Kết quả cuộc thi Toán, Lý, Anh văn trên Internet cấp tỉnh năm học 2016-2017

Trong kỳ thi Toán - Lý - Anh trên INternet cấp tỉnh năm học 2016 - 2017, trường THPT Đầm Dơi đạt tổng cộng 81 giải. Bao gồm: 3 giải nhất, 13 giải nhì, 31 giải ba và 34 giải khuyến khích ở tất cả các môn dự thi. Cụ thể như sau:
  1. Môn giải Toán bằng  Tiếng Anh có 8 giải (1 nhất, 2 nhì, 5 khuyến khich)
TT Họ và tên Điểm Giải 
1 Đoàn Nam Thuận 230 KK
2 Nguyễn Anh Thư 240 KK
3 Trịnh Thảo Vi 260 Nhì
4 Nguyễn Trúc Anh 220 KK
5 Nguyễn Hiếu Hoài 220 KK
6 Mai Ngọc Tú 270 Nhất
7 Nguyễn Quý Định 220 KK
8 Mã Thị Minh Thư 250 Nhì
 
  1. Môn Toán 10 có 13 giải (1 nhất, 3 nhì, 5 ba, 4 khuyến khích)
TT Họ và tên Điểm Giải
1 Huỳnh Lê Ngọc Minh 240 Ba
2 Huỳnh Duy Khang 240 Ba
3 Lê Thu Huyền 260 Nhì
4 Trần Minh Anh 200 KK
5 Lâm Đang Thuần 210 KK
6 Mai Trần Phương Nam 250 Ba
7 Nguyễn Hoàng Long 230 Ba
8 Võ Phương Thảo 260 Nhì
9 Nguyễn Nhật Hảo 270 Nhất
10 Tô Trần Nhất Linh 240 Ba
11 Quảng Diễm Y 260 Nhì
12 Tạ Bá Lộc 210 KK
13 Bùi Triệu Ngân 200 KK
  1. Môn Toán 11: có 8 giải (2 ba, 6 khuyến khích)
TT Họ và tên Điểm Giải
1 Đoàn Nam Thuận 190 KK
2 Trần Nhật Hảo 210 Ba
3 Mai Ngọc Tú 220 Ba
4 Hồ Phước Trãi 180 KK
5 Nguyễn Hữu Bảo 160 KK
6 Nguyễn Quý Định 180 KK
7 Trần Duy Anh 190 KK
8 Mã Thị Minh Thư 190 KK
  1. Môn Toán 12: có 9 giải (5 ba, 4 khuyến khích)
TT Họ và tên Điểm Giải
1 Mai Minh Hùng 210 Ba
2 Trần Hoàn Hảo 220 Ba
3 Trần Tín Nhiệm 220 Ba
4 Lý Tú Nhã 220 Ba
5 Huỳnh Hoàng Đang 180 KK
6 Hàn Văn Gia Hiên 180 KK
7 Tạ Nguyễn Đăng Khoa 190 KK
8 Đặng Loan Chi 180 KK
9 Văn Minh Khén 210 Ba
  1. Môn Lý 10: 12 giải (4 nhì, 4 ba, 4 khuyến khích)
STT Họ và tên Điểm Giải
1 Hô Châu Minh Phú 230 Ba
2 Nguyễn Trọng Phúc 220 Ba
3 Tạ Bá Lộc 230 Ba
4 Nguyễn Nhật Hảo 260 Nhì
5 Trần Chí Hào 200 KK
6 Trần Duy Khãi 250 Nhì
7 Lê Minh Nhật 250 Nhì
8 Nguyễn Minh Thư 240 Ba
9 Phạm Vũ Ca 210 KK
10 Bùi Triệu Ngân 250 Nhì
11 Trương Chí Đạt 200 KK
12 Nguyễn Hữu Nghị 200 KK

  1. Môn Lý 11: 11 giải (4 nhì, 3 ba, 4 khuyến khich)
STT Họ và tên Điểm Giải
1 Trần Duy Khanh 240 Nhì
2 Đoàn Nam Thuận 250 Nhì
3 Trần Duy Anh 250 Nhì
4 Nguyễn Trọng Hiếu 210 Ba
5 Nguyễn Trung Hiếu 240 Nhì
6 Nguyễn Hữu Bảo 190 KK
7 Trịnh Mẫn Đạt 180 KK
8 Huỳnh Hoàng Thịnh 220 Ba
9 Võ Thanh Khải 210 Ba
10 Phan Minh Thẳng 180 KK
11 Hứa Đông Nhựt 190 KK
  1. Môn Lý 12: 9 giải (6 ba, 3 khuyến khích)
STT Họ và tên Điểm Giải
1 Hàn Văn Gia Hiên 220 KK
2 Mai Minh Hùng 230 KK
3 Trần Hoàn Hảo 250 Ba
4 Trần Tín Nhiệm 250 Ba
5 Lý Tú Nhã 240 Ba
6 Tạ N. Đăng Khoa 240 Ba
7 Nguyễn Trung Vĩnh 230 KK
8 Nguyễn Văn Diển 250 Ba
9 Huỳnh Hoàng Đang 250 Ba
  1. Môn Anh 10: 2 giải ( 2 ba)
TT  Họ và tên Điểm Giải
1 Tống Khánh Linh 1480 Ba
2 Trần Khánh Thư 1580 Ba
  1. Môn Anh 11: 4 giải (1 nhất, 2 ba, 1 khuyến khích)
TT Họ và tên Điểm  Giải
1 Nguyễn Hoàng Kha 1580 Ba
2 Trương Kim Huệ 1840 Nhất
3 Dương Ngọc Lụa 1550 Ba
4 Nguyễn Khánh Huyền 1320 KK
  1. Môn Anh 12: 5 giải (2 ba, 3 khuyến khích)
TT Họ và tên Điểm Giải
1 Lý Tú Nhã 1470 KK
2 Trần Hoàn Hảo 1560 KK
3 Lý Thiện Nhân 1670 Ba
4 Hàn Văn Gia Hiên 1660 Ba
5 Dương Thị Như 1500 KK

Tác giả bài viết: Ngọc Nguyên (TH)