Trường THPT Đầm DơiTrường THPT Đầm Dơi
08:33 ICT Chủ nhật, 27/11/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1682
  • Tháng hiện tại: 255616
  • Lượt truy cập: 31272699

Phát động cuộc thi "Em yêu lịch sử Việt Nam"

Thứ bảy - 13/09/2014 10:27
Thực hiện công văn số 1949/SGDDT-GDTrH-GDTX ngày 11/9/2014 về việc hướng dẫn và phát động cuộc thi " Em yêu lịch sử Việt Nam". Trường THPT Đầm Dơi xây dựng kế hoạch cuộc thi cấp trường cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT  CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
Số:     /KH-THPTĐD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Đầm Dơi, ngày 12 tháng 9 năm 2014
 KẾ HOẠCH
CUỘC THI EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM
 
Thực hiện công văn số 1949/SGDDT-GDTrH-GDTX ngày 11/9/2014 về việc hướng dẫn và phát động cuộc thi " Em yêu lịch sử Việt Nam", trường THPT Đầm Dơi xây dựng kế hoạch cuộc thi cấp trường cụ thể như sau:
 
1. Mục đích của cuộc thi:
 - Nhằm tạo điều kiện để học sinh trường THPT Đầm Dơi tìm hiểu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, xác định ý thức trách nhiệm của người công dân tương lai tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp, học sinh hứng thú và tâm huyết với bộ môn Lịch sử đang học trong nhà trường phổ thông.
- Qua cuộc thi cấp trường, nhà trường lựa chọn những bài thi có chất lượng gửi về Sở GD Cà Mau dự thi cuộc thi cấp Bộ.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh hiện đang học tập tại trường THPT Đầm Dơi.
3. Nội dung Cuộc thi: Học sinh dự thi sẽ trả lời đầy đủ các câu hỏi sau đây:
Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì ? Nêu những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.          
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Câu 3: Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, anh (chị) yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào ? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của anh (chị) về nhân vật đó.
Câu 4: Ở tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu nào ? Anh (chị) hãy giới thiệu về một di sản văn hóa của quê hương mà anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị), cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó ?
Câu 5:
Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó. Theo anh (chị), cần phải làm gì để người học yêu thích môn Lịch sử  ?

- Các câu trả lời được trình bày ngắn gọn, viết tay hoặc đánh máy vi tính một mặt trên khổ giấy A4 (không quá 5 trang).
- Trong các bài dự thi, khuyến khích có hình ảnh minh họa, phù hợp với nội dung.
4. Tổ chức cuộc thi
- Nhà trường giao trực tiếp cho tổ Sử - Địa - GDCD phát động, triển khai nội dung cuộc thi đến toàn thể các em học sinh trong nhà trường.
- Nhà trường ra quyết định thành lập BGK cuộc thi, chấm xét trao giải và chọn 3 bài dự thi có chất lượng nhất gửi về Sở GD&ĐT Cà Mau đúng thời gian quy định.
- Các bài dự thi gửi về: Quý thầy cô bộ môn sử trường THPT Đầm Dơi.
5. Thời gian tổ chức thi
- Thời gian phát động Cuộc thi bắt đầu từ ngày 15/9/2014.
- Thời gian nhận bài dự thi bắt đầu từ ngày 10/10/2014 đến hết ngày 12/10/2014.
- Thời gian chấm bài dự thi bắt đầu từ ngày 12/10/2014 đến hết ngày 16/10/2014.
- Ban tổ chức Cuộc thi gửi bài dự thi về sở GDĐT ngày 17/10/2014.
- Tổng kết và trao giải 20/10/2014.
6. Giải thưởng của Cuộc thi
- Cơ cấu giải thưởng gồm: Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích.
- Học sinh đạt giải nhận được tiền thưởng theo chi tiêu nội bộ của hội thi cấp trường và nhận được giấy khen của Hiệu trưởng nhà trường.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi đề nghị tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD chỉ đạo tổ viên thực hiện kế hoạch nghiêm túc, đat hiệu quả cao nhất.                                 
 Nơi nhận:
- Tổ Sử -Địa-GDCD
- Lưu: VP.
  P. HIỆU TRƯỞNG
 
  Phạm Việt Hưng