05:10 EST Thứ năm, 20/01/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 60
  • Hôm nay: 7752
  • Tháng hiện tại: 179754
  • Lượt truy cập: 27627240

Lịch thi HKI năm học 2018-2019

Thứ năm - 13/12/2018 19:48
LỊCH THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2018- 2019
(Chính thức)
 
Thời gian Buổi Môn Cách thức Thời gian Giờ làm bài Ghi chú
Thứ hai: 24/12/2018 Sáng CN 11
CN 12
Theo lớp 45 phút 7h00 - 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều Tin 10 Theo lớp 45 phút 12h45 - 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ tư: 26/12/2018 Sáng Tin 11
Tin 12
Theo lớp 45 phút 7h00 - 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều CN 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ năm: 27/12/2018 Sáng Sử 12 (KHTN)
Lý 12 (KHXH)
Địa 11
Theo lớp

Theo lớp

(11XH thi theo phòng)
45 phút 7h00 - 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  GDCD 10 Theo lớp 45 phút 12h45 - 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ sáu: 28/12/2018 Sáng Địa 12 (KHTN)
Hóa 12 (KHXH)
GDCD 11
Theo lớp

Theo lớp

(11XH thi theo phòng)
45 phút 7h00 - 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  Sinh 10 Theo lớp 45 phút 12h45 - 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ bảy: 29/12/2018 Sáng CD 12 (KHTN)
Sinh 12 (KHXH)
Sử 11
Theo lớp

Theo lớp

(11XH thi theo phòng)
45 phút 7h00 - 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều  Địa 10 Theo lớp 45 phút 12h45 - 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ hai: 31/12/2018 Sáng Sinh 11 (11-KHXH thi theo lớp, 11-KHTN thi
theo phòng)
45 phút 7h00 - 7h45 Khối 12 nghỉ tiết 1, sau đó 2 khối học
theo TKB tiết 2,3,4,5
Chiều Sử 10 Theo lớp 45 phút 12h45 - 13h30 Thi tiết 1,
sau đó học theo TKB 1,2,3,4
Thứ tư: 02/01/2019 Sáng Văn 12  
 
Chia phòng
 
 
 
 
120 phút 7h00 - 9h00 Toàn trường nghỉ học
để thi tập trung theo lịch
Anh 11 60 phút 9h30 - 10h30
Chiều Toán 10 90 phút 13h30 - 15h00
Hóa 12 (KHTN)
Địa 12 (KHXH)
50 phút 15h30 - 16h20
Thứ năm: 03/01/2019 Sáng Toán 12


Chia phòng
 


 (Lý 11-KHXH
Thi theo lớp)
90 phút 7h00 - 8h30 Toàn trường nghỉ học
để thi tập trung theo lịch
Văn 11 90 phút 9h00 - 10h30
Chiều Anh 10 50 phút 13h30 - 14h20
Lý 11 60 phút 15h00 - 16h00
Thứ sáu: 04/01/2019 Sáng Văn 10  
 
Chia phòng
 
 
 
 
90 phút 7h00 - 8h30 Toàn trường nghỉ học
để thi tập trung theo lịch
Anh 12 60 phút 9h00 - 10h00
Chiều Hóa 10 60 phút 13h30 - 14h30
Toán 11 90 phút 15h00 - 16h30
Thứ bảy: 05/01/2019 Sáng Lý 12 (KHTN)
Sử 12 (KHXH) Chia phòng

 
(Hóa 11-KHXH
Thi theo lớp)
50 phút 7h00 - 7h50 Toàn trường nghỉ học
để thi tập trung theo lịch
Lý 10 60 phút 8h30 - 9h30
Chiều Sinh 12 (KHTN)
CD 12 (KHXH)
50 phút 13h30 - 14h20
Hóa 11 60 phút 15h00 - 16h00
Lưu ý :
+ Học sinh xem kĩ lịch thi, chú ý ghi, tô mã đề, SBD chính xác. Bố trí cách thi, phòng thi ở K11,12 như kiểm tra 1 tiết tập trung.
+ Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu đi trễ quá 5 phút khi đã tính giờ làm bài thì không được thi.
+ Khi đi thi phải thực hiện đúng nội quy, nề nếp của nhà trường, giữ gìn vệ sinh. BTĐ sẽ kiểm tra trừ điểm theo quy định.
+ Không vi phạm quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm: cho điểm 0, cảnh cáo dưới cờ và hạ hạnh kiểm.
+ Tổ trưởng nộp đề trước thi 1 ngày. Tổ trưởng nộp bài Toán 10-Lý 10-Hóa 10-Văn 10,11,12-Anh 10 trước 15h-thứ 3 (08/1/2019).
Đầm Dơi, ngày 08 tháng 12 năm 2018
P. Hiệu trưởng             

(Đã ký)                 
             
Nguyễn Ngọc Nguyên