Nội dung ôn thi KSCL đầu năm môn Toán

Nội dung ôn thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán năm học 2016 - 2017
1. Nội dung:
KHỐI
10
ĐS -   PTB1, PTB2, PTB2 chứa tham số (pt có 2 nghiệm p/b, pt có nghiệm kép …);
-   Phương trình quy về PTB1, PTB2; Hệ phương trình.
-   Đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai và các bài toán liên quan.
HH  - Hệ thức lượng trong tam giác vuông; tỉ số LG; Tính diện tích tam giác.
KHỐI
 11
ĐS&
GT
- Công thức lượng giác và các dạng toán liên quan; 
- Tập xác định của hàm số lượng giác; 
-   Phương trình LG cơ bản.
HH -   Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (toạ độ điểm, đường thẳng, đường tròn);
-   Phép tịnh tiến, biểu thức tọa độ phép tịnh tiến. Áp dụng.
KHỐI
12
GT -   Đạo hàm và các dạng toán liên quan đến đạo hàm; 
-   Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): y=f(x)
-  Xét tính đơn điệu và tìm điểm cực trị của hàm số;
- Tìm GTLN, GTNN của hàm số
HH Quan hệ vuông góc trong KG (CM vuông góc, tính góc, khoảng cách và diện tích).
2. Thời gian, hình thức thi:
- Thời gian thi: Theo lịch của nhà trường (đầu tháng 9 – tuần 3);
- Thời gian làm bài: 45 phút;
- Hình thức thi: Tự luận (thi tập trung chia phòng)

Tác giả bài viết: Đương Em

Nguồn tin: Tổ Toán