20:47 ICT Thứ sáu, 20/05/2022
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Thời gian thay đổi tất cả, thay đổi tính tình chúng ta nữa.Boileau

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 3848
  • Tháng hiện tại: 100637
  • Lượt truy cập: 29262617

Dự thảo quy chế tổ chức trường THPT Đầm Dơi

Thứ ba - 19/02/2013 10:12
Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ tình hình thực tế của trường Trung học phổ thông Đầm Dơi; Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường như sau:
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên trường, mục đích của việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Đầm Dơi
a) Tên trường :  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẦM DƠI
b) Mục đích. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông (THPT) Đầm Dơi là cơ sở để nhà trường và các thành viên của nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học một cách  tốt nhất, trên cơ sở thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và sự phân công nhiệm vụ cho cá nhân, bộ phận một cách rõ ràng. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường là một công cụ quản lý sẽ góp phần xây dựng trường THPT Đầm Dơi hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng tầm trường thành trường chất lượng cao trong các kỳ thi đại học; với đội ngũ cán bộ (CB), giáo viên (GV) và công nhân viên (CNV) là có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt với nhiệm vụ được giao, khát vọng nâng tầm.
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Trường THPT Đầm Dơi làm việc theo chế độ thủ trưởng. Mọi hoạt động của trường THPT Đầm Dơi đều phải tuân theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Đầm Dơi. Mọi thành viên của nhà trường phải xử lý và giải quyết công việc theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.
2. Các cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ thì cá nhân, trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được giao.
3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc đúng quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.
4. Bảo đảm dân chủ đúng pháp luật, phát huy tốt nhất được năng lực và sở trường của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.
5. Bảo đảm tính minh bạch, cụ thể và hiệu quả trong mọi hoạt động.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường THPT Đầm Dơi
Trường THPT Đầm Dơi có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục;
2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật;
3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công;
5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục;
6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Nhà nước;
7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội;
8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục;
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Phân cấp quản lý
     Trường THPT Đầm Dơi do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau quản lý.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Mọi thành viên của trường Trung học phổ thông Đầm Dơi có trách nhiệm thi hành theo các điều khoản trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
2. Mọi điều khoản có liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của nhà trường mà không nêu trong Quy chế này thì thực hiện theo các điều trong Điều lệ trường trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Cá nhân nào vi phạm những điều được quy định trong Quy chế này và trong Điều lệ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nhà trường.
 
