02:23 ICT Thứ tư, 06/07/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Cuộc đời đã đuổi kịp ta, dạy chúng ta yêu thương nhau và tha thứ cho nhau.Judy Collins

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 499
  • Tháng hiện tại: 26852
  • Lượt truy cập: 29505453

Kế hoạch lao động đầu năm

Chủ nhật - 25/08/2019 19:48
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 26/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân lớn (kể cả ngoài sân) Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trước dãy văn phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy phòng hội đồng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ các chậu cau phía dãy phòng hội đồng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ các chậu cau phía dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân hai bên đến cột cờ Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ quanh cột cờ Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân hai bên từ cột cờ đến dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa phía trước dãy 8 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ, gôm rác và đốt rác đầu hồi dãy 8 phòng phía sau WC Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A12 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng, đường thoát nước sau dãy Dao, dá, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A13 Vệ sinh, làm cỏ phía trước, hong cạnh dãy 8 phòng, phía sau dãy hội trường Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A14 Vệ sinh, làm cỏ, gôm rác và đốt rác khu đầu hồi dãy hội trường Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A15 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa phía trước dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
11A1 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 1 và 2 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A2 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 3 và 4 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A3 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 5 và 6 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A4 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 7 và 8 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A5 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 9 và 10 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A6 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 11 và 12 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A7 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 13 và 14 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A8 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 15 và 16 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A9 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 17 và 18 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A10 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 19 và 20 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A11 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng chức năng 1 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A12 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng chức năng 2 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A13 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
11A14 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
11A15 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 27/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
12A1 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P21 Chổi 14h 27/8/2019
12A2 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P22 Chổi 14h 27/8/2019
12A3 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P23 Chổi 14h 27/8/2019
12A4 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P24 Chổi 14h 27/8/2019
12A5 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P25 Chổi 14h 27/8/2019
12A6 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P26 Chổi 14h 27/8/2019
12A7 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P27 Chổi 14h 27/8/2019
12A8 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P28 Chổi 14h 27/8/2019
12A9 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P29 Chổi 14h 27/8/2019
12A10 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P30 Chổi 14h 27/8/2019
12A11 Vệ sinh, làm cỏ quanh nhà đa năng Chổi, hốt rác, dao 14h 27/8/2019
12A12 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A13 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A14 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A15 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A16 Xếp bàn nhà đa năng (khi các lớp khác khiêng xuống)   14h 27/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 28/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng phía sau dãy 10 phòng 1/2 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng phía sau dãy 10 phòng 1/2 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác phía trong cổng trường từ chốt bảo vệ đến cổng cấp II Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác phía sau dãy 12 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A12 Vệ sinh, lam cỏ, quét rác quanh khu hiệu bộ Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A13 Vệ sinh, quét rác phía sau dãy phòng chức năng Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A14 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A15 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên trái ngoài vào đến nhà Cô Hiền Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 29/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 Từ cổng phụ đến hết cổng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 Từ cổng phụ đến về trước 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 phần còn lại Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân trường sân lễ (trong và ngoài chậu) Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác khu đồi trước phòng hội đồng, hành lang trước và sau dãy Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác các bồn hoa sân bóng chuyền trước phòng hội đồng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa sân bóng chuyền trước dỹ 10 phòng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân từ tổ sinh đến cột cờ (phân nữa cột cờ) Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A12 Vệ sinh ,làm cỏ, quét rác đường đi dọc sân từ cột cờ đến hết phàn còn lại Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A13 Vệ sinh, làm cỏ phía trước dãy 8 phòng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A14 Gôm và đốt rác (khu rác cạnh hội trường) Chổi, hốt rác, xăng 14h 29/8/2019
10A15 Gôm và đốt rác (khu rác đầu hồi dãy 8 phòng, sau WC) Chổi, hốt rác, xăng 14h 29/8/2019
11A1 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 16 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A2 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 17 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A3 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 18 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A4 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 19 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A5 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 20 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A6 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 21 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 22 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 23 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A9 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 24 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A10 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 25 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A11 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 26 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A12 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 27 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A13 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 28 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A14 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 29 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A15 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 30 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A1 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 1 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A2 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 2 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A3 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 3 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A4 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 4 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A5 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 5 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A6 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 6 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 7 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 8 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A9 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 9 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A10 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 10 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A11 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 11 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A12 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 12 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A13 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 13 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A14 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 14 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A15 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 15 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A16 Tổng vệ sinh toàn trường Chổi, hốt rác 15h 29/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 30/8 VÀ NGÀY 04, 05/9
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A2 Vệ sinh phòng hội đồng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A3 Vệ sinh thư viện (GVCN liên hệ cô Oanh) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A4 Vệ sinh các phòng: Văn phòng, phòng Đoàn Khăn lau, xô, chổi 15h 30/8/2019
10A5 Lau cột cờ Khăn lau, xô, chổi 15h 30/8/2019
10A6 Vệ sinh tam cấp phía trước khu hiệu bộ Xô, chổi, bàn chải 15h 30/8/2019
10A7 Vệ sinh tam cấp phía sau khu hiệu bộ Xô, chổi, bàn chải 15h 30/8/2019
10A8 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy phòng chức năng Xô, chổi, bàn chải 14h 30/8/2019
10A9 Vệ sinh tam cấp dãy 12 phòng: 1/2 Bàn chải, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A10 Vệ sinh tam cấp dãy 12 phòng: 1/2 Bàn chải, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A11 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 12 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A12 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 8 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A13 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 10 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A14 Tổng vệ sinh toàn trường  Chổi, hốt rác 14h 30/8/2019
10A15 Khiêng bàn ghế vào khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc   05/09/2019
11A1 Vệ sinh phòng thí nghiệm Lí (GVCN liên hệ thầy Sang) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A2 Vệ sinh phòng thí nghiệm Hóa (GVCN liên hệ thầy Cảnh) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A3 Vệ sinh phòng thí nghiệm Sinh (GVCN liên hệ thầy Hậu) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A4 Ráp phòng màn phục vụ khai giảng năm học mới khóa 17 hay mỏ lết 14h 04/9/2019
11A5 Khiêng bàn ghế ra phục vụ lễ khai giảng năm học mới   5h 05/9/2019
11A6 Khiêng âm thanh ra phục vụ lễ khai giảng năm học mới   5h 05/9/2019
11A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) Hội trường 1 Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) Hội trường 2 Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A9 Vệ sinh, quét rác hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A10 Vệ sinh, quét rác hành lang cổng trường bên trái ngoài vào Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A11 Tháo và dẹp phòng màn khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc khóa 17 hay mỏ lết 14h 5/9/2019
11A12 Vệ sinh, quét rác hàng lang cổng trường đường 1/2 Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A13 Vệ sinh, quét rác hàng lang cổng trường đường 1/2 Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A14 Quét sân trường phục vụ lễ khai giảng (sân lễ) chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
11A15 Lau cổng trường Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
12A1 Khiêng âm thanh vào khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc   05/09/2019
12A2 Quét hành lang cổng trường bên phải ngoài vào, đường vào cổng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A3 Quét rác sân trường: hai sân bóng chuyền phục vụ lễ khai giảng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A4 Quét rác quanh khu hiệu bộ, khu đồi trước văn phòng, quanh dãy 12 phòng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A5 Quét rác cổng trường phía trước Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.