21:25 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.Makarenko

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 3975
  • Tháng hiện tại: 100764
  • Lượt truy cập: 29262744

Quy định về hồ sơ sổ sách và chuyên môn năm học 2016-2017

Thứ bảy - 27/08/2016 23:19
Quy định về hồ sơ sổ sách và chuyên môn năm học 2016-2017
 
SỞ GD VÀ ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ SỔ SÁCH VÀ CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2016-2017

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Các căn cứ:
- Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT;
- Công văn số 2277/SGDĐT-GDPT của Sở GD&ĐT Cà Mau ngày 02 tháng 8 năm 2016 về việc quy định hồ sơ sổ sách trong nhà trường từ năm học 2016-2017;
- Công văn số 2345/SGĐT-GDPT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) và sổ chủ nhiệm năm học 2016-2017;
- Quy chế làm việc của trường THPT Đầm Dơi.
 
 II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Hồ sơ sổ sách
      Mỗi giáo viên cần có đủ các loại hồ sơ sổ sách, bao gồm:
      - Giáo án: các môn dạy gồm chính khóa, tự chọn, phụ đạo, ôn luyện ban đêm, ôn thi THPT QG (nếu có) đóng thành tập. Riêng giáo viên có dạy chuyên phải kết hợp với tổ trưởng hoặc nhóm trưởng xây dựng các chuyên đề và phân công cụ thể giáo viên dạy và thời gian dạy để BGH kiểm tra. Khi lên lớp dạy chuyên phải có chuyên đề dạy cụ thể (không yêu cầu soạn theo mấu giáo án chính khóa hay phụ đạo).
      - Hồ sơ gồm: kế hoạch cá nhân (riêng mục kế hoạch giảng dạy chỉ ghi tên bài hoặc chủ đề và dự kiến thời gian thực hiện, các mục khác giữ nguyên như năm học 2015-2016), sổ điểm cá nhân, sổ báo giảng, sổ dự giờ, sổ hội họp (ghi nội dung các cuộc họp của trường, tổ…và ghi chép SHCM, sổ bồi dưỡng thường xuyên (gồm kế hoạch BDTX, nội dung bồi dưỡng, báo cáo thu hoạch, tài liệu tham khảo…).
      - Giáo viên chủ nhiệm: sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi tiết học chính khóa, sổ theo dõi tiết học phụ đạo, học bạ lớp chủ nhiệm, sổ điểm lớn.
Các loại HSSS phải được sử dụng, bảo quản theo đúng quy định và hiệu quả (nội dung kế hoạch có tính khả thi, tránh sao chép làm đối phó, hình thức sạch đẹp).

2. Bài soạn
      - Hình thức: đảm bảo các yêu cầu về soạn giảng bộ môn, có ngày soạn, ngày dạy, tiết dạy, có 2 cột. Đầy đủ các mục: mục tiêu, chuẩn bị tài liệu-phương tiện, tổ chức các hoạt động, rút kinh nghiệm.
      - Nội dung: đảm bảo các nội dung cơ bản; tính logic, chính xác, hệ thống, cập nhật kiến thức thực tiễn cuộc sống và tính mới, tích hợp kiến thức liên môn (nếu có).
      - Phương pháp: đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học cho học sinh. Cần áp dụng công nghệ thông tin và có đồ dùng dạy học, thí nghiệm nhiều vào tiết dạy.
      - Số lượng: đảm bảo theo số tiết đã được quy định trong PPCT bộ môn (chú ý: giáo án dạy ôn thi THPT QG, dạy phụ đạo và dạy ban đêm nên soạn theo chuyên đề).
      - Thời gian: cần đảm bảo soạn trước khi dạy từ 02 ngày đến 01 tuần (có chữ kí của tổ trưởng vào đầu tuần). BGH kiểm tra theo tháng theo đợt, có kiểm tra đột xuất khi cần.

