Kế hoạch thi thử Đại học - Cao Đẳng lần thứ nhất năm học 2015 - 2016

Kế hoạch thi thử Đại học - Cao Đẳng lần thứ nhất năm học 2015 - 2016
SỞ GD VÀ ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI 
Số:  .. /KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THI THỬ ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2015 – 2016

I/ CƠ SỞ KẾ HOẠCH
     - Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi THPTQG;
     - Căn cứ vào văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về tổ chức thi THPTQG; và kế hoạch thi thử THPTQG năm học 2015-2016
     - Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn của nhà trường năm học 2015- 2016;

II/ MỤC ĐÍCH KỲ THI
     - Đánh giá kiến thức và năng lực của các em học sinh khối 12 sau thời gian ôn tập.
      - Rèn luyện kỉ năng làm bài và tâm lý thi THPTQG cho học sinh khối 12.
     - Phát hiện điểm yếu của các em từ đó tìm biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPTQG của trường THPT Đầm Dơi năm học 2015-2016

III/ ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THI
1. Đối tượng dự thi
     - Toàn bộ học sinh khối 12 đang học tại trường THPT Đầm Dơi
    - Học sinh dự thính đã học hết lớp 12 có nhu cầu thi thử.   

2. Nội dung và phạm vi kiến thức thi
     - Toàn bộ kiến thức đã ôn tập trong học kỳ I- Năm học 2015-2016 (Tổ trưởng bộ môn sẽ đưa ra phạm vi ôn tập cụ thể hơn). Trong đó chủ yếu là kiến thức thuộc phạm vi học kỳ I- lớp 12.
     - Mức độ: đảm bảo 3 mức độ (biết, hiểu và vận dụng) theo như đề thi THPTQG năm 2015.

3. Yêu cầu đăng kí dự thi và lệ phí thi
     -Mỗi học sinh chỉ đăng kí từ 1 đến 2 tổ hợp khối thi tuyển đại học-cao đẳng sao cho tổng số môn thi là 3 hoặc 4 môn (Không nhận trường hợp đăng kí khác).
     - Các tổ hợp khối thi xét đại học – cao đẳng phổ biến nhất là:

    Khối A:

Toán-Lý-Hóa

Khối B:

Toán-Hóa-Sinh

Khối C:

Văn-Sử-Địa

Khối D:

Toán-Văn-Anh

Khối A1:

Toán-Lý-Anh

     - GVCN cho HS đăng kí trong 2 ngày 28 và 29/12/2015 (Yêu cầu khối 12 thi đầy đủ 100%). Học sinh dự thính đăng kí trên lớp hoặc tại văn phòng (C.Oanh).
     - Lệ phí thi: 15.000đ/môn/em (Nộp cho GVCN).

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

  • Thời gian thi: 13h30 các ngày 5,6,7,8 tháng 1 năm 2016

Thứ (ngày)

Thứ 3

(5/1/2016)

Thứ 4
(6/1/20160

Thứ 5

(7/1/2016)

Thứ 6

(8/1/2016)

Môn thi

Toán

Hóa

Sinh

Địa

Sử

Văn

Anh

     + 13h ngày 5,6,7,8 / 1/ 2016:  giáo viên coi thi có mặt tại phòng hội đồng.
     + 13h15: Học sinh có mặt trước phòng thi,  giáo viên lên phòng thi làm thủ tục.
     + 13h30: Tính giờ làm bài.

  • Thời gian làm bài:

     + Môn tự luận: Toán, Văn, Sử, Địa: 180 phút
     + Môn trắc nghiệm: Lý, Hóa, Sinh: 90 phút
     + Môn trắc nghiệm+ tự luận: Ngoại ngữ: 90 phút

    Đầm Dơi, ngày 24 tháng 12 năm 2015

Phó hiệu trưởng

(Đã  kí)
  Nguyễn Ngọc Nguyên