19:13 EDT Thứ tư, 28/07/2021
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2390
  • Tháng hiện tại: 63888
  • Lượt truy cập: 26944281

Lịch thi HKI năm học 2016-2017

Chủ nhật - 04/12/2016 22:39
Lịch thi HKI năm học 2016-2017
Thời gian Buổi Môn Cách thức Thời gian Giờ làm bài Ghi chú
Thứ ba: 20/12/2016 Sáng CN 11
CN 12
Theo lớp 45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều GDCD 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ tư: 21/12/2016 Sáng CD 12 (A)
Sinh 12 (C)
CD 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều Địa 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ năm: 22/12/2016 Sáng Tin 11
Tin 12
Theo lớp 45 phút 7h- 7h45 Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  CN 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ sáu: 23/12/2016 Sáng Sử 12 (A)
  Ly 12 (C)
   Sử 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45  
Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 1,2,3,4
Chiều  Tin 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3,4
Thứ bảy: 24/12/2016 Sáng Địa 12 (A)
Hóa 12 (C)
Địa 11
Theo lớp
 
Chia phòng (11C)
45 phút 7h- 7h45  
Thi tiết 1, sau đó 2 khối học TKB tiết 2,3,4,5
Chiều  Sử 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1, sau đó khối 10 học TKB tiết 1,2,3
Thứ hai: 26/12/2016 Sáng Văn 12  
 
Chia phòng
 

 
 
Theo lớp
 (Lý 11C)
120 phút 7h- 9h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Anh 12 60 phút 9h45- 10h45
Chiều Toán 10 120 phút 13h30- 15h30
Lý 11 60 phút 16h- 17h
Thứ ba: 27/12/2016 Sáng Toán 12 Chia phòng 90 phút 7h- 8h30 Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Văn 11 120 phút 9h- 11h
Chiều Anh 10 45 phút 13h30- 14h15
Toán 11 90 phút 14h45- 16h15
Thứ tư: 28/12/2016 Sáng Văn 10  
 
Chia phòng
 
 

 
Theo lớp
(Sinh 11C)
120 phút 7h- 9h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
Sinh 11 60 phút 9h30- 10h30
Chiều Hóa 10 60 phút 13h30- 14h30
Anh 11 60 phút 15h- 16h
Thứ năm: 29/12/2016 Sáng Anh 10
(kĩ năng nghe)
Theo phòng - chia 20 phòng-2 đợt thi Mỗi đợt thi 30 phút 7h30-9h Đợt 1: P1 đến P10 bắt đầu thi từ 7h30 đến 8h
Đợt 2: P11đến P20 bắt đầu thi từ 8h30 đến 9h
KHTN 12 (A)  
Chia phòng
 
 

Theo lớp
(Hóa 11C)
 
 
150 phút 7h- 10h Toàn trường nghỉ học để thi tập trung theo lịch
 
Thứ tự thi KHTN: Lý-Hóa-Sinh 50 phút/môn
Thứ tự thi KHXH: Sử-Địa-GDCD 50 phút/môn
Thời gian thu bài giữa 2 môn là 15 phút.
KHXH 12 (C) 150 phút 7h- 10h
Chiều Hóa 11 60 phút 13h30- 14h30
Lý 10 60 phút 15h- 16h
Thứ sáu: 30/12/2016 Sáng         Khối 11,12 học bình thường theo TKB
Chiều Sinh 10 Theo lớp 45 phút 12h45- 13h30 Thi tiết 1,
sau đó học theo TKB 1,2,3,4
Lưu ý :
+ Học sinh xem kĩ lịch thi, chú ý ghi, tô mã đề, SBD chính xác; trường hợp sai sót do ghi, tô mã đề, SBD, máy không chấm thì cho điểm 0.
+ Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút so với thời gian tính giờ làm bài, nếu đi trễ quá 5 phút khi đã tính giờ làm bài thì không được thi.
+ Khi đi thi phải thực hiện đúng nội quy, nề nếp của nhà trường, giữ gìn vệ sinh. BTĐ sẽ kiểm tra trừ điểm theo quy định.
+ Không vi phạm quy chế thi, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm: cho điểm 0, cảnh cáo dưới cờ và hạ hạnh kiểm.
+ Riêng môn Anh văn 10 thi kĩ năng nghe do tổ Anh văn gác thi trong sáng thứ 5 ngày 29/12/2016 (chia 20 phòng - thi thành 2 đợt).  
Phó Hiệu trưởng    

(Đã ký)            
            
Nguyễn Ngọc Nguyên