20:50 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Đợi chờ:Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một nămTục ngữ Trung Quốc

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 3858
  • Tháng hiện tại: 100647
  • Lượt truy cập: 29262627

Lịch thi HKI năm học 2016-2017

Thứ hai - 05/12/2016 10:39
Lịch thi HKI năm học 2016-2017
Thời gian Buổi Môn Cách thức Thời gian Giờ làm bài Ghi chú
Thứ ba: 20/12/2016 Sáng CN 11
CN 12
Theo lớp 45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều GDCD 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ tư: 21/12/2016 Sáng CD 12 (A)
Sinh 12 (C)
CD 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Địa 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ năm: 22/12/2016 Sáng Tin 11
Tin 12
Theo lớp 45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  CN 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ sáu: 23/12/2016 Sáng Sử 12 (A)
  Ly 12 (C)
   Sử 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45  
Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  Tin 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ bảy: 24/12/2016 Sáng Địa 12 (A)
Hóa 12 (C)
Địa 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45  
Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều  Sử 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3
Thứ hai: 26/12/2016 Sáng Văn 12  
 
Chia phòng
 

 
 
Theo lớp
 (Lý 11C)
120 phút 7h- 9h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Anh 12 60 phút 9h45- 10h45
Chiều Toán 10 120 phút 13h30- 15h30
Lý 11 60 phút 16h- 17h
Thứ ba: 27/12/2016 Sáng Toán 12 Chia phòng 90 phút 7h- 8h30 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Văn 11 120 phút 9h- 11h
Chiều Anh 10 45 phút 13h30- 14h15
Toán 11 90 phút 14h45- 16h15
Thứ tư: 28/12/2016 Sáng Văn 10  
 
Chia phòng
 
 

 
Theo lớp
(Sinh 11C)
120 phút 7h- 9h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Sinh 11 60 phút 9h30- 10h30
Chiều Hóa 10 60 phút 13h30- 14h30
Anh 11 60 phút 15h- 16h
Thứ năm: 29/12/2016 Sáng Anh 10
(kĩ năng nghe)
Theo phòng - chia 20 phòng-2 đợt thi Mỗi đợt thi 30 phút 7h30-9h Đợt 1: P1 đến P10 bắt đầu thi từ 7h30 đến 8h
Đợt 2: P11đến P20 bắt đầu thi từ 8h30 đến 9h
KHTN 12 (A)  
Chia phòng
 
 

Theo lớp
(Hóa 11C)
 
 
150 phút 7h- 10h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
 
Thứ tự thi KHTN: Lý-Hóa-Sinh 50 phút/môn
Thứ tự thi KHXH: Sử-Địa-GDCD 50 phút/môn
Thời gian thu bài giữa 2 môn là 15 phút.
KHXH 12 (C) 150 phút 7h- 10h
Chiều Hóa 11 60 phút 13h30- 14h30
Lý 10 60 phút 15h- 16h
Thứ sáu: 30/12/2016 Sáng         Khối 11,12 học bình thường theo TKB
Chiều Sinh 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1,
sau đó học theo TKB 1,2,3,4
Lưu ý :
+ Học sinh xem kĩ lịch thi, chú ý ghi, tô mã đề, SBD chính xác; trường hợp sai sót do ghi, tô mã đề, SBD, máy không chấm thì cho điểm 0.
+ Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu đi trễ quá 5 phút khi đã tính giờ làm bài thì không được thi.
+ Khi đi thi phải thực hiện đúng nội quy, nề nếp của nhà trường, giữ gìn vệ sinh. BTĐ sẽ kiểm tra trừ điểm theo quy định.
+ Không vi phạm quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm: cho điểm 0, cảnh cáo dưới cờ và hạ hạnh kiểm.
+ Riêng môn Anh văn 10 thi kĩ năng nghe do tổ Anh văn gác thi trong sáng thứ 5 ngày 29/12/2016 (chia 20 phòng - thi thành 2 đợt).  
Phó Hiệu trưởng    

(Đã ký)            
            
Nguyễn Ngọc Nguyên