05:55 EST Thứ năm, 20/01/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.Makarenko

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 35
  • Hôm nay: 8024
  • Tháng hiện tại: 180026
  • Lượt truy cập: 27627512

Nội dung ôn thi HKII môn toán khối 10, 11

Thứ hai - 23/04/2018 20:01
Nội dung ôn thi HKII môn toán khối 10, 11 năm học 2017 - 2018

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 10

Thời gian làm bài: 90 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0đ)

Chủ đề

Cấp độ tư duy

Cộng

NB

TH

VDT

VDC

1. Giải các BPT: Bậc hai, tích, thương, chứa ẩn ở mẫu, chứa GTTĐ, chứa căn bậc hai.

Câu 1

Câu 3

Câu 4

 

4

20%

Câu 2

 

 

 

2

1

1

0

2. Phương trình bậc hai chứa tham số: Tìm tham số để pt có hai nghiệm trái dấu, hai nghiệm p/b, có nghiệm thỏa điều kiện cho trước.

Câu 5

Câu 7

Câu 8

 

     4

20%

Câu 6

 

 

 

2

1

1

0

3. Góc, tỉ số lượng giác, công thức lượng giác

 

Câu 9

Câu 10

Câu 12

 

4

20%

 

Câu 11

 

 

1

2

1

0

4. Hệ thức lượng trong tam giác

Câu 13

Câu 14

 

 

2

10%

1

1

0

0

5. Phương trình đường thẳng, đường tròn, tiếp tuyến

Câu 15

Câu 18

Câu 20

 

6

30%

Câu 16

Câu 19

 

 

Câu 17

 

 

 

3

2

1

0

CỘNG

9

7

4

0

20

100%

45%

35%

20%

0%

II. PHẦN TỰ LUẬN (6.0đ).

Câu 1 (1,5đ). Giải các BPT: Bậc hai, tích, thương, chứa ẩn ở mẫu, chứa GTTĐ, chứa căn bậc hai.
Câu 2 (1,5đ).  Phương trình bậc hai chứa tham số: Tìm tham số để pt có hai nghiệm trái dấu, hai nghiệm p/b, có nghiệm thỏa điều kiện cho trước; phương trình bậc 3 quy về bậc 2.
Câu 3 (1đ). Góc, tỉ số lượng giác, chứng minh đẳng thức LG, CTLG, tính giá trị biểu thức.
Câu 4 (2đ). Phương trình đường thẳng, đường tròn; bài toán tổng hợp tọa độ Oxy.

 

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2017 - 2018
MÔN: TOÁN – KHỐI 11

Thời gian làm bài: 90 phút

CHỦ ĐỀ CẤP ĐỘ TƯ DUY Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
PHẦN I: ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH (7 điểm)
I. CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
 (8 câu)
2 Câu 4 Câu 1 Câu 1 Câu 8
(16%)
II. GIỚI HẠN DÃY SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ - HÀM SỐ LIÊN TỤC
 (12 câu)
4 Câu 5 Câu 2 Câu 1 Câu 12
(24%)
III. ĐẠO HÀM – QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM – ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
 (15 câu)
3 Câu 6 Câu 4 Câu 2 Câu 15
(30%)
PHẦN II: HÌNH HỌC (3 điểm)
I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
 (3 câu)
1 Câu 1 Câu 1 Câu   3 câu
6%
II. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC – ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG – HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
 (6 câu)
1 Câu 3 Câu 1 Câu 1 Câu 6
(12%)
III. GÓC – KHOẢNG CÁCH
(6 câu)
2 Câu 2 Câu 1 Câu 1 Câu 6
(12%)
TỔNG 13
(26%)
21
(42%)
10
(20%)
6
(12%)
50
(100%)