05:16 ICT Thứ hai, 12/04/2021
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 297
  • Tháng hiện tại: 12932
  • Lượt truy cập: 26727810

Kế hoạch lao động đầu năm

Chủ nhật - 25/08/2019 19:48
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 26/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân lớn (kể cả ngoài sân) Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trước dãy văn phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy phòng hội đồng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân bóng chuyền trước dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ các chậu cau phía dãy phòng hội đồng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ các chậu cau phía dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân hai bên đến cột cờ Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ quanh cột cờ Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân hai bên từ cột cờ đến dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa phía trước dãy 8 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ, gôm rác và đốt rác đầu hồi dãy 8 phòng phía sau WC Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A12 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 8 phòng, đường thoát nước sau dãy Dao, dá, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A13 Vệ sinh, làm cỏ phía trước, hong cạnh dãy 8 phòng, phía sau dãy hội trường Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A14 Vệ sinh, làm cỏ, gôm rác và đốt rác khu đầu hồi dãy hội trường Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
10A15 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa phía trước dãy 10 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h30 26/8/2019
11A1 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 1 và 2 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A2 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 3 và 4 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A3 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 5 và 6 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A4 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 7 và 8 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A5 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 9 và 10 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A6 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 11 và 12 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A7 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 13 và 14 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A8 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 15 và 16 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A9 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 17 và 18 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A10 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng 19 và 20 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A11 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng chức năng 1 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A12 Di chuyển bàn sắt, bàn hư phòng chức năng 2 xuống nhà đa năng, khiêng bàn khác vào (đủ 24 bàn) Chổi  14h 26/8/2019
11A13 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
11A14 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
11A15 Vệ sinh, làm cỏ phía sau dãy 10 phòng đến sân bóng: 1/3 Dao, chổi, hốt rác 14h 26/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 27/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
12A1 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P21 Chổi 14h 27/8/2019
12A2 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P22 Chổi 14h 27/8/2019
12A3 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P23 Chổi 14h 27/8/2019
12A4 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P24 Chổi 14h 27/8/2019
12A5 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P25 Chổi 14h 27/8/2019
12A6 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P26 Chổi 14h 27/8/2019
12A7 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P27 Chổi 14h 27/8/2019
12A8 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P28 Chổi 14h 27/8/2019
12A9 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P29 Chổi 14h 27/8/2019
12A10 Khiêng bàn cũ xuống nhà đa năng, khiêng bàn ghế mới vào (20 bàn mới, 4 bàn cũ) P30 Chổi 14h 27/8/2019
12A11 Vệ sinh, làm cỏ quanh nhà đa năng Chổi, hốt rác, dao 14h 27/8/2019
12A12 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A13 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A14 Vệ sinh, quét rác, lau kiến, nền nhà đa năng 1/3 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A15 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Chổi, hốt rác, xô, khăn lau 14h 27/8/2019
12A16 Xếp bàn nhà đa năng (khi các lớp khác khiêng xuống)   14h 27/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 28/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng trước nhà đa năng 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng từ nhà thầy Hùng đến WC 1/4 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng phía sau dãy 10 phòng 1/2 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng phía sau dãy 10 phòng 1/2 Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác phía trong cổng trường từ chốt bảo vệ đến cổng cấp II Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác phía sau dãy 12 phòng Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A12 Vệ sinh, lam cỏ, quét rác quanh khu hiệu bộ Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A13 Vệ sinh, quét rác phía sau dãy phòng chức năng Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A14 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
10A15 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên trái ngoài vào đến nhà Cô Hiền Dao, chổi, hốt rác 14h 28/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 29/8
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 Từ cổng phụ đến hết cổng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A2 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 Từ cổng phụ đến về trước 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A3 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A4 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A5 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 kế đến 3 ô Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A6 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác hàng lang cổng trường đường 19/5 phần còn lại Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A7 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân trường sân lễ (trong và ngoài chậu) Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A8 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác khu đồi trước phòng hội đồng, hành lang trước và sau dãy Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A9 Vệ sinh, làm cỏ, quét rác các bồn hoa sân bóng chuyền trước phòng hội đồng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A10 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa sân bóng chuyền trước dỹ 10 phòng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A11 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân từ tổ sinh đến cột cờ (phân nữa cột cờ) Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A12 Vệ sinh ,làm cỏ, quét rác đường đi dọc sân từ cột cờ đến hết phàn còn lại Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A13 Vệ sinh, làm cỏ phía trước dãy 8 phòng Chổi, hốt rác, dao 14h 29/8/2019
10A14 Gôm và đốt rác (khu rác cạnh hội trường) Chổi, hốt rác, xăng 14h 29/8/2019
10A15 Gôm và đốt rác (khu rác đầu hồi dãy 8 phòng, sau WC) Chổi, hốt rác, xăng 14h 29/8/2019
11A1 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 16 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A2 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 17 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A3 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 18 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A4 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 19 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A5 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 20 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A6 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 21 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 22 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 23 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A9 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 24 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A10 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 25 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A11 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 26 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A12 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 27 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A13 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 28 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A14 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 29 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
11A15 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 30 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A1 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 1 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A2 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 2 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A3 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 3 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A4 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 4 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A5 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 5 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A6 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 6 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 7 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 8 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A9 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 9 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A10 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 10 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A11 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 11 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A12 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 12 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A13 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 13 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A14 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 14 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A15 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) số 15 Chổi, xô, khăn lau 14h 29/8/2019
12A16 Tổng vệ sinh toàn trường Chổi, hốt rác 15h 29/8/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG NGÀY 30/8 VÀ NGÀY 04, 05/9
LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
10A1 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A2 Vệ sinh phòng hội đồng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A3 Vệ sinh thư viện (GVCN liên hệ cô Oanh) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A4 Vệ sinh các phòng: Văn phòng, phòng Đoàn Khăn lau, xô, chổi 15h 30/8/2019
10A5 Lau cột cờ Khăn lau, xô, chổi 15h 30/8/2019
10A6 Vệ sinh tam cấp phía trước khu hiệu bộ Xô, chổi, bàn chải 15h 30/8/2019
10A7 Vệ sinh tam cấp phía sau khu hiệu bộ Xô, chổi, bàn chải 15h 30/8/2019
10A8 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy phòng chức năng Xô, chổi, bàn chải 14h 30/8/2019
10A9 Vệ sinh tam cấp dãy 12 phòng: 1/2 Bàn chải, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A10 Vệ sinh tam cấp dãy 12 phòng: 1/2 Bàn chải, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A11 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 12 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A12 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 8 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A13 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 10 phòng Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
10A14 Tổng vệ sinh toàn trường  Chổi, hốt rác 14h 30/8/2019
10A15 Khiêng bàn ghế vào khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc   05/09/2019
11A1 Vệ sinh phòng thí nghiệm Lí (GVCN liên hệ thầy Sang) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A2 Vệ sinh phòng thí nghiệm Hóa (GVCN liên hệ thầy Cảnh) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A3 Vệ sinh phòng thí nghiệm Sinh (GVCN liên hệ thầy Hậu) Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A4 Ráp phòng màn phục vụ khai giảng năm học mới khóa 17 hay mỏ lết 14h 04/9/2019
11A5 Khiêng bàn ghế ra phục vụ lễ khai giảng năm học mới   5h 05/9/2019
11A6 Khiêng âm thanh ra phục vụ lễ khai giảng năm học mới   5h 05/9/2019
11A7 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) Hội trường 1 Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A8 Vệ sinh phòng học: (lau: nền, cửa, bàn ghế; quét mạng nhện) Hội trường 2 Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
11A9 Vệ sinh, quét rác hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A10 Vệ sinh, quét rác hành lang cổng trường bên trái ngoài vào Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A11 Tháo và dẹp phòng màn khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc khóa 17 hay mỏ lết 14h 5/9/2019
11A12 Vệ sinh, quét rác hàng lang cổng trường đường 1/2 Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A13 Vệ sinh, quét rác hàng lang cổng trường đường 1/2 Chổi, hốt rác, dao 14h 30/8/2019
11A14 Quét sân trường phục vụ lễ khai giảng (sân lễ) chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
11A15 Lau cổng trường Khăn lau, xô, chổi 14h 30/8/2019
12A1 Khiêng âm thanh vào khi lễ khai giảng năm học mới kết thúc   05/09/2019
12A2 Quét hành lang cổng trường bên phải ngoài vào, đường vào cổng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A3 Quét rác sân trường: hai sân bóng chuyền phục vụ lễ khai giảng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A4 Quét rác quanh khu hiệu bộ, khu đồi trước văn phòng, quanh dãy 12 phòng Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
12A5 Quét rác cổng trường phía trước Chổi, hốt rác 5h 05/9/2019
Khi hoàn thành công việc lao động, GVCN cho HS báo cáo với Thầy Hưng nghiệm thu.