02:31 ICT Thứ tư, 06/07/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tất cả đều qua, và cái đẹp nhất của chính chúng ta cũng chỉ là một kỷ niệm mà rồi cũng đến lượt thời gian xoá bỏ.E. Henriot

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 26875
  • Lượt truy cập: 29505476

Kết quả bài thi năng lực giáo viên và lịch hội giảng tiết tự chọn

Thứ tư - 18/10/2017 16:26
KẾT QUẢ BÀI THI NĂNG LỰC- BÀI THI SỐ 1
HỘI GIẢNG VÒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 27
Năm học 2017-2018
 
STT HỌ VÀ TÊN
GIÁO VIÊN
MÔN DẠY NĂM VÀO NGÀNH NĂNG LỰC
CMÔN
NĂNG LỰC
N. VỤ
TỔNG ĐIỂM KẾT QUẢ
01 Huỳnh Ngọc Giàu Văn 2011 6,50 1,50 8,00 ĐẠT
 
02 Nguyễn Phúc Hậu Văn 2009 6,50 1,50 8,00 ĐẠT
 
03 Lê Thị Hằng Sử 2016 6,50 1,50 8,00 ĐẠT
 
04 Nguyễn Cẩm Thúy Địa 2016 6,50 1,50 8,00 ĐẠT
 
05 Trần Minh Trực GDCD 2015 7,50 1,50 9,00 ĐẠT
 
06 Từ Thị Diễm Thúy Anh 2011 7,60 1,50 9,10 ĐẠT
 
07 Đặng Hồng Thơ Anh 2011 7,60 1,25 8,85 ĐẠT
 
08 Tiêu Anh Kiệt Tin 2015 8,00 0,75 8,75 ĐẠT
 
09 Nguyễn Thanh Bình Toán 2001 7,25 0,75 8,00 ĐẠT
 
10 Nguyễn Thúy My Toán 2016 7,25 1,00 8,25 ĐẠT
 
11 Lê Thị Thùy Trâm Anh 2001 7,00 1,25 8,25 ĐẠT
 
12 Hồ Việt Khoa Hóa 2004 7,20 1,00 8,20 ĐẠT
 
13 Trần Bảo Toàn Sinh 2014 7,50 1,00 8,50 ĐẠT
 
14 Bùi Tuấn Vũ TD 2014 7,00 1,00 8,00 ĐẠT
 
                                                                          
LỊCH HỘI GIẢNG LẦN THỨ 27- Năm học 2017 – 2018
(Tiết  tự chọn - Tuần 07-08)
TT HỌ VÀ TÊN MÔN BÀI  
LỚP
 
 
TUẦN
 
THỨ- NGÀY TIẾT
TKB/
 PPCT
BAN
GIÁM KHẢO
 
BUỔI
01 Nguyễn Cẩm Thúy Địa Một số vấn đề châu lục và khu vực (tiết 3) 11A4 7 5-19/10/2017 Tiết tkb: 4
Tiết ppct:7
Hưng, Thu
Kha, Nhân
Sáng
02 Bùi Tuấn Vũ TD Bài thể dục nhảy cao 11A11 7 5-19/10/2017 Tiết tkb: 4
Tiết ppct:13
Nguyên, Hưng
Tuấn, Em
Chiều
03 Trần Bảo Toàn Sinh Hô hấp ở thực vật 11A1 7 6-20/10/2017 Tiết tkb: 5
Tiết ppct:13
Nguyên, Thu L.Hùng, H.Anh Sáng
04 Tiêu Anh Kiệt Tin Bài toán và thuật toán 10A3 7 6-20/10/2017 Tiết tkb: 2
Tiết ppct:14
Hưng, Thu
Hoài, H.Anh
Chiều
05 Nguyễn Phúc Hậu Văn Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 11A5 7 7-21/10/2017 Tiết tkb: 2
Tiết ppct:26
Thu, Hưng
Minh, Mỹ Tú
Sáng
06 Hồ Việt Khoa Hóa Amin (tiết 2) 12A3 7 7-21/10/2017 Tiết tkb: 2
Tiết ppct:14
Nguyên, Hưng Phương, L.Hùng Sáng
07 Từ Thị Diễm Thúy Anh Unit 4- Special education
(listening)
10A8 8 2-23/10/2017 Tiết tkb: 2
Tiết ppct:22
Thu, Nguyên
Nhân, Phương
Chiều
08 Đặng Hồng Thơ Anh Unit 4- Volunteer work
(reading 1)
11A3 8 3-24/10/2017 Tiết tkb: 4
Tiết ppct:22
Hưng, Thu
Nhân, Phương
Sáng
09 Nguyễn Thanh Bình Toán Nhị thức Newton 11A4 8 3-24/10/2017 Tiết tkb: 4
Tiết ppct:
Tuy, Nguyên
Đ.Em, H.Anh
Sáng
10 Lê Thị Thùy Trâm Anh Bài tập
Điện năng, công suất điện
11A2 8 4-25/10/2017 Tiết tkb: 3
Tiết ppct:16
Tuy, Nguyên
H.Anh, L.Hùng
Sáng
11 Lê Thị Hằng Sử Trung Quốc thời phong kiến (tiết 2) 10A13 8 4-25/10/2017 Tiết tkb: 3
Tiết ppct:8
Thu, Tuy
Tú, Nhân
Chiều
12 Nguyễn Thúy My Toán Ôn tập chương 2 10A16 8 5-26/10/2017 Tiết tkb: 2
Tiết ppct:16
Nguyên, Hưng
Đ.Em, L.Hùng
Chiều
13 Huỳnh Ngọc Giàu Văn Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 10A1 8 6-27/10/2017 Tiết tkb: 3
Tiết ppct:24
Tuy, Thu
Minh, Mỹ Tú
Chiều
14 Trần Minh Trực GDCD Cách thức vận động, ph triển của sự vật hiện tượng (tiết 2) 10A7 8 7-28/10/2017 Tiết tkb: 1
Tiết ppct:8
Tuy, Hưng
Xa, Minh
Chiều
PHT.Nguyễn Ngọc Nguyên