3. Sổ báo giảng
      - Lập kế hoạch báo giảng đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định, TTCM kiểm tra sổ báo giảng vào đầu tuần. BGH kiểm tra và kí hàng tháng tại phòng tổ.
      - Cần ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu của sổ báo giảng (ngày tháng, tên môn, lớp, bài dạy, số tiết, đồ dùng sử dụng trong tiết học, ghi chú khi có thay đổi).

4. Chấm, trả bài kiểm tra và vào điểm trên mạng, sổ điểm lớn
a. Bài kiểm tra:
     - Nội dung: bài kiểm tra từ 45’ trở lên phải được thống nhất trong tổ bao gồm: đề, hướng dẫn chấm-đáp án và ma trận đề đảm bảo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức kĩ năng đã học), thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm hoạt động phân tích, so sánh, áp dụng theo mẫu kiến thức kĩ năng đã biết để giải quyết  tình huống vấn đề trong học tập), vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống vấn đề đã học), vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới không giống với các tình huống vấn đề trong học tập hoặc trong cuộc sống). Chú ý chọn hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm hoặc kết hợp cả 2 tùy môn như năm học trước.
     - Số lượng bài kiểm tra: phải đảm bảo cơ số điểm tối thiểu của bộ môn theo quy chế 58. Nếu có tiết tự chọn thì thêm 1 cột điểm 15 phút, các môn từ 2 tiết/tuần trở lên có tối thiểu 1 cột điểm miệng, các môn ít hơn 2 tiết/tuần tối thiểu 2/3 số học sinh có điểm miệng . Thời gian kiểm tra phải tuân theo kế hoạch của nhà trường và phân phối chương trình bộ môn.
     - Ra đề: Tổ trưởng, nhóm trưởng ra đề nếu có thi tập trung và đã được tổ thống nhất.
b. Chấm, trả bài kiểm tra
     - Chấm bài: phải sửa lỗi sai cho học sinh, ghi nhận xét đầy đủ (đối với môn có tự luận), điểm phải làm tròn theo quy định của mỗi loại bài kiểm tra, mỗi môn.
     - Trả bài: đúng hạn, khi trả cần nhắc lỗi cho học sinh (bài 45’ trở lên không quá 10 ngày- đối với môn không có tiết trả bài kiểm tra, bài 15’ không quá 1 tuần). GV nhắc học sinh nếu có phúc khảo phải có đơn và chữ kí của GVBM dạy lớp đó, thời hạn BGH nhận đơn trong 3 ngày kể từ khi đưa kết quả thi cho tổ trưởng.
c. Vào điểm trên mạng và sổ điểm lớn
     - Vào điểm: đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tất cả bằng mực xanh.
     - Sửa chữa: khi sai cần sửa bằng mực đỏ theo đúng quy định trong trang hướng dẫn sử dụng các loại sổ điểm. Tuyệt đối không tẩy xoá, không tô đậm, không cắt dán trong sổ điểm lớn. Nếu sai nhiều BGH yêu cầu thay nguyên trang đó.
     - Thời gian vào điểm trên mạng và sổ điểm lớn: trong vòng 1 tuần kể từ khi công bố kết quả hoặc trả bài cho học sinh. Tuần đầu mỗi tháng, BGH sẽ kiểm tra sổ điểm lớn và điểm trên mạng (có dựa trên sổ báo giảng và phân phối chương trình tiết kiểm tra 15 phút, 1 tiết).

5. Thực hiện chương trình và thời khoá biểu
     - Chương trình: đảm bảo đúng phân phối chương trình bộ môn mà tổ đã xây dựng được BGH trình Sở GD&ĐT phê duyệt đầu năm; đảm bảo tiến độ theo tuần.
     - Thòi khóa biểu: Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy trong thời khoá biểu, không tự ý đổi TKB.

6. Dự giờ, thao giảng
     - Thực hiện nghiêm túc quy định về việc dự giờ, thao giảng và kiểm tra toàn diện của Bộ GD&ĐT (dự giờ tối thiểu 2 tiết/tháng , thao giảng 1 tiết/tháng, kiểm tra toàn diện tối thiểu 20%).
     - Sau khi dự giờ cần có nhận xét, đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT (thang điểm 100).
     - BGH kết hợp với tổ trưởng sẽ lên lịch dự giờ và thanh tra theo quy định (tiết dự giờ có đại diện BGH và tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn và giáo viên dự). Có tiết dự giờ đột xuất khi cần.

7. Tự bồi dưỡng (bồi dưỡng thương xuyên)
     - Nghiêm túc thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của Bộ, Sở, Cụm liên trường, nhà trường, tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng của cá nhân.
     - Tham gia viết SKKN và các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, đăng kí thi đua.
     - Khuyến khích học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, ….

8. Việc sử dụng đồ dùng và các thiết bị dạy học
     - Cần phải sử dụng và khai thác triệt để các loại đồ dùng dạy học sẵn có tránh tình trạng dạy chay quá nhiều. (chú ý: chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên lớp và bảo quản thiết bị, đồ dùng, máy móc). Nếu có sử dụng cần nhắc học sinh ghi vào cuối trang sổ đầu bài.
     - Khuyến khích giáo viên sử dụng đồ dùng tự làm và ứng dụng CNTT trong việc soạn, giảng.
 
9. Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
     - Thời lượng: 2 tuần 1 lần vào chiều thứ 7 tuần chẵn trong năm. Trừ trường hợp đặc biệt.
     - Nội dung sinh hoạt gồm: Thống nhất phương pháp giảng dạy cho bài, cho vấn đề hay, khó và mới; nội dung ôn tập, kiểm tra 1 tiết, cuối học kì. Hướng dẫn học sinh chọn đề tài NCKH, bàn về nội dung báo cáo chuyên đề, hoạt động ngoại khóa tổ. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học mỗi tổ 1 tháng 1 lần. Đặc biệt cần thống nhất xây dựng đề cương chất lượng, khoa học và tiếp cận đề thi THPT QG 2 năm gần đây ngay đầu mỗi học kỳ. Sinh hoạt trên “trường học kết nối” 2 lần/học kỳ.
     - Kế hoạch: Tổ chuyên cần bám sát kế hoạch chuyên môn của nhà trường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn theo tuần, tháng, năm.
     - Tổ chuyên môn cần có đủ hồ sơ sổ sách bao gồm: Sổ kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, sổ ghi nghị quyết tổ, biên bản SHCM ...
10. Về giờ giấc, báo cáo
     - Thực hiện nghiêm túc thời gian ra vào lớp (không vào trễ, không ra sớm), tham gia sinh hoạt tập thể đầy đủ như: chào cờ, các ngày lễ như 20/11, 26/3, 8/3, khai giảng, sơ kết, tổng kết…
     - Nộp các loại báo cáo đúng hạn, chính xác theo yêu cầu.
     - Khi có việc đột xuất, ốm đau cần nghỉ phải báo cáo với BGH và tổ trưởng chuyên môn kèm theo nội dung công việc cần giúp đỡ để kịp thời phân công người làm thay. Khi được điều động làm thay, dạy thay các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả.
     - Trong hội họp, sinh hoạt chuyên môn nên phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, phát biểu trên tinh thần xây dựng và phải tuân thủ người điều khiển cuộc họp.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     - Tất cả các giáo viên được thảo luận, góp ý kiến nội dung văn bản trước khi thực hiện.
     - Văn bản được gửi lên website nhà trường, mỗi giáo viên download về dán vào hồ sơ chuyên môn cá nhân. Nhà trường niêm yết tại văn phòng và phòng hội đồng.
     - Quy định này được áp dụng trong năm học 2016-2017 và sẽ được điều chỉnh trong quá trình thực hiện nếu không phù hợp thực tế.
     - Việc thực hiện các quy định này là một trong các căn cứ để đánh giá thi đua giáo viên trong năm học 2016-2017.
          
 Đầm Dơi, ngày 26 tháng 8 năm 2016
Duyệt của Hiệu trưởng

(Đã ký)

Châu Văn Tuy
P.Hiệu trưởng

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Nguyên