01:58 ICT Thứ tư, 06/07/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Hãy trân trọng tình yêu, bạn sẽ nhận được tất cả. Tình yêu sẽ trường tồn ngay cả khi sức khỏe ngàn vàng của bạn không còn nữa. OG Mandon

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 23
  • Hôm nay: 379
  • Tháng hiện tại: 26732
  • Lượt truy cập: 29505333

Bảng thống kê kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia trường THPT Đầm Dơi năm học 2014 - 2015

Thứ sáu - 04/09/2015 22:13
Bảng thống kê kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm học 2014 - 2015 do thầy Nguyễn Ngọc Nguyên - Phó Hiệu trưởng nhà trường tổng hợp.
Môn 12A1
(A,B)
12A2
(A,B)
12A3
(A1,D)
12A4
(A,B)
12A5
(A,B)
12A6
(C)
SO SÁNH
Trường Tỉnh Cả nước
Văn 5,92 5,71 6,43 5,61 5,57 6,71 5,73 4,87 5,49
Toán 7,74 7,17 6,76 6,64 6,27 3,83 5,23 3,57 5,16
Anh     7,37       5,85 4,62 3,84
7,80 6,82 6,25 6,79 6,35   6,32 5,49 5,94
Hóa 8,07 7,34   6,09 6,03   6,06 5,29 6,02
Sinh 7,79 6,77   5,46 5,46   5,73 4,58 5,03
Sử           7,24 6,22 5,18 5,15
Địa           7,90 7,02 6,04 6,14
Môn 12A7
(A1,D)
12A8
(C)
12A9
(C)
12A10
(A1,D)
12A11
(TB)
12A12
(TB)
12A13
(TB)
SO SÁNH
Trường Tỉnh Cả nước
Văn 6,13 5,92 5,54 5,53 4,97 5,36 5,01 5,73 4,87 5,49
Toán 5,79 2,88 3,27 4,72 4,32 4,34 4,50 5,23 3,57 5,16
Anh 6,01   3,64 (7/42) 5,01 4,45
(5/34)
4,69
(9/35)
  5,85 4,62 3,84
6,48     5,79 5,69
(17/34)
5,09
(30/35)
5,51
(17/34)
6,32 5,49 5,94
Hóa         4,62
(30/34)
5,21
(24/35)
4.64
(33/34)
6,06 5,29 6,02
Sinh         4,44
(21/34)
4,60
(13/35)
4,26
(19/34)
5,73 4,58 5,03
Sử   5,99 5,48         6,22 5,18 5,15
Địa   6,83 6,46         7,02 6,04 6,14
Nhận xét
  • Tất cả các môn của trường đều vượt tỉ lệ chung của tỉnh: vượt nhiều nhất là Toán (+1,66đ).                  
  • Tất cả các môn của trường đều vượt tỉ lệ ĐH chung cả nước: vượt nhiều nhất là Anh văn (+2,01đ).
  • Cả tỉnh có 2 môn vượt tỉ lệ chung cả nước là Anh văn (+0,78đ) và Sử (+0,03đ) còn lại đều thấp hơn. Toàn quốc gồm: Toán (-1,59đ), Lý (-0,45đ), Hóa (-0,73đ) Sinh (-0,45đ), Văn (-0,62đ), Địa (-0,10đ).
  • Các lớp phân hóa sớm theo khối thi (A1 đến A10) đều có điểm khối thi đó cao hơn TB ĐH cả nước.
  • Các lớp chưa phân hóa (A11 đến A13) dự thi môn nào càng nhiều thì điểm TB môn đó càng thấp.