21:59 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập: 25
 • Hôm nay: 4112
 • Tháng hiện tại: 100901
 • Lượt truy cập: 29262881

Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm

Thứ hai - 22/08/2011 17:27
Kế hoạch khảo sát chất lượng đầu năm 2011-2012

SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT ĐẦM DƠI
Số:……./KH/2011-2012
 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2011-2012

I/ CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:


 • Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm năm học của Sở GD & ĐT
 • Căn cứ vào sự chỉ đạo của Hiệu trưởng
 • Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường về CSVC, đội ngũ Gv v,v,v….

II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1/ Chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất đề cương ôn tập cho học sinh, giáo viên bộ môn phải thông báo đến từng lớp, học sinh nắm được nội dung ôn tập (cuối tuần 1 hoặc đầu tuần 2)
2/ Yêu cầu ra đề:

 • Kiến thức: cơ bản, trọng tâm nằm ở chương trình của năm học trước
 • Hình thức: kiểm tra tự luận, hoặc có thể tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

3/ Thời gian kiểm tra:

 • Các môn kiểm tra không tập trung: Khối 12: từ ngày 22/8 đến 03/9; Khối 10,11: từ ngày 06/9 đến 17/9
 • Các môn kiểm tra tập trung: Khối 12: Văn, Toán, A.Văn, Lý, Hóa: ngày 27/8; Khối 10,11: Toán, Văn, A.Văn: ngày 10/9

4/ Thời gian chấm, lên điểm:

 • Các môn không kiểm tra tập trung, sau khi kiểm tra, tổ trưởng nhận bài, thống nhất đáp án, phân bài cho giáo viên chấm. Giáo viên chấm xong tổng hợp số liệu báo cáo về tổ trưởng. Thời gian tổ trưởng báo cáo số liệu về cho đ/c Tuy là ngày 20/9 nộp số liệu KQ
 • Các môn kiểm tra tập trung, bộ phận làm phách bài thi sẽ hoàn thành sau đó 30 phút, tổ trưởng nhận bài sau 40 phút. Thời gian chấm bài Khối 12 từ ngày 28 đến ngày 30/8; 14h30 ngày 30/8 tổ trưởng nộp bài về văn phòng. Khối 10,11 từ ngày 11/9 đến ngày 13/9; 14h30 ngày 13 tháng 9 tổ trưởng nộp bài về văn phòng.

 5/ Yêu cầu:

 • Tổ trưởng, giáo viên thực hiện đúng theo các nội dung đề ra. Việc coi kiểm tra phải theo lịch phân công, đúng giờ quy định; Chấm bài phải nghiêm túc, khách quan, thống kê số liệu kịp thời, đúng, chính xác.
 • Tổ trưởng ra đề nộp về trước 1 ngày để poto.
 • Bộ phận văn phòng chuẩn bị giấy thi giấy nháp theo quy định. Bộ phận Tin học lập danh sách phòng thi, lên điểm, thông kê kết quả theo thời gian đã quy định.
 • Thầy Nguyễn Hùng thư ký hội đồng nhận bài cùng với bộ phận Tin học ráp phách bài thi các môn kiểm tra tập trung.
LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 12

 
1/ Các môn không kiểm tra tập trung 


 • Ngày 23/8: Môn Địa                                       6h45    -> 7h00
 • Ngày 24/8: Môn GDCD                                 6h45   -> 7h00
 • Ngày 25/8: Môn Sử                                       6h45   -> 7h00
 • Ngày 26/8: Môn Sinh (chia theo phòng)    10h35  -> 11h15
 • Ngày 29/8: Môn Tin                                6h45   -> 7h00
 • Ngày 30/8: Môn Hóa (chia theo phòng)    10h45  -> 11h15      
 • Ngày 31/8: Môn CN                                6h45   ->  7h00

2/ Các môn kiểm tra tập trung
            Ngày 27/8:        Sáng     7h00     ->  8h30            Môn Văn

9h00     ->  9h30            Môn Lý
Chiều    13h30   ->  15h00           Môn Toán
15h30   ->  16h00           Môn A.Văn

 

LỊCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM KHỐI 10,11

 
1/ Các môn không kiểm tra tập trung


 • Ngày 06/9: Môn Địa       Khối 11             6h45   -> 7h00
Khối 10             12h30 -> 12h45
 • Ngày 07/9: Môn GDCD   Khối 11             6h45   -> 7h00
Khối 10             12h30 -> 12h45
 • Ngày 08/9: Môn Sử        Khối 11             6h45   -> 7h00
Khối 10             12h30 -> 12h45
 • Ngày 09/9: Môn Hóa      Khối 11             10h45 -> 11h15
Khối 10             16h35 -> 17h05

-    Ngày 13/9: Môn Lý          Khối 11             10h45 -> 11h45

Khối 10             16h35 -> 17h05
 • Ngày 14/9: Môn Tin        Khối 11             6h45   -> 7h00
Khối 10             12h30 -> 12h45
 • Ngày 15/9: Môn CN        Khối 11             6h45   -> 7h00
Khối 10             12h30 -> 12h45
 • Ngày 16/9: Môn A.Văn  Khối 11              10h45 -> 11h15
Khối 10             16h35 -> 17h05

     -      Ngày 17/9: Môn Sinh     Khối 11              6h45   ->  7h00

Khối 10             12h30 -> 12h45

2/ Các môn kiểm tra tập trung:
- Ngày 10/9:      Sáng:    Văn 10          7h00    -> 8h30 

Văn 11          9h00    -> 10h30                                                                                                          
Chiều:   Toán 10          13h30  -> 15h00
Toán 11         15h30  -> 17h00

Đầm Dơi, ngày 19 tháng 8 năm 2011
Phó Hiệu trưởng
 

(Trường THPT Đầm Dơi)