18:15 EST Thứ tư, 26/01/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 11787
  • Tháng hiện tại: 249580
  • Lượt truy cập: 27697066

Sao học tập tháng 08+09

Thứ hai - 07/10/2013 05:52
Tổng hợp danh sách những học sinh đạt danh hiệu sao học tập trong tháng 8 và tháng 9.
DANH SÁCH SAO HỌC TẬP THÁNG 8 - 9
 
TT HỌ TÊN LỚP THÀNH TÍCH
1 Phạm Thùy Trang 11A3 8 điểm 10
2 Nguyễn Triệu Vy 11a3 8 điểm 10
3 Nguyễn Bích Mơ 11A3 6 điểm 10
4 Nguyễn Yến Như 11a3 4 điểm 10
5 Quách Diễm My 11A3 6 điểm 10
6 Phạm Thị Phương Nguyên 11a3 6 điểm 10
7 Bùi Phong Duy 11A3 5 điểm 10
8 Nguyễn Út Em 11a3 5 điểm 10
9 Võ Trang Hiền Thương 11A3 4 điểm 10
10 Trần Huỳnh Như 11a3 4 điểm 10
11 Trần Thảo Di 11A3 4 điểm 10
12 Trần Trọng Nhân 10A1 6 điểm 10
13 Lê Huỳnh Đức 10A3 5 điểm 10
14 Nguyễn Ngọc Điểm 12A2 6 điểm 10
15 Đinh Duy Khánh 12A2 4 điểm 10
16 Phan Vạn Lợi 12A2 5 điểm 10
17 Chung Hoàng Anh 12A2 6 điểm 10
18 Võ Thành Linh 12A2 8 điểm 10
19 Nguyễn Thị Tú Như 12A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
20 Trần Chí Bảo 12A2 6 điểm 10 , 1 điểm 8
21 Tạ Trung Kiên 12A2 5 điểm 10, 1 điểm 8
22 Nguyễn Trà My 12A2 6 điểm 10
23 Lê THị Mộng Ý 12A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
24 Chung Hoàng Huẩn 12A2 4 điểm 10
25 Nguyễn Tấn Thành 11A1 5 điểm 10
26 Nguyễn Chí Thông 11A1 4 điểm 10
27 Huỳnh Thị Loan Anh 11A1 4 điểm 10
28 Trần Trọng Nghĩa 11A1 4 điểm 10
29 Trịnh Huỳnh Sin 11A1 5 điểm 10
30 Trương Quốc Bào 11A1 8 điểm 10
31 Nguyễn Kiều Thơ 11A1 4 điểm 10
32 Mã Mỹ Duyên 11A1 4 điểm 10
33 Huỳnh Giao 11A1 5 điểm 10
34 Bùi Như Huỳnh 11A1 7 điểm 10
35 Nguyễn Kiều My 11A6 5 điểm 10
36 Võ Thúy Quyên 11A6 6 điểm 10
37 Nguyễn Văn Thanh 11A5 5 điểm 10
38 Võ Ngọc Khen 11A5 4 điểm 10
39 Trần Kim Út 11A5 4 điểm 10
40 Tạ THành Đồng 12A4 6 điểm 10
41 Nguyễn Nga My 12A4 4 điểm 10
42 Bùi Huỳnh Như 12A4 4 điểm 10
43 Huỳnh Văn Thương 12A4 4 điểm 10
44 Nguyễn Thanh Trúc 11A9 7 điểm 10
45 Nguyễn Thị Thùy Dương 11A2 4 điểm 10
46 Phan Nhật Duy 11A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
47 Nguyễn Huỳnh Thiên Quốc 11A2 4 điểm 10
48 Nguyễn Ngọc Tuyền 11A2 4 điểm 10
49 Lê Chúc My 11A2 4 điểm 10
50 Phan Phước Đạt 11A2 4 điểm 10
51 Trần Mạnh Cầm 11A2 4 điểm 10
52 Nguyễn Hoàng Phúc 11A2 4 điểm 10
53 Hồ Thu Hương 11A2 9 điểm 10
54 Lê Kiều My 11A2 4 điểm 10
55 Nguyễn Phương Duy 11A2 4 điểm 10
56 Trương Huyền Linh 11A2 4 điểm 10
57 Nguyễn Hồng Nhung 11A2 4 điểm 10
58 Nguyễn Trần Gia Khanh 12A1 5 điểm 10
59 Phan Kiều Nhi 12A1 4 điểm 10. 1 điểm 9
60 Nguyễn Chúc Xinh 12A1 4 điểm 10
61 Phạm Chí Hiện 12A1 4 điểm 10
62 Tạ Ngọc Thể 12A1 4 điểm 10, 1 điểm 9
63 Nguyễn Ngọc Trân 12A13 5 điểm 10
64 Trần Tuấn Linh 12A13 5 điểm 10
65 Lê Như Cầm 12A9 4 điểm 10
66 Trần Bảo Anh 12A3 11 điểm 10, 1 điểm 9
67 Nguyễn Ái Lưu 12A3 6 điểm 10
68 Trần Nguyễn Hoài Đượm 12A3 5 điểm 10, 1 điểm 8
69 Tần Thảo Như 12A3 5 điểm 10
70 Phan Kiều Duyên 12A3 5 điểm 10
71 Nguyễn Diễm My 12A3 4 điểm 10
72 Tô Như Thảo 12A3 4 điểm 10
73 Lê Thị Mộng Đẹp 12A3 6 điểm 10
74 Trần Huỳnh Như 12A3 5 điểm 10
75 Trần Văn Tân 12A3 5 điểm 10
76 Lê Cẩm Ngưng 12A3 4 điểm 10
77 Trần Châu Thành 12A3 6 điểm 10, 2 điểm 8
78 Lê Anh Khoa 12A3 4 điểm 10
Danh sách trên gồm có 78 học sinh
                                                                                                                          
                                                                                                       BTV ĐOÀN TRƯỜNG