Kế hoạch chủ nhiệm tuần 10

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 10
(Thời gian: từ ngày 06- 11- 2017 đến ngày 11- 11- 2017)

Chủ đề: Thi đua học tập, lập nhiều thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Hội giảng vòng trường tiết 2
 
1. Tiếp tục duy trì tốt nề nếp lớp chủ nhiệm: GVCN thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức thực hiện nề nếp, nội qui của trường lớp, không để xảy ra trường hợp học sinh vắng không lý do.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập: đạt nhiều giờ tốt, giờ A*, điểm 9, 10, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11, nâng số lượng và chất lượng “Sao học tập”, đặc biệt là khối 10.
3. Phong trào văn nghệ, thể thao: GVCN nhắc nhở các em tích cực tập luyện, hoàn thành tốt các tiết mục múa chuẩn bị cho vòng sơ tuyển ở tuần 11.
4. Giữ gìn vệ sinh trường, lớp, bảo quản tài sản của nhà trường: GVCN thường xuyên nhắc nhở, giáo dục các em thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh trường, lớp, không đem thức ăn, nước uống vào lớp; bảo quản tốt tài sản của lớp, trường. Đặc biệt các lớp 12A9, 12A10, 12A11, 12A12 thường xuyên quyét, lau chùi hành lang trước lớp.
5. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc, nề nếp, tác phong học ôn nâng cao buổi tối: qua kiểm tra của Ban giám hiệu, nhiều học sinh đi trễ, trang phục chưa đúng qui định, đặc biệt trong tuần 9, số lượng học sinh học ôn giảm so với đăng ký. GVCN nhắc nhở các em thực hiện nghiêm giờ giấc, trang phục, đảm bảo sĩ số.
 6. GVCN khối 10, 11 nhắc nhở, động viên học sinh tham gia tích cực, hiệu quả cuộc thi tìm hiểu Pháp luật, Tự hào Việt Nam (chủ trương của Bộ và Sở Giáo dục)

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu