02:18 ICT Thứ tư, 06/07/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðối với tôi, sự thật trong tình bạn là thiêng liêng không kém một cuộc hôn nhân vĩnh cửu.Katherine

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 461
  • Tháng hiện tại: 26814
  • Lượt truy cập: 29505415

Lịch công tác tháng 10

Thứ tư - 01/10/2014 11:05
Lịch công tác tháng 10
SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      Số : 119 /KH-THPT- ĐD                                 Đầm Dơi, ngày 29 tháng 9  năm 2014
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG  10 / 2014
 
A- Công tác trọng tâm của tháng:
- Duy trì, chấn chỉnh nề nếp   
- Tham gia thi HSG cấp tỉnh và ôn luyện chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia.
- Tuyển chọn nhóm chuyên 10.
- Tổ chức Hội thi An toàn giao thông.
- Hội giảng cấp trường lần thứ XXIV  (Trường THPT Tân Đức đăng ký kết hợp tham gia )
- Hợp đồng Gv lần 2.
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ sổ sách; Kiểm tra dạy thêm, học thêm.
- Tổ chức giải điền kinh, bóng đá nữ, bóng chuyền nam cấp trường, bóng đá cho CBGVNV.
B- Lịch công tác cụ thể
Thứ/ngày Nội dung công việc Phân công Ghi chú
Tuần 8: từ ngày 29/9/2014 đến 04/10/2014
Thứ tư
01/10
- Dạy học theo TKB    
Thứ năm
02/10
 - Dạy học theo TKB
 - 17h45: Tổ chức Hội thi An toàn giao thông
 
- Thầy Phạm Việt Hưng + Đoàn trường + Huyện Đoàn + Phòng Văn hóa
 
Thứ sáu
03/10
 - Dạy học theo TKB    
Thứ bảy
04/10
 - Dạy học theo TKB
 - Thi thử lần 1 Đội tuyển HSG vòng trường
 - 15h00: Họp Hội đồng SP
- BGH, GVCN, NV  
Chủ nhật
05/10
 - Thi các môn điền kinh cấp trường    
Tuần 9: từ ngày 06/10/2014 đến 11/10/2014
Thứ hai
06/10
 - Chào cờ: Tổng kết phong trào sao học tập
 - Dạy học theo TKB
 
Hiệu trưởng – Đoàn trường
 
 
 
Thứ ba
07/10
 - Dạy học theo TKB    
Thứ tư
08/10
 - Dạy học theo TKB
 - Họp GV dự thi HG lần thứ XXIV; Bốc thăm tiết dạy
 
 - Thầy Võ Thanh Hùng + GV dạy (kể cả Gv trường THPT Tân Đức)
 
Thứ năm
09/10
 - Dạy học theo TKB
 - GV chuẩn bị tiết Hội giảng
 
 
 
Thứ sáu
10/10
- Dạy học theo TKB
- Giáo viên chuẩn bị tiết Hội giảng
   
Thứ bảy
11/10
 - Dạy học theo TKB
 - Đại hội đại biểu Phụ huynh học sinh
 
- Thầy Châu Văn Tuy
 
Chủ nhật
12/10
 - Tổ chức giải bóng đá cho CB,GV  - Tổ Sinh - TD  
Tuần 10: từ ngày 13/10/2014 đến 18/10/2014
Thứ hai
13/10
 - Chào cờ: Sinh hoạt kỉ niệm ngày Thành lập Hội LHTNVN
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 - Hội LHTNVN (thầy Nguyễn Văn Tèo)
 
 - BGK-GV dạy
 
Thứ ba
14/10
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK-GV dạy
 
Thứ tư
15/10
- Dạy học theo TKB
 
- Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - GV
 
Thứ năm
16/10
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 - BGK Hội thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” chấm bài
 
- BGK – GV
- BGK
 
Thứ sáu
17/10
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - Gv
 
Thứ bảy
18/10
 - Dạy học theo TKB
 - Thi thử lần 2 Đội tuyển dự thi HSG vòng tỉnh
 
 - Thầy Võ Thanh Hùng
 
Chủ nhật
19/10
 - Tổ chức giải bóng chuyền, bóng đá cấp trường  - Tổ Sinh – Thể dục  
Tuần 11: từ ngày 20/10/2014 đến 25/10/2014
Thứ hai
20/10
 - Chào cờ: Sinh hoạt KN ngày PNVN 20/10
 - Tổng kết Hội thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam”
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
- BCH CĐ (cô Huỳnh Cẩm Hiền)  
Thứ ba
21/10
- Dạy học theo TKB
- Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - Gv
 
Thứ tư
22/10
- Dạy học theo TKB
- Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - Gv
 
Thứ năm
23/10
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - Gv
 
 
Thứ sáu
24/10
- Dạy học theo TKB
- Dạy Hội giảng tiết 1
 
 - BGK - Gv
 
Thứ bảy
25/10
 - Đội tuyển HS giỏi đi dự thi HS giỏi cấp tỉnh (16h30 tập trung tại trường THPT Hồ Thị Kỷ)
 - Dạy học theo TKB
 - Dạy Hội giảng tiết 1
 - Thầy Phạm Việt Hưng + Thầy Nguyễn Ngọc Nguyên
 
 - BGK - Gv
l
Chủ nhật
26/10
 - Đội tuyển HS giỏi dự thi HS giỏi cấp tỉnh
 
 
 - Thầy Phạm Việt Hưng + Thầy Nguyễn Ngọc Nguyên  
Tuần 12: từ ngày 27/10/2014 đến 01/11/2014
Thứ hai
27/10
 - Chào cờ: Phương pháp học tập
 - Dạy học theo TKB
 - Gv dạy Hội giảng chuẩn bị tiết 2
 - Đoàn trường
 - BGK - Gv
 
 
Thứ ba
28/10
- Dạy học theo TKB
- Gv dạy Hội giảng chuẩn bị tiết 2
 
 - BGK - Gv
 
Thứ tư
29/10
 - Dạy học theo TKB
 - Gv dạy Hội giảng chuẩn bị tiết 2
 
 - BGK - Gv
 
Thứ năm
30/10
 - Dạy học theo TKB
 - Gv dạy Hội giảng chuẩn bị tiết 2
 
 - BGK - Gv
 
Thứ sáu
31/10
 - Dạy học theo TKB
 - Gv dạy Hội giảng chuẩn bị tiết 2
 
 - BGK - Gv
 
Nơi nhận:
- Các PHT (email);
- Website của trường;
- Lưu: VP.
HIỆU TRƯỞNG 
 
 
Châu Văn Tuy

BÀI VIẾT MỚI HƠN