Lịch và bảng phân công coi thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm học 2016-2017

LỊCH THI THỬ THPT QG LẦN 2 - NĂM 2017
 
NGÀY THI BUỔI MÔN THI THỜI GIAN LÀM BÀI THỜI GIAN PHÁT ĐỀ THỜI GIAN BẮT ĐẦU LÀM BÀI
 
18/5
 
 
SÁNG NGỮ VĂN 120 PHÚT 7H30 7H35
CHIỀU TOÁN 90 PHÚT 14H20 14H30
19/5 SÁNG KHTN VẬT LÝ 50 PHÚT 7H30 7H40
HÓA HỌC 50 PHÚT 8H40 8H50
SINH HỌC 50 PHÚT 9H50 10H00
CHIỀU ANH VĂN 60 PHÚT 14H20 14H30
20/5 SÁNG KHXH LỊCH SỬ 50 PHÚT 7H30 7H40
ĐỊA LÝ 50 PHÚT 8H40 8H50
GDCD 50 PHÚT 9H50 10H00
CHIỀU DỰ BỊ        
*Lưu ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút.
 
PHÂN CÔNG COI THI THỬ THPT QG LẦN 2 NĂM 2017
Số TT Họ và tên Thầy Cô Thứ 5 (18/5)   Thứ 6 (19/5)  Thứ 7 (20/5) 
Văn Toán KHTN Anh KHXH Dự bị
1 Dương Đương Em       1    
2 Nguyễn Thanh Niên 1          
3 Nguyễn Văn Khởi       1    
4 Lê Chí Tâm     1      
5 Nguyễn Thanh Bình 1          
6 Nguyễn Công Định     1 1    
7 Dương Văn Mẹo       1    
8 Nguyễn Thúy My   1   1    
9 Phan Hải Long       1    
10 Mai Thuý Hằng 1          
11 Phạm Kiều Trinh   1     1  
12 Lê Chí Huynh       1 1  
13 Tiêu Anh Kiệt 1 1        
14 Lê Thị Trâm Anh 1          
15 Phạm Học Luật     1      
16 Ngô Thị Trúc Anh       1    
17 Lê Quang Soạn       1    
18 Nguyễn Thùy Trang     1      
19 Thạch Thu Hương       1    
20 Thái Thị Thủy Tiên       1    
21 Huỳnh Thanh Sang   1     1  
22 Huỳnh Huyền Trang   1 1      
23 Thái Việt Toàn     1      
24 Huỳnh Vũ Phương 1          
25 Hồ Việt Khoa       1    
26 NguyễnMinh Dương         1  
27 Mai Thị Anh Tú 1          
28 NguyễnMinh Đương 1          
29 Tạ Văn Thành   1        
30 Lỡ Thanh Hùng     1      
31 Nguyễn Thị Tươi 1          
32 Lâm Trung Hâu 1 1        
33 Trần Bảo Toàn   1     1  
34 Nguyễn Đăng Khoa 1 1        
35 NguyễnThanh Tuấn   1     1  
36 Nguyễn Văn Tèo   1     1  
37 Lữ Hải Thọ   1 1      
38 Bùi Tuấn Vũ   1 1      
39 Lê Thị Trang   1        
40 Hồ Xuân Thuỳ       1    
41 Mai Thị Bông        1    
42 Liên Hồng Vẹn       1    
43 Chiêm Thị Nhung 1          
44 Huỳnh Ngọc Giàu 1          
45 Bùi Ngọc Nhuận 1          
46 Tiền Thị Kiều       1    
47 NguyễnThùy Trang       1    
48 Lương Thúy Hiền 1          
49 Nguyễn Mỹ Tú   1        
50 Huỳnh Cẩm Hiền       1    
51 Lê Thị Lan Anh         1  
52 Lê Thị Hằng   1 1      
53 Nguyễn Thị Hải   1     1  
54 Đặng Văn Kha   1        
55 Nguyễn Minh Tâm   1 1      
56 Nguyễn Cẩm Thúy     1      
57 Hồ Thu Xa     1      
58 Nguyễn Văn Rin 1 1        
59 Nguyễn Phương Em   1        
60 Trần Minh Trực   1 1      
61 Nguyễn Chí Nhân 1          
62 Trần Kim Hạnh       1    
63 NguyễnThanh Miền       1    
64 Trần Đức Mẫn 1          
65 Nguyễn Thị Hoa 1          
66 Phan VănHoài Đức       1    
67 Ngô Quốc Khánh       1    
68 Từ Thị Diễm Thúy 1          
69 Đặng Hồng Thơ 1          
70 Nguyễn Cẩm Ngân 1          
    22 22 14 22 9  
* Lưu ý:
1. Thầy cô có mặt tại phòng hội đồng trước giờ thi ít nhất 30 phút.
2. Đánh SBD đúng quy định, phát đề đúng quy luật TN và theo hiệu lệnh trống.
3. Lưu ý 3 môn tổ hợp KHTN hoặc tổ hợp KHXH phải cùng 1 mã đề thi.
4. Thu bài, thu đề đúng giờ, sắp bài thứ tự nhỏ đến lớn theo SBD từ trên xuống.
5. Coi thi nghiêm túc đúng như quy chế thi năm 2017 của Bộ GD & ĐT.