 CHƯƠNG II: TỔ CHỨC QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG
 
Điều 6. Tổ chuyên môn
1. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học, nhóm môn học hoặc nhóm các hoạt động. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó tùy theo số lượng tổ viên, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.
2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;
b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành;
c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó để Hiệu trưởng xem xét bổ nhiệm;
d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ;
đ) Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.
3. Trách nhiệm của tổ trưởng.
       Ngoài các nhiệm vụ chỉ đạo đã nêu trên, tổ trưởng còn có trách nhiệm sau:
- Là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc lãnh đạo, quản lý toàn diện và điều hành hoạt động của tổ;
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của chi bộ Đảng và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Chỉ đạo tổ viên nghiên cứu đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục; kiểm tra việc thực hiện chuyên môn, dự giờ tổ viên, ký duyệt giáo án tổ viên hằng tuần, phân công dạy thay.
- Đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai, đoàn kết nhất trí trong tổ;
- Xây dựng và phát triển đơn vị tổ vững mạnh toàn diện;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về những vấn đề thuộc nhiệm vụ của tổ;
- Cùng với Hiệu trưởng xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
Điều 7. Tổ văn phòng
    1. Nhiệm vụ chung
Tổ Văn phòng có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng hoàn thành các công tác sau:
- Công tác văn thư, hồ sơ và lưu trữ, sổ sách của nhà trường;
- Công tác kế toán, thủ quỹ, thư viện, bảo vệ, điện nước, y tế, tạp vụ và một số công việc khác khi nhà trường yêu cầu.
    2. Yêu cầu chung
2.1. Mọi thành viên tổ Văn phòng khi đến trường làm việc phải trang phục lịch sự, chỉnh tề phù hợp với nhiệm vụ và môi trường giáo dục;
2.2. Phải niềm nở, hòa nhã khi tiếp khách đến trường làm việc. Khi có khách đến làm việc phải hỏi rõ danh tính và làm việc gì, làm việc với ai rồi hướng dẫn khách đến văn phòng nhà trường;
2.3. Tôn trọng, lịch sự với mọi người trong trường;
2.4. Tự giác, nhiệt tình, tận tâm với công việc được giao;
2.5. Nghiêm khắc với học sinh nhưng không được xúc phạm học sinh;
2.6. Thực hiện đúng, đủ thời gian quy định;
2.7. Cùng với CB, GV xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.
    3. Nhiệm vụ và những yêu cầu cụ thể đối với các thành viên
Ngoài những nhiệm vụ và yêu cầu chung đã nêu trên, mỗi cá nhân, bộ phận phải thực hiện tốt những nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể sau đây:
   3.1.  Kế toán – Bà Hồ Tuyết Nhanh - Tổ trưởng tổ Văn phòng
- Phân công các cá nhân thực hiện nhiệm vụ khi Hiệu trưởng ban hành kế hoạch;
- Kiểm tra, đôn đốc thành viên trong tổ thực hiện đúng, đủ và có hiệu quả công việc được giao;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề về tài chính đúng quy định pháp luật và quy chế  của nhà trường;
- Trực tiếp làm nhiệm vụ kế toán đúng pháp luật, đúng thời gian quy định của nhà trường và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác công khai tài chính đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là các chế độ của CB, GV và công nhân viên nhà trường phải được bảo đảm đủ, đúng và kịp thời;
- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán chế độ cho CB, GV, CNV nhà trường;
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao;
- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác tài chính và kế toán của nhà trường.
- Quản lý các hồ sơ được phân công quản lý: khối 11,12, sổ đăng bộ, lưu các văn bản đi, đến; quản lý các số liệu về trang thiết bị các phòng thí nghiệm, phòng tin học, phòng chức năng, tổ chuyên môn.
   3.2.  Thư viện - Bà Nguyễn Thị Ngọc
- Vào sổ theo dõi các loại tài liệu, SGK, STK của nhà trường;
- Bảo quản tốt tài liệu, SGK, STK, báo của trường;
- Cho CB, GV, CNV và học sinh mượn đọc khi có yêu cầu, hằng ngày làm việc phải mở cửa, đóng cửa đúng thời gian. Sáng :7h đến 11h00 ; Chiều : 13h  đến 17h 00;
- Tham mưu cho Phó HT phụ trách CSVC-TB về việc mua sắm sách báo cho nhà trường và quản lý thư viện;
- Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, tổ phó phân công.
   3.3. Y tế học đường -  Ông Trần Ngọc Vinh
             - Thực hiện nhiệm vụ sơ cứu, cấp thuốc cho CB, GV, CNV, học sinh khi cần thiết;
- Quản lý thuốc đúng quy định, cấp thuốc đúng bệnh, không để mất mát hư hỏng;
             - Khi học sinh có dấu hiệu bệnh nặng thì phải dứt khoát chuyển đi tuyến trên bằng cách liên hệ với gia đình và GVCN;
             - Làm việc đủ thời gian: khi nào học sinh bệnh có mặt.
- Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, phân công.
   3.4. Tạp vụ - Cô Nguyễn Xuân Giang
 - Dọn vệ sinh phòng làm việc của BGH, phòng GV, phòng truyền thống và Hội trường;
 - Chuẩn bị đủ nước uống cho các phòng như đã nêu ở trên;
              - Quản lý hồ sơ học sinh lớp 10, hồ sơ cũ còn tồn đọng;
              - Quản lý và cấp phát bằng TN của học sinh;
              - Nhận, lưu trữ các văn bản của nhà trường, bộ phận;
              - Chuyển các văn bản của nhà trường đến các cá nhân, bộ phận của nhà trường khi Hiệu trưởng yêu cầu;
              - Tạo điều kiện thuận lợi cho người xin nộp, rút hồ sơ;
 - Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, tổ phó phân công.
