Kế hoạch chủ nhiệm tuần 02

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM TUẦN 02
(Thời gian: từ ngày 11- 9 đến ngày 16- 9- 2017)
 
Chủ đề: Ổn định tổ chức lớp, phát động phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm.
 
1. Tiếp tục ổn định tổ chức lớp chủ nhiệm, hoàn thiện bộ máy Ban cán sự lớp, hướng dẫn các em làm việc nghiêm túc, hiệu quả.                                           
2. Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trường, xử lý nghiêm những học sinh xem thường nề nếp, kỷ luật của nhà trường.
3. Giáo viên chủ nhiệm coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
4. Phát động phong trào thi đua giữa các thành viên trong lớp: thi đua thực hiện tốt nề nếp, thi đua học tập.
5. Thực hiện nghiêm túc kỳ khảo sát chất lượng đầu năm, tuyệt đối không vi phạm quy chế.
6. Nhắc nhở học sinh bảo quản tốt cơ sở vật chất, tắt đèn, quạt, đóng cửa phòng học trước khi ra về, giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.
7. BTĐ kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nề nếp, tác phong, trang phục của học sinh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
8. Nhắc học sinh nộp lại  bản Cam kết về An toàn giao thông, GVCN nộp lại cho văn phòng vào ngày 12/9/2017 (thứ 3).
9. GVCN xem danh sách học sinh chưa hoàn thành các khoản đóng đầu năm, gặp trực tiếp cô Thu báo cáo lý do các em chưa đóng.
10. Học sinh hoàn thành Bản đăng ký học thêm, GVCN nộp về văn phóng đúng thời gian qui định.
11. GVCN cho HS điền đầy đủ thông tin vào Danh sách tham gia BHYT của học sinh, nộp về phòng Y tế trong tiết SHCN (nhận DS tại VP)

Phó hiệu trưởng

(Đã ký)         

Mã Thị Xuân Thu