21:00 EDT Thứ ba, 20/03/2018
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ðừng để tính tự phụ và tự kỷ làm bạn nghĩ rằng người ta sẽ trở thành bạn bè của mình ngay lần đầu gặp gỡ. Tình bạn đích thực phải được chậm rãi vun trồng.Lord Chesterfield

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 1564
  • Tháng hiện tại: 25519
  • Lượt truy cập: 24914182

Kế hoạch hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2015 - 2016

Thứ ba - 22/09/2015 04:53
Kế hoạch hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2015 - 2016
SỞ GD VÀ ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI 
Số: 66/KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Đầm Dơi, ngày 06 tháng 9 năm 2015

KẾ HOẠCH HỘI THẢO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 2015 - 2016
 
- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của hiệu trưởng trường THPT Đầm Dơi;
- Căn cứ vào kế hoạch công tác chủ nhiệm năm học 2015 – 2016;
- Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác chủ nhiệm các năm học qua và đầu năm học 2015 – 2016,       
Được sự phân công và chấp thuận của Hiệu trưởng, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học nay tôi xây dựng kế hoạch: Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2015 –  2016 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
   - Hướng tới học sinh chăm ngoan, thực hiện tốt nề nếp nội quy trường lớp, có ý thức tự giác, ý chí phấn đấu trong học tập, có kĩ năng sống tốt, sống đẹp.
   - Giúp GVCN có thêm kinh nghiệm và nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm.
   - Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
   - Có biện pháp tốt hơn trong công tác giáo dục học sinh cá biệt.
2. Yêu cầu :
   - Giáo viên phải thực hiện tốt công việc được phân công.
   - Giáo viên toàn trường phải tham dự đầy đủ buổi Hội thảo về công tác chủ nhiệm.
II. Nội dung :
1. Thời gian thực hiên: Ngày 04 tháng 10 năm 2015.
2. Chủ đề của hội thảo: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
3. Nội dung hội thảo : gồm 04 nội dung
* Suy nghĩ của giáo viên về công tác chủ nhiệm và tiếng nói của học sinh về GVCN của mình (Phương pháp tổ chức lớp, xử lí các tình huống trên lớp, tình cảm, sự quan tâm, xử lí học sinh vi phạm, công việc chính trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm):
   - Thầy cô: chọn một vài thầy cô có kinh nghiệm và một vài giáo viên trẻ.
   - Học sinh các lớp: Tùy chọn học sinh cả 3 khối lớp, không tiết lộ thông tin cá nhân người phát biểu.
   - Lắng nghe suy nghĩ trực tiếp tại hội thảo từ quý thầy cô về công tác chủ nhiệm.
   * Các bài tham luận: khoản 04 bài TL:
* Nghệ thuật xử lý tình huống trong giáo dục : đưa ra một số tình huống từ thực tế công tác chủ nhiệm năm học 2014 – 2015 và đầu năm học 2015 - 2016, giáo viên xử lý.
* Phát biểu, góp ý của giáo viên.
III. Phân công nhiệm vụ :
   - Trưởng ban tổ chức: Thầy Châu Văn Tuy - Hiệu trưởng, chỉ đạo chung.
   - Các Phó Ban:
       + Thầy Phạm Việt Hưng – P. HT, Chủ trì hội thảo.
       + Thầy Nguyễn Ngọc Nguyên – P. HT
   - Điều khiển chương trình: cô Chiêm Thị Nhung.
   - Xây dựng tình huống: Thầy Tuy: 02 tình huống, Thầy Nguyên 02 tình huống.
   - Viết và trình bài tham luận:
       + Một vài kinh nghiệm về giáo dục đạo đức cho học sinh lớp giảng dạy và lớp chủ nhiệm: Thầy Võ Hoàng Anh.
       + Một số kinh nghiệm về cảm hóa học sinh chủ nhiệm: Cô Nguyễn Duy Thuần
       + Phương pháp tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm đạt hiệu quả: Cô Mã Thị Xuân Thu.
       + Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh qua tiết sinh chủ nhiệm: Thầy Hồ Minh Tình.
- Phỏng vấn giáo viên chủ nhiệm, học sinh : Thầy Hồ Minh Tình, Thầy Nguyễn Phúc Hậu, Thầy Huỳnh Thanh Sang.
       + Phỏng vấn giáo viên: Thầy Kha, thầy Chí Tâm, cô Cúc, cô Bông, thầy Trực, cô Hải, cô Ngân.
       + Phỏng vấn học sinh các lớp.
IV. Làm tờ trình xin kinh phí: thầy Phạm Việt Hưng làm Tờ trình xin kinh phí trình Hiệu trưởng.
Phó Hiệu trưởng
(Đã kí)
Phạm Việt Hưng