Phân công coi thi học kỳ II - khối 12 năm học 2017-2018

ĐỐI VỚI CÁC MÔN KHÔNG CHỌN THI THPT QG
(thi tại lớp trong tuần 31 từ 16/4/2018 đến 21/4/2018)
 
 
BUỔI
 
THỜI GIAN THI THỨ- NGÀY TUẦN MÔN GIÁM THỊ
Chiều 45ph
 (từ 16h20
đến 17h05)
Thứ 2
16/4/2018
tuần 31
Hóa -XH Địa-TN T.Phương, T.Kha, C.TúH, T.KhoaH, T.Đương, T.Dương, C.HằngS, C.L.Trang, C.Nhuận, C.Nhung, C.N.Trang, C.Thuần, T.Mẫn, T.Thắng,  C.Bưởi, C.Bông, T.Hoàng 
Sáng 45ph
(từ 10h35
đến 11h20)
Thứ 4
18/4/2018
tuần 31
Tin học T.Hoài, T.Thương, C.Trinh, T.Long, T.Kiệt, T.Huynh, C.HằngTin, T.TâmT, C.Hải, C.Hiền, T.Mẹo, C.Trúc Anh, C.Vẹn, T.KhoaS, T.HậuS, C.Ngân, T.Trực.
Sáng 45ph
(từ 10h35
đến 11h20)
Thứ 6
20/4/2018
tuần 31
Lý-XH Sử-TN T.H.Anh, C.Mỹ Tú, C.ThúyĐ, T.Soạn, T.Sang, C.TrâmAnh, C.TrúcAnh, C.Thơ, C.ThúyAv, C.Hương, C.Tươi, C.L.Anh, C.Thùy, T.P.Em, T.HậuS, T.ToànS, C.Miền
Chiều 45ph
 (từ 13h35
đến 14h20)
Thứ 7
21/4/2018
tuần 31
Sinh-XH CD-TN T.L.Hùng, C.Xa,  C.Tiên, T.Khánh, T.KhoaS, T.HậuS, T.Tình, T.Thọ, T.Vũ, T.Lam, T.Bích, T.Bình, T.Khởi,T.Rin, C.KiềuCD, C.Đẹp, T.Tèo
Chiều 45ph
 (từ 14h40
đến 15h25)
Thứ 7
21/4/2018
tuần 31
Công nghệ T.H.Anh, T.ToànCN, C.Giàu, C.HằngToán, C.Hoa, C.My, T.TâmĐ, C.KiềuV, C.HằngS, C.Hạnh, T.Niên, T.Soạn, T.Sang, T.Đức, C.Nhiên, T.Tuấn
 
Thầy cô có mặt tại phòng hội động trước giờ thi 10 phút