Kế hoạch chủ nhiệm tuần 16

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 16
Thời gian: từ ngày 18 - 12- 2017 đến ngày 23 - 12 - 2017
 
Chủ đề: Tập trung ôn tập, thi học kỳ I, thực hiện kỳ thi nghiêm túc  - chất lượng cao và thật (nhân đôi hệ số tuần 16, 17, 18)
 
1. GVCN nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nề nếp, nội qui của nhà trường, đặc biệt là giờ giấc, trang phục, tác phong trong những ngày thi. Yêu cầu GVCN làm kỹ nội dung trên trong tiết SHCN, tránh trường hợp các em vi phạm làm ảnh hưởng đến lớp. trong tuần nhân đôi hệ số.
2. Chấn chỉnh lại nề nếp sinh hoạt 15 phút, qua kiểm tra của BGH, của Đoàn trường trong tuần qua nhiều buổi sinh hoạt 15 phút ở một số lớp không có nội dung, lớp ồn, có tình trạnh học sinh ra ngoài không tham gia SH 15 phút; một vài thầy cô chủ nhiệm ít lên lớp SH 15 phút.
3. Yêu cầu GVCN nhắc nhở các em học sinh thực hiện nghiêm túc quy chế thi, không vi phạm trong thi cử. Những trường hợp vi phạm nhà trường sẽ xử lý nghiêm, đúng theo qui chế. GVCN làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục các em nói không với vi phạm qui chế thi.
4. Công tác vệ sinh: thực hiện đúng theo kế hoạch (GVCN từ lớp 12A1 đến 12A12, từ 11A1 đến 11A8 nhắc nhở các em không vứt rác ra phía sau dãy phòng học). Ban thi đua phát hiện sẽ trừ điểm nề nếp của lớp.
5. Hoàn thành việc thu tiền BHYT đúng thời gian, hạn chót ngày 25/12/2017, các trường hợp miễn theo diện ưu tiên, giáo viên cần phải điều tra, xác định đúng đối tượng. (BGH yêu cầu GVCN gửi tin nhắn về phụ huynh thông báo việc đóng BHYT, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều GVCN chưa nhắn tin thông báo đến phụ huynh.
* Lưu ý: GVCN nhắc học sinh nắm kỹ lịch thi, không trễ giờ, bỏ thi.

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu