09:17 ICT Thứ bảy, 13/08/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Thời gian chờ đợi là thời gian khốn khổ nhất.S. Doudney

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 122
  • Hôm nay: 5834
  • Tháng hiện tại: 170975
  • Lượt truy cập: 30009802

Kế hoạch tổ chức thi tuyển học sinh giỏi vào nhóm chuyên 10, môn Hóa Học Năm học 2019 – 2020.

Thứ tư - 28/08/2019 11:58
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
TỔ HÓA HỌC
        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/KH-TCM                                 Đầm Dơi, ngày 26 tháng 08 năm 2019
                                                                                                
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi tuyển học sinh giỏi vào nhóm chuyên 10, môn Hóa Học
 Năm học 2019 – 2020.


 
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế bộ môn Hóa học. Tổ xây dựng kế hoạch thi tuyển học sinh giỏi vào nhóm chuyên 10 năm học 2019 – 2020 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích:
Tạo điều kiện cho tổ Hóa học chọn đội tuyển học sinh giỏi, tạo nguồn cho công tác bồi dưỡng các năm học tiếp theo. Đồng thời giúp các em học sinh thật sự đam mê môn hóa học muốn tham gia nhóm chuyên có cơ hội thể hiện năng lực của mình.  
Tạo nền tảng cho công tác dạy bồi dưỡng HSG môn hóa học dự thi Olympic 30/04, trại hè Phương Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
II. Nội dung, thời gian, đối tượng
1. Nội dung kiến thức các em cần chuẩn bị
Thang điểm 20,0
Hình thức: Tự luận
Nội dung: Toàn bộ kiến thức chuẩn và nâng cao của chương trình Hóa học THCS, trong đó tập trung ôn các dạng sau:
Số TT Kiến thức Điểm Ghi chú
Câu 1 - Viết phương trình pứ
- Chuỗi phản ứng
- Tìm chất qua thông phân tích định tính.
 
4,0
Hữu cơ
và vô cơ
Câu 2 - Nhận biết, tách chất, điều chế
- Thí nghiêm: Mô tả, giải thích hiện tượng, viết ptpứ
 
4,0
Hữu cơ
và vô cơ
Câu 3 - Tính toán theo ptpứ
- CO2 tác dụng dung dịch bazơ
 
4,0
Hữu cơ
Vô cơ
Câu 4 Bài tập về:
- Ôxit kim loại tác dụng CO, H2, Al (pứ nhiệt luyện)
- Kim loại, oxit kim loại tác dụng với axit
- Kim loại tác dụng với muối
 
 
4,0
 
 
Vô cơ
Câu 5 Bài tập về:
- Hỗn hợp hiđrocacbon
- Phản ứng lên men rượu, lên men giấm
- Axit, este
 
 
4,0
 
 
Hữu cơ
2. Thời gian thi:
   - Thứ 7, ngày 07/09/2019
   - Thời gian từ 8h00 đến 10h00 (120 phút, không kể thời gian giao đề)
3. Đối tượng dự thi:
   - Học sinh các lớp 10A1, 10A2, 10A3.
   - Các học sinh lớp khác phải có điểm trung bình môn hóa năm lớp 9  ≥  7,5
   - Đăng kí cho giáo viên bộ môn hóa của lớp hoặc gặp trực tiếp thầy tổ Trưởng: Huỳnh Vũ Phương, Số điện thoại: 0949137377.
                Tổ trưởng chuyên môn
 
                             
 
                 Huỳnh Vũ Phương