01:46 ICT Thứ tư, 06/07/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình bạn làm tăng gấp đôi niềm vui. Khi đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi, ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.Robert South

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 340
  • Tháng hiện tại: 26693
  • Lượt truy cập: 29505294

Sao học tập tháng 08+09

Thứ hai - 07/10/2013 16:52
Tổng hợp danh sách những học sinh đạt danh hiệu sao học tập trong tháng 8 và tháng 9.
DANH SÁCH SAO HỌC TẬP THÁNG 8 - 9
 
TT HỌ TÊN LỚP THÀNH TÍCH
1 Phạm Thùy Trang 11A3 8 điểm 10
2 Nguyễn Triệu Vy 11a3 8 điểm 10
3 Nguyễn Bích Mơ 11A3 6 điểm 10
4 Nguyễn Yến Như 11a3 4 điểm 10
5 Quách Diễm My 11A3 6 điểm 10
6 Phạm Thị Phương Nguyên 11a3 6 điểm 10
7 Bùi Phong Duy 11A3 5 điểm 10
8 Nguyễn Út Em 11a3 5 điểm 10
9 Võ Trang Hiền Thương 11A3 4 điểm 10
10 Trần Huỳnh Như 11a3 4 điểm 10
11 Trần Thảo Di 11A3 4 điểm 10
12 Trần Trọng Nhân 10A1 6 điểm 10
13 Lê Huỳnh Đức 10A3 5 điểm 10
14 Nguyễn Ngọc Điểm 12A2 6 điểm 10
15 Đinh Duy Khánh 12A2 4 điểm 10
16 Phan Vạn Lợi 12A2 5 điểm 10
17 Chung Hoàng Anh 12A2 6 điểm 10
18 Võ Thành Linh 12A2 8 điểm 10
19 Nguyễn Thị Tú Như 12A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
20 Trần Chí Bảo 12A2 6 điểm 10 , 1 điểm 8
21 Tạ Trung Kiên 12A2 5 điểm 10, 1 điểm 8
22 Nguyễn Trà My 12A2 6 điểm 10
23 Lê THị Mộng Ý 12A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
24 Chung Hoàng Huẩn 12A2 4 điểm 10
25 Nguyễn Tấn Thành 11A1 5 điểm 10
26 Nguyễn Chí Thông 11A1 4 điểm 10
27 Huỳnh Thị Loan Anh 11A1 4 điểm 10
28 Trần Trọng Nghĩa 11A1 4 điểm 10
29 Trịnh Huỳnh Sin 11A1 5 điểm 10
30 Trương Quốc Bào 11A1 8 điểm 10
31 Nguyễn Kiều Thơ 11A1 4 điểm 10
32 Mã Mỹ Duyên 11A1 4 điểm 10
33 Huỳnh Giao 11A1 5 điểm 10
34 Bùi Như Huỳnh 11A1 7 điểm 10
35 Nguyễn Kiều My 11A6 5 điểm 10
36 Võ Thúy Quyên 11A6 6 điểm 10
37 Nguyễn Văn Thanh 11A5 5 điểm 10
38 Võ Ngọc Khen 11A5 4 điểm 10
39 Trần Kim Út 11A5 4 điểm 10
40 Tạ THành Đồng 12A4 6 điểm 10
41 Nguyễn Nga My 12A4 4 điểm 10
42 Bùi Huỳnh Như 12A4 4 điểm 10
43 Huỳnh Văn Thương 12A4 4 điểm 10
44 Nguyễn Thanh Trúc 11A9 7 điểm 10
45 Nguyễn Thị Thùy Dương 11A2 4 điểm 10
46 Phan Nhật Duy 11A2 4 điểm 10, 1 điểm 8
47 Nguyễn Huỳnh Thiên Quốc 11A2 4 điểm 10
48 Nguyễn Ngọc Tuyền 11A2 4 điểm 10
49 Lê Chúc My 11A2 4 điểm 10
50 Phan Phước Đạt 11A2 4 điểm 10
51 Trần Mạnh Cầm 11A2 4 điểm 10
52 Nguyễn Hoàng Phúc 11A2 4 điểm 10
53 Hồ Thu Hương 11A2 9 điểm 10
54 Lê Kiều My 11A2 4 điểm 10
55 Nguyễn Phương Duy 11A2 4 điểm 10
56 Trương Huyền Linh 11A2 4 điểm 10
57 Nguyễn Hồng Nhung 11A2 4 điểm 10
58 Nguyễn Trần Gia Khanh 12A1 5 điểm 10
59 Phan Kiều Nhi 12A1 4 điểm 10. 1 điểm 9
60 Nguyễn Chúc Xinh 12A1 4 điểm 10
61 Phạm Chí Hiện 12A1 4 điểm 10
62 Tạ Ngọc Thể 12A1 4 điểm 10, 1 điểm 9
63 Nguyễn Ngọc Trân 12A13 5 điểm 10
64 Trần Tuấn Linh 12A13 5 điểm 10
65 Lê Như Cầm 12A9 4 điểm 10
66 Trần Bảo Anh 12A3 11 điểm 10, 1 điểm 9
67 Nguyễn Ái Lưu 12A3 6 điểm 10
68 Trần Nguyễn Hoài Đượm 12A3 5 điểm 10, 1 điểm 8
69 Tần Thảo Như 12A3 5 điểm 10
70 Phan Kiều Duyên 12A3 5 điểm 10
71 Nguyễn Diễm My 12A3 4 điểm 10
72 Tô Như Thảo 12A3 4 điểm 10
73 Lê Thị Mộng Đẹp 12A3 6 điểm 10
74 Trần Huỳnh Như 12A3 5 điểm 10
75 Trần Văn Tân 12A3 5 điểm 10
76 Lê Cẩm Ngưng 12A3 4 điểm 10
77 Trần Châu Thành 12A3 6 điểm 10, 2 điểm 8
78 Lê Anh Khoa 12A3 4 điểm 10
Danh sách trên gồm có 78 học sinh
                                                                                                                          
                                                                                                       BTV ĐOÀN TRƯỜNG