21:29 EDT Thứ tư, 21/10/2020
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu.Anonymous

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Khách viếng thăm: 5
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1167
  • Tháng hiện tại: 34129
  • Lượt truy cập: 26469777

Thành tích học sinh giỏi qua các năm

Thứ ba - 30/08/2011 11:02
Danh sách học sinh giỏi vòng tỉnh và vòng quốc gia của trường từ khi thành lập cho đến nay
NĂM HỌC 2019 - 2020
TT Họ và tên Lớp GIẢI TỈNH Giải QG
1 Vương Gia Bảo 12A1 Nhất - Toán  
2 Vương Huỳnh Khải 11A1 Nhất - Lý  
3 Lương Phúc Hậu 12A4 Nhì - Tin  
4 Nguyễn Minh Triết 12A4 Nhì - Toán  
5 Lê Thế Thuận 12A3 Nhì - Địa  
6 Phạm Kim Chi 12A3 Nhì - Địa  
7 Hứa Khả Minh 12A3 Nhì - Văn KK - Văn
8 Nguyễn Thùy Như 12A2 Nhì - Địa  
9 Nguyễn Tường Vy 12A2 Nhì - Sinh  
10 Ngô Trọng Phúc 12A2 Nhì - Toán  
11 Bùi Kim Thoa 12A2 Nhì - Toán  
12 Trịnh Đình Ngọc 12A1 Nhì - Hóa  
13 Lâm Tuấn Vũ 12A1 Nhì - Sinh  
14 Đoàn Thùy Trang 11A5 Nhì - Văn  
15 Lâm Hải Lam 11A5  Nhì - Anh văn  
16 Trần Bé Sáu 11A3 Nhì - Địa  
17 Nguyễn Nguyễn Phong 11A3 Nhì - Địa  
18 Hồ Long Phi 11A3 Nhì - Sử  
19 Đoàn Như Ý 11A3 Nhì - Sử  
20 Ngô Trọng Huỳnh 11A1 Nhì - Lý  
21 Trần Huyền Trân 12A8 KK - Địa  
22 Nguyễn Kim Ngân 12A5 KK - Sử  
23 Hoàng Anh Khôi 12A4 KK - Anh văn  
24 Trần Như Hảo 12A4 KK - Anh văn  
25 Lê Mỹ Ngọc Giàu 12A4 KK - Toán  
26 Nguyễn Thị Ái Linh 12A4 KK - Toán  
27 Ngô Thảo Như 12A4  KK - Anh văn  
28 Nguyễn Dạ Đang 12A3 KK - Sử  
29 Nguyễn Hồng Ân 12A3 KK - Văn  
30 Lê Hạnh Nhi 12A3 KK - Văn  
31 Nguyễn Huỳnh Lan Vy 12A2 KK - Hóa  
32 Nguyễn Tuấn Anh 12A2 KK - Toán  
33 Lê Thanh Trương 12A2 KK - Toán  
34 Lâm Kiều Loan 12A1 KK - Hóa  
35 Nguyễn Duy Khang 12A1 KK - Lý  
36 Nguyễn Công Sự 12A1 KK - Toán  
37 Trần Minh Huy 11A7 KK - Toán  
38 Trần Hoàng Khả 11A5 KK - Sinh  
39 Trần Kim Tiền 11A5 KK - Văn  
40 Lý Công Danh 11A4  KK - Anh văn  
41 Trần Thị Tường Vy 11A3 KK - Địa  
42 Huỳnh Như Ngọc 11A2 KK - Hóa  
43 Hồ Hân Hân 11A2 KK - Sinh  
44 Nguyễn Hiếu Huy 11A2 KK - Sinh  
45 Trần Mẩn Nhi 11A2 KK - Sinh  
46 Trần Thảo Vy 11A2 KK - Sinh  
47 Phạm Trọng Nguyễn 11A2 KK - Toán  
48 Mai Thống Nhất 11A2 KK - Toán  
49 Phạm Việt An 11A2 KK - Hóa  
50 Vưu Nhã An 11A1 KK - Lý  
51 Trần Hoàng Phúc 11A1 KK - Lý  
52 Nguyễn Hồng Sơn 11A1 KK - Toán  
53 Võ Ngọc Tuyền 12A5 Ba - Địa  
54 Trần Trung Tính 12A4 Ba - Anh văn  
55 Quách Kim Trinh 12A3 Ba - Sử  
56 Đoàn Như Thảo 12A2 Ba - Hóa  
57 Châu Huỳnh Thiện Châu 12A2 Ba - Sinh  
58 Nguyễn Vũ Kha 12A2 Ba - Sinh  
59 Huỳnh Tấn Kiệt 12A2 Ba - Sinh  
60 Nguyễn Ngọc Vi 12A2 Ba - Sinh  
61 Trương Chí Hiểu 12A1 Ba - Địa  
62 Phạm Huỳnh Anh 12A1 Ba - Hóa  
63 Phan Anh Minh 12A1 Ba - Lý  
64 Tạ Ái Nhân 11A5  Ba - Anh văn  
65 Phạm Hồng Nhạn 11A3 Ba - Địa  
66 Hồ Chí Bảo 11A3 Ba - Sử  
67 Trần Hoàng Ka 11A3 Ba - Sử  
68 Nguyễn Hải Yến 11A2 Ba - Toán  
69 Hồ Nguyễn Huy 11A1 Ba - Hóa  
 NĂM HỌC 2018 - 2019
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Lê Thế Thuận 11A2 Nhất - Địa lí  
2 Phạm Vũ Ca 12A1 Nhất - Hóa học  
