber
       Một bảng phải có một khóa chính
       Một bảng có nhiều khóa chính
Câu 7: CSDL và hệ QTCSDL giống nhau ở điểm
       Đều lưu lên bộ nhớ trong của máy tính,
       Đều là phần mềm máy tính.
       Đều là phần cứng máy tính.
       Đều lưu lên bộ nhớ ngoài của máy tính.
Câu 8: Em hiểu như thế nào về cụm từ “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” ?
       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ màn hình máy tính
       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại thiết bị hỗ trợ mạng máy tính
       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại dữ liệu được lưu trữ trên máy tính
       Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là một loại phần mềm máy tính
Câu 9: Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
       Hệ QTCSDL nào cũng có một ngôn ngữ CSDL riêng.
       Hệ QTCSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành.
       Hệ QTCSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL, đóng vai trò chương trình dịch cho ngôn ngữ CSDL.
       Mọi chức năng của hệ QTCSDL đều thể hiện qua ngôn ngữ CSDL.
Câu 10: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào?
       Number
       Currency
       Text
       Date/time
Câu 11: Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột:
       Field Type
       Data Type
       Description
       Field Properties
Câu 12: Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì?
       Giá trị dữ liệu trên Field đó được trùng nhau
       Giá trị dữ liệu trên Field đó không được trùng nhau
       Giá trị dữ liệu trên Field đó bắt buộc là kiểu Text
       Không có khái niệm khoá chính
Câu 13: Khi tạo bảng, trường “DiaChi” có kiểu dữ liệu là Text, trong mục Field size ta nhập vào số 300. Sau đó ta lưu cấu trúc bảng lại.
       Access báo lỗi
       Trường DiaChi có tối đa 255 kí tự
       Trường DiaChi có tối đa 300 kí tự
       Trường DiaChi có tối đa 256 kí tự
Câu 14: Một bảng có thể có tối đa bao nhiêu trường
       255
       552
       525
       Chỉ bị giới hạn bởi bộ nhớ
Câu 15: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:
       Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
       Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
       Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL
       Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL
Câu 16: Những khẳng định nào sau đây là sai?
       Tìm kiếm là việc tra cứu các thông tin không có sẵn trong hồ sơ thỏa mãn một số điều kiện nào đó
       Thống kê là cách khai thác hồ sơ dựa trên tính toán để đưa ra các thông tin đặc trưng, không có sẵn trong hồ sơ
       Lập báo cáo là việc sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê, sắp xếp các bộ hồ sơ để tạo lập một bộ hồ sơ mới có nội dung và cấu trúc khuôn dạng theo một yêu cầu cụ thể nào đó, thường để in ra giấy
       Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó phù hợp với yêu cầu quản lý của tổ chức
Câu 17: Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?
       Duy trì tính nhất quán của CSDL
       Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
       Khôi phục CSDL khi có sự cố
       Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép
Câu 18: Phát biểu nào sau là đúng nhất ?
       Record là tổng số hàng của bảng
       Data Type là kiểu dữ liệu trong một bảng
       Table gồm các cột và hàng
       Field là tổng số cột trên một bảng
Câu 19: Quy trình xây dựng CSDL là:
       Khảo sát -->Thiết kế -->Kiểm thử
       Khảo sát -->Kiểm thử -->Thiết kế
       Thiết kế -->Kiểm thử -->Khảo sát
       Thiết kế -->Khảo sát -->Kiểm thử
Câu 20: Trong Access, dữ liệu kiểu ngày tháng được khai báo bằng:
       Day/Type
       Date/Type
       Day/Time
       Date/Time
Câu 21: Trong Access, muốn làm việc với đối tượng bảng, tại cửa sổ cơ sở dữ liệu ta chọn nhãn :
       Queries
       Tables
       Reports
       Forms
Câu 22: Trong Access, muốn xem lại trang dữ liệu trước khi in, ta thực hiện
       File – Print Preview
       View – Print Preview
       Windows – Print Preview
       Tools – Print Preview
Câu 23: Trong khi làm việc với cấu trúc bảng, muốn chèn thêm một trường mới, ta thực hiện :
       Insert –> Rows
       Tools –> Insert Rows
       Edit –> Insert Rows
       File –> Insert Rows
Câu 24: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta bấm phím:
       Enter
       Space
       Tab
       Delete
Câu 25: Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?
       Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin
       Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ
       Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính
       Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính
Câu 26: Xét công tác quản lí hồ sơ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?
       Xóa một hồ sơ
       Thống kê và lập báo cáo
       Thêm hai hồ sơ
       Sửa tên trong một hồ sơ.
Câu 27: Để sắp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng, ta dùng:
       Table
       Form
       Query
       Report
Câu 28: Để tạo một CSDL mới và đặt tên tệp trong Access, ta phải:
       Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New
       Vào File chọn New
       Kích vào biểu tượng New
       Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase, rồi đặt tên file và chọn vị trí lưu tệp, rồi sau đó chọn Create
Câu 29: Đối tượng nào có chức năng dùng để lưu dữ liệu?
       Table
       Query
       Form
       Report
Câu 30: Đối tượng nào tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
       Table
       Form
       Query
       Report
( Vui lòng kiểm tra lại các đáp án trước khi nhấn xem điểm )


 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet