20:23 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 3732
  • Tháng hiện tại: 100521
  • Lượt truy cập: 29262501

Kế hoạch thi vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp

Thứ hai - 28/11/2016 15:35
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
SỞ GD VÀ ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
Số: 80./KH-THPTĐD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Đầm Dơi, ngày 09 tháng 10 năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống
thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp cấp trường năm học 2016-2017
 
Căn cứ công văn số 2604/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT về việc phát động cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cấp tỉnh năm học 2016-2017.
Trường THPT Đầm Dơi lập kế hoạch tổ chức 02 cuộc thi này như sau:
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
1. Mục đích của cuộc thi.
   - Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
   - Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".
   - Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Nội dung của cuộc thi:
   Học sinh phát hiện các vấn đề và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiển vầ một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường, biển đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Đối tượng dự thi: Học sinh toàn trường .
4. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 02 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.
5. Tổ chức cuộc thi
   - BGH trường thành lập Ban tổ chức cuộc thi, phát động cuộc thi tới toàn thể học sinh của trường.
   - Cuộc thi này dành cho tất cả các em học sinh trong nhà trường, mỗi học sinh  được tham gia không quá 01 bài dự thi.
   - GVCN triển khai và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi, lựa chọn bài chất lượng nhất nộp về trường.
   - Thời gian nộp bài dự thi chậm nhất vào ngày 25/12/2016 cho đ/c Phạm Việt Hưng – Phó hiệu trưởng nhà  trường.
   - Tổ trưởng chuyên môn các tổ: chỉ đạo giáo viên tổ hướng dẫn học sinh tham gia tốt nội dung kế hoạch cuộc thi. Giao chỉ tiêu cho thành viên có chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn học sinh lớp CN tham gia ít nhất 01 bài/ lớp.
   - Ban tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn 10 dự thi xuất sắc nhất của trường gửi về Sở GD&ĐT tham gia dự thi cấp tỉnh.
6. Tiêu chí chấm thi
   a. Mục tiêu: Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; gần gũi, thiết thực với quê hương Đầm Dơi – Cà Mau; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.
   b. Nội dung: Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được vai trò, ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống; ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
   c. Thang điểm:
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Vấn đề nghiên cứu Mô tả tình huống thể hiện sự rõ ràng đòi hỏi của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết 10
Lý giải về sự cấp thiết của thực tiễn/ vấn đề cần giải quyết 5
Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh, học viên 5
2. Thiết kế và phương pháp Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/ giải quyết vấn đề 10
Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề 10
Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp 10
3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống 10
Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp 10
Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận 10
4. Trình bày Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic 10
Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng 5
Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục 5
  Tổng cộng 100
 
7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
   - Giải thưởng dành cho học sinh cấp trường gồm có các giải như sau: giải nhất, giải nhì, giải ba và các giải khuyến khích dựa trên số bài của học sinh dự thi. Học sinh đoạt giải trong cuộc thi cấp trường được nhận phần thưởng và giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Đầm Dơi.
   - Các bài dự thi đoạt giải, được nhà trường gửi đi dự cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học do Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức.
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
1. Mục đích của cuộc thi
   - Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
   - Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;
   - Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh.
2. Nội dung của cuộc thi
   Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.(theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014)
3. Đối tượng dự thi:
   - Giáo viên hoặc nhóm giáo viên trong nhà trường.(Tối đa 2 giáo viên trên 1 sản phẩm)
4. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học ( dung lượng không quá 30MB), bao gồm:
   - Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.
   - Thiết bị dạy học và học liệu hổ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clips, âm thanh, tranh ảnh, bản đồ, sơ đồ, sách báo, tài liệu khoa học…;
   - Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clips minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
5. Hồ sơ dự thi, gồm có:
   - Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
   - Phiếu mô tả Dự án dự thi (Phụ lục III);
   - Hồ sơ dạy học: giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm của học sinh...(dung lượng không quá 30MB)
6. Tiêu chí chấm thi
   a. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh và học viên.
   b. Nội dung bài học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
   c. Thang điểm
Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kỹ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh, học viên. 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh, học viên. 10
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh, học viên Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh, học viên của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh, học viên. 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh, học viên hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh, học viên. 5
3. Hoạt động của học sinh, học viên Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh, học viên trong lớp. 10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh, học viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh, học viên trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh, học viên. 10
  Tổng cộng 100
 
7. Tổ chức cuộc thi
   - BGH nhà trường THPT Đầm Dơi phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.
   - Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức cuộc thi của của trường. Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
   - Để có được cuộc thi đạt kết quả tốt BGH yêu cầu Tổ trưởng các tổ Văn, Lịch sử - Địa lí - GDCD, Ngoại ngữ, Toán triển khai nội dung kế hoạch trong tổ, phân công giáo viên hoặc nhóm giáo viên trong tổ tham gia dự thi.
   - Số lượng bài:  mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 01 bài dự thi.
   -  Các hồ sơ dự thi gửi về trường cho đ/c Phạm Việt Hưng – Phó hiệu trưởng chậm nhất vào ngày 25/12/2016.
Nhận được kế hoạch này, nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, GVCN và các bộ phận có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:
   - BGH;
   - Các tổ bộ môn;
   - GVCN  lớp;
   - Lưu: VT.
P. HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

Phạm Việt Hưng
 
 
 
 
Phụ lục I
Cấu trúc bài viết dự thi
Cuộc thi Vn dụng kiến thức liên môn để giải quyết
các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học
A/ Trang bìa
   - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
   - Trường .........................................................................................
   - Địa chỉ:.........................................................................................
   - Điện thoại:.....................................................................................
   - Email:............................................................................................
   - Họ và tên học sinh (hoặc nhóm học sinh):
1.............................................................................................
2.............................................................................................
3.............................................................................................
 
B/ Các trang tiếp theo
1. Tên tình huống
2. Mục tiêu giải quyết tình huống
3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống
4. Giải pháp giải quyết tình huống
5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống
Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các ứng dụng CNTT trong việc giải quyết tình huống
6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống
   Mô tả ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội./.

Phụ lục II
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
- Trường .........................................................................................
- Địa chỉ:.........................................................................................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
- Họ và tên giáo viên (hoặc nhóm giáo viên):
   1. Trưởng nhóm:....................................................................
Điện thoại:...........................; Email:............................
   2.............................................................................................
   3.............................................................................................
Phụ lục III
Phiếu mô tả dự án dự thi của giáo viên
           
1. Tên dự án dạy học
2. Mục tiêu dạy học
   - Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong dự án dạy học này.
   - Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề dự án dạy học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của dự án
   Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo dự án.
4. Ý nghĩa của dự án
   Mô tả ý nghĩa, vai trò của dự án đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
   Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
   Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của dự án.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
   Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
   Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
   Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua dự án dạy học./.