3 Văn Minh Lến 12A1 Nhất - Sinh học  
4 Trương Chí Hiểu 11A1 Nhì - Địa lí  
5 Lê Hữu Duy 12A1 Nhì - Địa lí  
6 Nguyễn Ngọc Huyền 12A2 Nhì - Ngữ văn  
7 Tạ Bích Tiên 12A2 Nhì - Ngữ văn  
8 Đặng Thúy Nhi 12A1 Nhì - Sinh học  
9 Mai Trần Phương Nam 12A1 Nhì - Toán  
10 Võ Ngọc Tiền 11A2 Ba - Địa lí  
11 Nguyễn Thùy Như 11A4 Ba - Địa lí  
12 Phạm Kim Chi 12A2 Ba - Địa lí  
13 Nguyễn Huỳnh Lan Vy 11A1 Ba - Hóa học  
14 Phạm Huỳnh Anh 11A3 Ba - Hóa học  
15 Nguyễn Minh Châu 12A1 Ba - Hóa học  
16 Huỳnh Thị Yến Nhi 12A2 Ba - Lịch sử  
17 Nguyễn Thu Tiền 11A2 Ba - Ngữ văn  
18 Thái Thị Thúy Huỳnh 12A2 Ba - Ngữ văn  
19 Nguyễn Ngọc Tuyền 12A2 Ba - Ngữ văn  
20 Châu Huỳnh Thiện Châu 11A1 Ba - Sinh học  
21 Nguyễn Vũ Kha 11A1 Ba - Sinh học  
22 Huỳnh Tấn Kiệt 11A1 Ba - Sinh học  
23 Quảng Diễm Y 12A1 Ba - Sinh học  
24 Tống Khánh Linh 12A3 Ba - Tiếng Anh  
25 Võ Phương Thảo 12A3 Ba - Tiếng Anh  
26 Lương Phúc Hậu 11A1 Ba - Tin học  
27 Trần Diệu Ái 12A1 Ba - Toán  
28 Nguyễn Nhật Hảo 12A1 Ba - Toán  
29 Trần Duy Khãi 12A1 Ba - Vật lí  
30 Trịnh Đình Ngọc 11A1 KK - Hóa học  
31 Du Huỳnh Thế Vinh 11A1 KK - Hóa học  
32 Trần Khánh Diệu 12A1 KK - Hóa học  
33 Nguyễn Dạ Đang 11A2 KK - Lịch sử  
34 Nguyễn Kim Ngân 11A2 KK - Lịch sử  
35 Lê Vũ Luân 12A2 KK - Lịch sử  
36 Nguyễn Nhã Trân 12A2 KK - Lịch sử  
37 Trương Bảo Yến 12A2 KK - Lịch sử  
38 Nguyễn Hồng Ân 11A2 KK - Ngữ văn  
39 Hứa Khả Minh 11A2 KK - Ngữ văn  
40 Lê Hạnh Nhi 11A2 KK - Ngữ văn  
41 Võ Phương Thảo 12A2 KK - Ngữ văn  
42 Nguyễn Kiều Tiên 12A2 KK - Ngữ văn  
43 Nguyễn Ngọc Vi 11A1 KK - Sinh học  
44 Lâm Tuấn Vũ 11A1 KK - Sinh học  
45 Nguyễn Tường Vy 11A1 KK - Sinh học  
46 Ngô Thảo Như 11A1 KK - Tiếng Anh  
47 Lê Huỳnh Gia Minh 12A2 KK - Tiếng Anh  
48 Vương Gia Bảo 11A1 KK - Toán  
49 Ngô Trọng Phúc 11A1 KK - Toán  
50 Bùi Kim Thoa 11A1 KK - Toán  
51 Tô Trần Nhất Linh 12A1 KK - Toán  
52 Nguyễn Duy Khang 11A1 KK - Vật lí  
53 Phạm Anh Minh 11A1 KK - Vật lí  
54 Lâm Đang Thuần 12A1 KK - Vật lí  
 NĂM HỌC 2017 - 2018
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Lương Nhật Tiến 12A1 Nhất casio Hóa  
2 Võ Thanh Khải 12A1 Nhất casio Sinh  
3 Lâm Hiểu Băng 12A1 Nhì  casio Sinh  
4 Mã Thị Minh Thư  12A1 Nhì  casio Toán  
5 Mai Ngọc Tú 12A1 Nhì  casio Toán  
6 Trần Duy Khanh 12A1 Nhì Hóa  
7 Hồ Mộng Nghi 12A1 Nhì Hóa  
8 Trương Kim Huệ 12A6 Ba Anh  
9 Dương Ngọc Lụa 12A6 Ba Anh  
10 Nguyễn Phương Anh 12A1 Ba casio Hóa  
11 Trần Duy Khanh 12A1 Ba casio Hóa  
12 Nguyễn Hà Mi 12A1 Ba casio Hóa  
13 Lâm Đang Thuần 11A1 Ba casio Lý  
14 Ngô Trần Ái 12A1 Ba casio Lý  
15 Trịnh Mẫn Đạt 12A1 Ba casio Lý  
16 Quách Ngọc Tùng Ngân 12A1 Ba casio Sinh  
17 Nguyễn Quý Định 12A1 Ba casio Toán  
18 Trịnh Thảo Vi 12A1 Ba casio Toán  
19 Nguyễn Hà Mi 12A1 Ba Hóa  
20 Nguyễn Trung Hiếu 12A1 Ba Lý  
21 Văn Minh Lến 11A1 Ba Sinh KK Sinh
22 Võ Thanh Khải 12A1 Ba Sinh  
23 Nguyễn Thanh Thảo 12A11 Ba Sử  
24 Nguyễn Đăng Khoa 12A1 Ba Tin  
25 Mã Thị Minh Thư 12A1 Ba Toán  
26 Mai Ngọc Tú 12A1 Ba Toán  
27 Nguyễn Huỳnh My 12A10 Ba Văn  
28 Nguyễn Băng Đình 12A11 Ba Văn  
29 Nguyễn  Chí Đen 12A6 Ba Văn  
30 Lê Huỳnh Gia Minh 11A10 KK Anh  
31 Tống Khánh Linh 11A3 KK Anh  
32 Nguyễn Hoàng Kha 12A6 KK Anh  
33 Nguyễn Minh Châu 11A1 KK casio Hóa  
34 Trần Khánh Diệu 11A1 KK casio Hóa  
35 Hồ Mộng Nghi 12A1 KK casio Hóa  
36 Trần Duy Khải 11A1 KK casio Lý  
37 Nguyễn Minh Thư 11A1 KK casio Lý  
38 Hồ Châu Minh Phú 11A2 KK casio Lý  
39 Huỳnh Hoàng Thịnh 12A1 KK casio Lý  
40 Văn Minh Lến 11A1 KK casio Sinh  
41 Đặng Thúy Nhi 11A1 KK casio Sinh  
42 Quảng Diễm Y 11A1 KK casio Sinh  
43 Nguyễn Trúc Anh 12A1 KK casio Sinh  
44 Nguyễn Bích Trâm 12A1 KK casio Sinh  
45 Lê Quang Truyền 12A2 KK casio Sinh  
46 Trần Diệu Ái 11A1 KK casio Toán  
47 Trần Nhật Hảo 12A1 KK casio Toán  
48 Nguyễn Như Thảo 12A1 KK casio Toán  
49 Hồ Minh Kha 12A10 KK Địa  
50 Nguyễn Minh Châu 11A1 KK Hóa  
51 Nguyễn Phương Anh 12A1 KK Hóa  
52 Lương Nhật Tiến 12A1 KK Hóa  
53 Trần Duy Khải 11A1 KK Lý  
54 Lâm Đang Thuần 11A1 KK Lý  
55 Ngô Trần Ái 12A1 KK Lý  
56 Huỳnh Hoàng Thịnh 12A1 KK Lý  
57 Lâm Hiểu Băng 12A1 KK Sinh  
58 Lê Vũ Luân 11A10 KK Sử  
59 Huỳnh Thị Yến Nhi 11A10 KK Sử  
60 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12A11 KK Sử  
61 Vưu Như Ý 12A11 KK Sử  
62 Lê Trần Trí Thức 12A1 KK Tin  
63 Mai Trần Phương Nam 11A1 KK Toán  
64 Nguyễn Quý Định 12A1 KK Toán  
65 Nguyễn Như Thảo 12A1 KK Toán  
66 Đoàn Nam Thuận 12A1 KK Toán  
67 Trịnh Thảo Vi 12A1 KK Toán  
68 Trần Ngọc Hà 11A10 KK Văn  
69 Võ Phương Thảo 11A10 KK Văn  
70 Nguyễn Kiều Tiên 11A10 KK Văn  
71 Dương  Diệu Hiền 12A10 KK Văn  
 NĂM HỌC 2016 - 2017
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Lý Tú Nhã 12A1 Nhất Toán   
2 Huỳnh Thiện Nhân 12A6 Nhì Địa lý KK
3 Trương Kim Huệ  11A6 Nhì Tiếng Anh  
4 Nguyễn Lan Như 12A8 Nhì Văn  
5 Tạ Nguyễn Anh Khoa 12A1 Nhì Vật lý  
6 Dương Thị Diễm Trinh 12A6 Ba Địa lý  
7 Nguyễn Phương Anh 11A1 Ba Hóa  
8 Trịnh Chí Bền 12A1 Ba Hóa  
9 Phạm Thị Nhung 12A1 Ba Hóa  
10 Vưu Như Ý 11A8 Ba Lịch sử  
11 Phạm Nhật Linh 12A8 Ba Lịch sử  
12 Nguyễn Minh Nhựt 12A8 Ba Lịch sử KK
13 Trần Bích Trăm 12A8 Ba Lịch sử  
14 Trần Huyền Trân 12A8 Ba Lịch sử  
15 Văn Minh Khén 12A1 Ba Sinh KK
16 Nguyễn Vũ Mão 12A1 Ba Sinh  
17 Phạm Thị Cẩm Tiên 12A1 Ba Sinh  
18 Mã  Huyền Trân 12A1 Ba Sinh  
19 Nguyễn Hoàng Kha  11A6 Ba Tiếng Anh  
20 Lý Thiện Nhân 12A6 Ba Tiếng Anh  
21 Dương Thị Như 12A6 Ba Tiếng Anh  
22 Mã Thị Minh Thư 11A1 Ba Toán   
23 Trần Hoàn Hảo 12A1 Ba Toán   
24 Trần TínNhiệm 12A1 Ba Toán   
25 Dương Diệu Hiền 11A6 Ba Văn  
26 Nguyễn Huỳnh My 11A6 Ba Văn  
27 Trần Huyền Mơ 12A8 Ba Văn  
28 Nguyễn Ngọc Thơ 12A8 Ba Văn  
29 Lê Vy 12A8 Ba Văn  
30 Trần Bảo Châu 12A1 Ba Vật lý  
31 Trương Hoàng Kết 12A8 KK Địa lý  
32 Trần Duy Khanh 11A1 KK Hóa  
33 Nguyễn Hà Mi 11A1 KK Hóa  
34 Hồ Mộng Nghi 11A1 KK Hóa  
35 Lương Nhật Tiến 11A1 KK Hóa  
36 Lê Triều Tân 12A1 KK Hóa  
37 Nguyễn Thị Như Huỳnh  11A8 KK Lịch sử  
38 Lê Kiều Diễm 12A8 KK Lịch sử  
39 Nguyễn Trúc Anh 11A1 KK Sinh  
40 Lâm Hiểu Băng 11A1 KK Sinh  
41 Võ Thanh Khải 11A1 KK Sinh  
42 Huỳnh Thị Chen 12A1 KK Sinh  
43 Lê Nguyễn Nhật Minh 12A1 KK Sinh  
44 Dương Ngọc Lụa 11A6 KK Tiếng Anh  
45 Nguyễn Diễm Tiên 12A6 KK Tiếng Anh  
46 Quách Lý Đôl 12A2 KK Tin học  
47 Đoàn Nam Thuận 11A1 KK Toán   
48 Mai Ngọc Tú 11A1 KK Toán   
49 Hàn Văn Gia Hiên 12A1 KK Toán   
50 Mai Minh Hùng 12A1 KK Toán   
51 Trần Lê Ái Như 12A1 KK Toán   
52 Phạm Hoàng Thiện 12A1 KK Toán   
53 Ngô Triệu Kha 11A6 KK Văn  
54 Hồ Thùy Dương 12A8 KK Văn  
55 Mã Vĩnh Nghi 12A8 KK Văn  
 NĂM HỌC 2015 - 2016
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Ngô Ngọc  Hà 12A1 Nhất - Giải Toán qua Internet  
2 Lý Tú Nhã 11A1 Nhất -  Casio Toán Ba
3 Trần Tín Nhiệm 11A1 Nhất -  Casio Toán KK
4 Hồ Huỳnh Lam Linh 12A6 NhÌ - Ngữ văn  
5 Trần Thị Tuyền 12A8 NhÌ - Ngữ văn  
6 Nguyễn Qúi Định 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
7 Đoàn Nam Thuận 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
8 Nguyễn Trần Trung Tín 12A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
9 Nguyễn Minh Nhựt 11A8 Nhì - Lịch sử  
10 Trương Kim Huệ 10A2 Nhì - Tiếng Anh qua Internet  
11 Nguyễn Hoàng Kha 10A4 Nhì - Tiếng Anh qua Internet  
12 Văn Minh Khén 11A1 Nhì -  Casio Sinh Nhất
13 Lê Nguyễn Nhật Minh 11A1 Nhì -  Casio Sinh  
14 Phạm Thu Hiền 12A1 Nhì -  Casio Sinh  
15 Nguyễn Trần Trung Tín 12A1 Nhì -  Casio Toán  
16 Hồ Hoài Bảo 12A1 BA - Hóa học  
17 Huỳnh Duy Khánh 11A8 BA - Lịch sử  
18 Trần Bích Trăm 11A8 BA - Lịch sử  
19 Chung Hồng Nhung 12A8 BA - Lịch sử  
20 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A8 BA - Lịch sử  
21 Trần Như Ý 12A8 BA - Lịch sử  
22 Hồ Thùy Dương 11A6 BA - Ngữ văn  
23 Mã Vĩnh Nghi 11A8 BA - Ngữ văn  
24 Trần Yến Linh 12A8 BA - Ngữ văn  
25 Hà Như Ý 12A8 BA - Ngữ văn  
26 Hồ Như Ý 12A8 BA - Ngữ văn  
27 Văn Minh Khén 11A1 BA - Sinh học  
28 Nguyễn Thùy Dương 12A1 BA - Sinh học  
29 Dương Bé Nhi 12A1 BA - Sinh học  
30 Lê Thị Tuyết Băng 12A6 BA - Tiếng Anh  
31 Phạm Thị Thu Phương 12A6 BA - Tiếng Anh  
32 Mã Thị Minh Thư 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
33 Nguyễn Thị Thùy  Trang 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
34 Mai Ngọc Tú 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
35 Trịnh Thảo Vi 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
36 Trần Hoàn Hảo 11A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
37 Huỳnh Quốc Hưng 12A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
38 Lê Hải Thiên 12A2 Ba - Giải Toán qua Internet  
39 Dương Ngọc Lụa 10A4 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
40 Trần Hoàn Hảo 11A1 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
41 Lý Thiện Nhân 11A2 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
42 Dương Thị Như 11A6 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
43 Võ Thị Thảo Nguyên 12A1 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
44 Nguyễn Trần Trung Tín 12A1 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
45 Lê Thị Tuyết Băng 12A6 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
46 Phạm Thị Thu Phương 12A6 Ba - Tiếng Anh qua Internet  
47 Trịnh Chí Bền 11A1 Ba -  Casio Hóa  
48 Phạm Mỹ Quyên 12A1 Ba -  Casio Hóa  
49 Trần Quang Minh 12A1 Ba -  Casio Lý  
50 Mã Huyền Trân 11A1 Ba -  Casio Sinh  
51 Tạ Vân Kiều 12A1 Ba -  Casio Sinh  
52 Dương Bé Nhi 12A1 Ba -  Casio Sinh  
53 Mai Kiều Tiên 12A1 Ba -  Casio Sinh  
54 Trần Hoàn Hảo 11A1 Ba -  Casio Toán  
55 Lê Quang Đại 12A1 Ba -  Casio Toán  
56 Ngô Ngọc Hà 12A1 Ba -  Casio Toán  
57 Huỳnh Thiện Nhân 11A6 KK - Địa lí  
58 Dương Thị Diễm Trinh 11A6 KK - Địa lí  
59 Lê Ngọc Đào 11A8 KK - Địa lí  
60 Trương Hoàng Kết 11A8 KK - Địa lí  
61 Lê Quang  Truyền 10A1 KK - Giải Toán qua Internet  
62 Trần Nhật Hảo 10A2 KK - Giải Toán qua Internet  
63 Hồ Phước  Trãi 10A3 KK - Giải Toán qua Internet  
64 Hàn Văn Gia Hiên 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
65 Nguyễn Vũ Mão 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
66 Lý Tú Nhã 11A1 KK - Giải Toán qua Internet Ba
67 Trần Tín  Nhiệm 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
68 Lê Quang Đại 12A1 KK - Giải Toán qua Internet  
69 Võ Hải Đăng 12A2 KK - Giải Toán qua Internet  
70 Nguyễn Duy Linh 12A2 KK - Giải Toán qua Internet  
71 Trịnh Chí Bền 11A1 KK - Hóa học  
72 Phạm Thị Nhung 11A1 KK - Hóa học  
73 Lê Triều Tân 11A1 KK - Hóa học  
74 Nguyễn Dương Bình 12A1 KK - Hóa học  
75 Ngô Hải Đăng 12A1 KK - Hóa học  
76 Lê Kiều Diễm 11A4 KK - Lịch sử  
77 Phạm Nhật Linh 11A8 KK - Lịch sử  
78 Trần Huyền Trân 11A8 KK - Lịch sử  
79 Nguyễn Ngọc Diễm 12A8 KK - Lịch sử  
80 Đặng Bích Ngân 11A6 KK - Ngữ văn  
81 Nguyễn Lan Như 11A8 KK - Ngữ văn  
82 Lê Vy 11A8 KK - Ngữ văn  
83 Mã Huyền Trân 11A1 KK - Sinh học  
84 Tạ Vân Kiều 12A1 KK - Sinh học  
85 Huỳnh Mai Nhàn 12A1 KK - Sinh học  
86 Lý Thiện Nhân 11A2 KK - Tiếng Anh  
87 Dương Thị Như 11A6 KK - Tiếng Anh  
88 Nguyễn Diễm Tiên 11A6 KK - Tiếng Anh  
89 Hồ Chí Bảo 12A6 KK - Tiếng Anh  
90 Lê Thảo Nguyên 12A6 KK - Tiếng Anh  
91 Nguyễn Vỹ  Khang 10A1 KK - Tiếng Anh qua Internet  
92 Mai Ngọc Tú 10A1 KK - Tiếng Anh qua Internet  
93 Nguyễn Khánh Huyền 10A4 KK - Tiếng Anh qua Internet  
94 Hàn Văn Gia Hiên 11A1 KK - Tiếng Anh qua Internet  
95 Lý Tú Nhã 11A1 KK - Toán  
96 Lê Quang Đại 12A1 KK - Toán  
97 Nguyễn Châu Đoan 12A1 KK - Toán  
98 Nguyễn Trần Trung Tín 12A1 KK - Toán  
99 Tạ Nguyễn Đăng Khoa 11A1 KK - Vật lí  
100 Huỳnh Quốc Hưng 12A1 KK - Vật lí  
101 Trần Trọng Nhân 12A1 KK - Vật lí  
102 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 11A1 KK -  Casio Hóa  
103 Phạm Thị Nhung 11A1 KK -  Casio Hóa  
104 Lê Triều Tân 11A1 KK -  Casio Hóa  
105 Ngô Hải Đăng 12A1 KK -  Casio Hóa  
106 Trần Bảo Châu 11A1 KK -  Casio Lý  
107 Tạ Nguyễn Đăng Khoa 11A1 KK -  Casio Lý  
108 Huỳnh Quốc Hưng 12A1 KK -  Casio Lý  
109 Huỳnh Minh Mẫn 12A1 KK -  Casio Lý  
110 Trần Trọng Nhân 12A1 KK -  Casio Lý  
111 Huỳnh Thị Chen 11A1 KK -  Casio Sinh  
112 Huỳnh Mai Nhàn 12A1 KK -  Casio Sinh  
113 Trần Lê Áí Như 11A1 KK -  Casio Toán  
114 Hồ Hoài Bảo 12A1 KK - Casio Hóa  
 NĂM HỌC 2014 - 2015
TT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Trương Quốc Bảo 12A1 Nhất - Casio Sinh học Nhì
2 Hồ Thu Hương 12A1 Nhất - Casio Toán học Ba
3 Lý Tú Nhã 10A1 Nhất - Giải Toán qua Internet  
4 Phạm Hoàng Thiện 10A1 Nhất - Giải Toán qua Internet  
5 Lê Chúc My 12A1 Nhất - Giải Toán qua Internet  
6 Trần Thị Thùy Dương 12A6 Nhất - Lịch sử  
7 Phan Phước Đạt 12A1 Nhì - Casio Hóa học  
8 Tạ Vân Kiều 11A1 Nhì - Casio Sinh học  
9 Phạm Đức Hiền 12A1 Nhì - Casio Sinh học  
10 Nguyễn Bích Mơ 12A1 Nhì - Casio Sinh học  
11 Phạm Thị Phương Nguyên 12A1 Nhì - Casio Sinh học Nhì
12 Trần Huỳnh Như 12A1 Nhì - Casio Sinh học  
13 Trần Trung Kiên 12A2 Nhì - Casio Sinh học Ba
14 Lê Quang Đại 11A1 Nhì - Casio Toán học  
15 Trần Tùng Linh 12A1 Nhì - Casio Toán học KK
16 Lê Chúc My 12A1 Nhì - Casio Toán học  
17 Lữ Thiên Quy 12A1 Nhì - Casio Toán học  
18 Bùi Như Quỳnh 12A1 Nhì - Casio Toán học  
19 Nguyễn Chí Thông 12A1 Nhì - Casio Toán học  
20 Nguyễn Triệu Vy 12A1 Nhì - Casio Vật Lý Ba
21 Trần Hoàn Hảo 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
22 Mai Minh Hùng 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
23 Văn Minh Khén 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
24 Nguyễn Vũ Mão 10A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
25 Ngô Ngọc Hà 11A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
26 Trần Văn Tuyến 11A2 Nhì - Giải Toán qua Internet  
27 Bùi Phong Duy 12A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
28 Hồ Thu Hương 12A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
29 Trần Tùng Linh 12A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
30 Bùi Như Quỳnh 12A1 Nhì - Giải Toán qua Internet  
31 Đặng Minh Sang 12A2 Nhì - Giải Toán qua Internet  
32 Nguyễn Thị Phương Thảo 11A4 Nhì - Lịch sử  
33 Trần Thị Ái Linh 12A6 Nhì - Lịch sử KK
34 Hà Như Ý 11A4 Nhì - Ngữ văn  
35 Nguyễn Hồng Ngoãn 12A3 Nhì - Ngữ văn KK
36 Huỳnh Thương Tính 12A3 Nhì - Ngữ văn  
37 Hồ Thị Bảo Trân 12A6 Nhì - Ngữ văn  
38 Bùi Phong Duy 12A1 Nhì - Toán học  
39 Hồ Thu Hương 12A1 Nhì - Toán học  
40 Trần Tùng Linh 12A1 Nhì - Toán học  
41 Bùi Như Quỳnh 12A1 Nhì - Toán học  
42 Nguyễn Trần Trung Tín 11A1 Ba - Anh văn qua Internet KK
43 Phạm Thị Thu Phương 11A4 Ba - Anh văn qua Internet KK
44 Phan Nhật Duy 12A1 Ba - Casio Hóa học  
45 Đinh Đức Thịnh 12A1 Ba - Casio Hóa học  
46 Nguyễn Thùy Dương 11A1 Ba - Casio Sinh học  
47 Mai Kiều Tiên 11A1 Ba - Casio Sinh học  
48 Nguyễn Thị Thảo 12A2 Ba - Casio Sinh học  
49 Nguyễn Trần Trung Tín 11A1 Ba - Casio Toán học  
50 Bùi Phong Duy 12A1 Ba - Casio Toán học  
51 Nguyễn Út Em 12A1 Ba - Casio Toán học  
52 Phan Thùy Trang 12A2 Ba - Casio Toán học  
53 Bùi Thúy Đang 12A5 Ba - Địa lí  
54 Tân Kiều Mi 12A6 Ba - Địa lí  
55 Phan Thanh Thanh 12A6 Ba - Địa lí  
56 Trần Bảo Châu 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
57 Hàn Văn Gia Hiên 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
58 Trần Lê Ái Như 10A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
59 Lê Quang Đại 11A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
60 Nguyễn Châu Đoan 11A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
61 Trần Quang Minh 11A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
62 Phạm Thùy Trang 12A1 Ba - Giải Toán qua Internet  
63 Hồ Hoài Bảo 11A1 Ba - Hóa học  
64 Phan Phước Đạt 12A1 Ba - Hóa học  
65 Nguyễn Ngọc Bích   Ba - KHKT Nhì - KHKT
66 Hồ Hoàng Bảo 11A4 Ba - Lịch sử  
67 Chung Hồng Nhung 11A4 Ba - Lịch sử  
68 Nguyễn Ra Băng 12A6 Ba - Lịch sử  
69 Nguyễn Phương Thảo 12A6 Ba - Lịch sử  
70 Lăng Hồng Thị 12A6 Ba - Lịch sử  
71 Hồ Huỳnh Lam Linh 11A4 Ba - Ngữ văn Ba
72 Nguyễn Bão Thơ 11A4 Ba - Ngữ văn  
73 Trương Minh Thừa 11A4 Ba - Ngữ văn  
74 Nguyễn Huyền Trang 12A6 Ba - Ngữ văn  
75 Võ Ngọc Khen 12A7 Ba - Ngữ văn  
76 Trương Quốc Bảo 12A1 Ba - Sinh học  
77 Nguyễn Bích Mơ 12A1 Ba - Sinh học  
78 Phạm Thị Phương Nguyên 12A1 Ba - Sinh học  
79 Trần Huỳnh Như 12A1 Ba - Sinh học  
80 Ngô Thùy Dương 12A3 Ba - Tiếng Anh  
81 Nguyễn Vũ Thuần 12A3 Ba - Tiếng Anh  
82 Nguyễn Ngọc Tuyền 12A3 Ba - Tiếng Anh  
83 Lê Chúc My 12A1 Ba - Toán  
84 Phạm Thùy Trang 12A1 Ba - Toán  
85 Trần Trọng Nhân 11A1 Ba - Vật lí  
86 Võ Trang Hiền Thương 12A1 Ba - Vật lí  
87 Nguyễn Triệu Vy 12A1 Ba - Vật lí  
88 Trương Đức Tiến 11A1 Ba-KHKT Nhì - KHKT
89 Trần Hoàn Hảo 10A1 KK - Anh văn qua Internet  
90 Lý Tú Nhã 10A1 KK - Anh văn qua Internet  
91 Dương Thị Như 10A1 KK - Anh văn qua Internet  
92 Lý Thiện Nhân 10A2 KK - Anh văn qua Internet  
93 Võ Thị Thảo Nguyên 11A2 KK - Anh văn qua Internet  
94 Lê Thị Tuyết Băng 11A4 KK - Anh văn qua Internet  
95 Ngô Thùy Dương 12A3 KK - Anh văn qua Internet  
96 Trần Huyền Trân 12A3 KK - Anh văn qua Internet  
97 Nguyễn Ngọc Tuyền 12A3 KK - Anh văn qua Internet  
98 Nguyễn Thanh Bảo 12A1 KK - Casio Hóa học  
99 Võ Nhật Hào 12A1 KK - Casio Hóa học  
100 Ngô Ngọc Hà 11A1 KK - Casio Toán học  
101 Nguyễn Huỳnh Thiên Quốc 12A1 KK - Casio Toán học  
102 Trịnh Huỳnh Sin 12A1 KK - Casio Vật Lý  
103 Võ Trang Hiền Thương 12A1 KK - Casio Vật Lý  
104 Nguyễn Kiều Diễm 12A6 KK - Địa lí  
105 Đặng Văn Sửu 12A6 KK - Địa lí  
106 Phạm Văn Quí 10A1 KK - Giải Toán qua Internet  
107 Huỳnh Quốc Hưng 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
108 Ngô Đạt Thành 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
109 Trương Đức Tiến 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
110 Nguyễn Trần Trung Tín 11A1 KK - Giải Toán qua Internet  
111 Nguyễn Chí Thông 12A1 KK - Giải Toán qua Internet  
112 Nguyễn Dương Bình 11A1 KK - Hóa học  
113 Nguyễn Thanh Bảo 12A1 KK - Hóa học  
114 Phan Nhật Duy 12A1 KK - Hóa học  
115 Khưu Quốc Đạt 12A1 KK - Hóa học  
116 Võ Nhật Hào 12A1 KK - Hóa học  
117 Đinh Đức Thịnh 12A1 KK - Hóa học  
118 Trần Yến Linh 11A4 KK - Ngữ văn  
119 Nguyễn Thùy Dương 11A1 KK - Sinh học  
120 Tạ Vân Kiều 11A1 KK - Sinh học  
121 Phạm Đức Hiền 12A1 KK - Sinh học  
122 Lê Thị Tuyết Băng 11A4 KK - Tiếng Anh  
123 Phạm Thị Thu Phương 11A4 KK - Tiếng Anh  
124 Trần Huyền Trân 12A3 KK - Tiếng Anh  
125 Nguyễn  Huỳnh Thiên Quốc 12A1 KK - Toán học  
126 Lữ Thiên Quy 12A1 KK - Toán học  
127 Huỳnh  Quốc Hưng 11A1 KK - Vật lí  
128 Trần Quang Minh 11A1 KK - Vật lí  
129 Trịnh Huỳnh Sin 12A1 KK - Vật lí  
 NĂM HỌC 2013 - 2014
TT HỌ VÀ TÊN GIẢI TỈNH GIẢI QG 
1 Hồ Thu Hương Nhất-Casio Toán Đồng - Casio Toán
2 Bùi Phong Duy Nhất-Olympic Toán  
3 Nguyễn Trần Trung Tín Nhất-Olympic Toán  
4 Nguyễn Minh Hùng Nhì-Casio Lý  
5 Trương Quốc Bảo Nhì-Casio Sinh  
6 Trần Tuấn Duỹ Nhì-Casio Sinh  
7 Võ Thành Linh Nhì-Casio Sinh  
8 Nguyễn Bích Mơ Nhì-Casio Sinh  
9 Bùi Như Quỳnh Nhì-Casio Toán  
10 Nguyễn Thị Tú Như Nhì-Địa lí  
11 Phan Phước Đạt Nhì-Hóa học  
12 Huỳnh Thương Tính Nhì-Ngữ văn  
13 Trần Bảo Anh Nhì-Olympic Anh văn  
14 Trần Tùng Linh Nhì-Olympic Toán  
15 Đặng Minh Sang Nhì-Olympic Toán  
16 Nguyễn Thảo Như Nhì-Sinh học  
17 Trần Bảo Anh Nhì-Tiếng Anh  
18 Dương Quốc Bảo Nhì-Toán  
19 Nguyễn Thanh Bảo Ba-Casio Hoá  
20 Huỳnh Hoàng Hảo Ba-Casio Hoá  
21 Phạm Chí Hiện Ba-Casio Lý  
22 Nguyễn Trần Gia Khanh Ba-Casio Lý  
23 Phạm Thị Phương Nguyên Ba-Casio Sinh  
24 Lê Chí Công Ba-Casio Toán  
25 Bùi Phong Duy Ba-Casio Toán Đồng - Casio Toán
26 Nguyễn Út Em Ba-Casio Toán  
27 Nguyễn Chí Thông Ba-Casio Toán Bạc - Casio Toán
28 Phạm Thị Hải Yến Ba-Casio Toán  
29 Nguyễn Nhựt Duy Ba-Hóa học  
30 Huỳnh Hoàng Hảo Ba-Hóa học  
31 Nguyễn Kim Nhã Ba-Hóa học  
32 Trần Thị Thuỳ Dương Ba-Lịch sử  
33 Cao Thị Hà Tiên Ba-Ngữ văn  
34 Huỳnh Ngọc Tuyền Ba-Ngữ văn  
35 Lê Chúc My Ba-Olympic Toán  
36 Nguyễn Quỳnh Thiên Quốc Ba-Olympic Toán  
37 Phạm Thị Hải Yến Ba-Olympic Toán  
38 Trương Quốc Bảo Ba-Sinh học  
39 Võ Thành Linh Ba-Sinh học  
40 Nguyễn Bích Mơ Ba-Sinh học  
41 Huỳnh Loan Anh Ba-Tiếng Anh  
42 Trần Nguyễn Hoài Đượm Ba-Tiếng Anh  
43 Tạ Trung Kiên Ba-Tin học  
44 Bùi Phong Duy Ba-Toán  
45 Hồ Thu Hương Ba-Toán  
46 Bùi Như Quỳnh Ba-Toán  
47 Tạ Ngọc Tuyền Ba-Toán  
48 Phạm Thị Hải Yến Ba-Toán  
49 Phạm Chí Hiện Ba-Vật lí  
50 Nguyễn Minh Hùng Ba-Vật lí  
51 Trịnh Huỳnh Sin Ba-Vật lí  
52 Nguyễn Nhật Duy KK-Casio Hoá  
53 Phan Phước Đạt KK-Casio Hoá  
54 Chung Hoàng Huẩn KK-Casio Hoá  
55 Nguyễn Kim Nhã KK-Casio Hoá  
56 Đoàn Phương Đông KK-Casio Lý  
57 Phan Kiều Nhi KK-Casio Lý  
58 Chung Hoàng Anh KK-Casio Sinh  
59 Trần Tùng Linh KK-Casio Toán  
60 Tạ Ngọc Tuyền KK-Casio Toán  
61 Bùi Thuý Đang KK-Địa lí  
62 Trần Thảo Như KK-Địa lí KK-Địa lí
63 Đặng Văn Sữu KK-Địa lí  
64 Nguyễn Thanh Bảo KK-Hóa học  
65 Chung Hoàng Huẩn KK-Hóa học  
66 Trần Thị Ái Linh KK-Lịch sử  
67 Nguyễn Ái Lưu KK-Lịch sử  
68 Lê Thuý Diễm KK-Ngữ văn  
69 Nguyễn Hồng Ngoãn KK-Ngữ văn  
70 Nguyễn Thị Cẩm Tiên KK-Ngữ văn  
71 Nguyễn Bích Trâm KK-Ngữ văn  
72 Huỳnh Loan Anh KK-Olympic Anh văn  
73 Nguyễn Trần Trung Tín KK-Olympic Anh văn  
74 Dương Quốc Bảo KK-Olympic Toán  
75 Đỗ Vương Nhi KK-Olympic Toán  
76 Tạ Ngọc Tuyền KK-Olympic Toán  
77 Phạm Thị Phương Nguyên KK-Sinh học  
78 Nguyễn Ngọc Tuyền KK-Tiếng Anh  
79 Lê Chí Công KK-Toán  
80 Đoàn Phương Đông KK-Vật lí  
81 Phan Kiều Nhi KK-Vật lí  
82 Nguyễn Triệu Vy KK-Vật lí