 - Làm việc đủ thời gian: Sáng: 7h00 đến 11h00; Chiều 13h00 đến 17h00
   3.5.  Bảo vệ
 - Bảo vệ tất cả cơ sở vật chất và thiết bị của nhà trường;
 - Bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực trường;
 - Khi có hiện tượng mất mát tài sản của nhà trường thì phải báo với Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC và phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu có sai sót để mất tài sản;
 - Khi khách đến trường làm việc thì hướng dẫn vào Văn phòng khi khách đến trường tác phong ăn mặc có trang phục áo, quần dài và không có rượu bia, không có thái độ bất thường. Nếu tác phong không lịch sự thì không cho vào;
 - Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, tổ phó phân công.
 - Làm việc theo thời gian hợp đồng.
   3.6. Nước – Vệ Sinh -  Ông Tăng Văn Tuyển
- Quản lý tốt về hệ thống nước, máy bơm nước, dọn vệ sinh các khu nhà vệ sinh của nhà trường;
- Phải kiểm tra thường xuyên để sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước, các khu vệ sinh . . . để tránh thất thoát, hư hao tài sản;
- Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH, tổ trưởng, tổ phó phân công.
- Làm vệ sinh hàng ngày khu vệ sinh của giáo viên và học sinh để bảo đảm sạch sẽ trong nhà vệ sinh;
- Kiểm tra hệ thống nước trong các khu vệ sinh hàng ngày để liên tục có nước phục vụ vệ sinh;
- Những bộ phận nào trong nhà vệ sinh hư hỏng thì phải báo ngay với phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất để xử lí kịp thời;
- Dọn vệ sinh trước, sau các khu nhà vệ sinh của GV và học sinh.
   3.7. Thủ quỹ - Ông Nguyễn Văn Hùng (kiêm nhiệm)
- Thực hiện đúng nhiệm vụ thủ quỹ, có biện pháp tốt để quản lý thật tốt các nguồn kinh phí của nhà trường;
- Không sử dụng nguồn tiền mặt của nhà trường sai mục đích;
- Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho CB, GV, CNV khi nhận tiền, ứng tiền;
- Chịu trách nhiệm cá nhân và cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác thủ quỹ của nhà trường.  
Điều 8.  Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng
1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
b) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này;
c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;
e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn thành chương trình trung học cho học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
g) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
h) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
i) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;
k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
l) Ngoài nhiệm vụ và trách nhiệm chung như quy định ở trên thì Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, giải quyết một số lĩnh vực công tác sau đây:
          - Giải quyết các công việc mà cấp trên yêu cầu;
          - Phụ trách công tác tổ chức và nhân sự của nhà trường;
          - Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Phó Hiệu trưởng.
       2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu trưởng
2.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
a. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động chuyên môn:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề có liên quan đến hoạt động chuyên môn, đặc biệt là về biện pháp nâng cao chất lượng dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG), dạy thêm cho học sinh yếu và ôn thi đại học;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường ( năm, học kì, tháng, tuần) và trực tiếp điều hành các hoạt động:
+ Xếp thời khóa biểu sau khi có phương án thống nhất với Hiệu trưởng;
+ Theo dõi việc thực hiện nề nếp chuyên môn của giáo viên và của tổ trưởng tổ chuyên môn toàn trường;
+ Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên (GV);
+ Duyệt đề thi, bảo vệ tính bảo mật của đề thi, tổ chức sao in đề thi cùng với 1 người nữa trong Hội đồng thi do Hiệu trưởng phân công;
+ Làm kế hoạch và tổ chức chấm thi kiểm tra chất lượng đầu năm, thi học kỳ, thi lại, thi học sinh giỏi;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và trực tiếp thực hiện các nội dung sau:
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học;
+ Tổ chức dạy thí điểm một số tiết theo hướng đổi mới;
+ Tổ chức rút kinh nghiệm về mặt quản lý;
+ Tổ chức đại trà trong đội ngũ.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các hoạt động dạy thêm cho học sinh yếu, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng HSG, thi tuyển sinh, dạy ôn thi đại học, thi lại và chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
+ Cho HS đăng ký học thêm, phân lớp, phân công GV dạy, xếp thời khóa biểu;
+ Cùng với tổ trưởng tuyển chọn đội tuyển HSG các khối lớp;
+ Phân công người quản lý các buổi dạy học nêu trên;
          -  Cùng với Hiệu trưởng xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
          - Trực tiếp quản lý tổ văn phòng về mọi hoạt động của tổ văn phòng;
   2.2. Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC - TB - phong trào và kỷ luật
    a. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác CSVC và thiết bị dạy học, bao gồm:
       - Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề có liên quan đến công tác CSVC-TBDH và trực tiếp thực hiện các công việc sau:
       + Xây dựng kế hoạch công tác CSVC-TBDH nhà trường ( năm, học kỳ, tháng, tuần );
      + Tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa: Xem xét, kiểm tra đề nghị của các bộ phận về việc sửa chữa, mua sắm; phân công người thực hiện đúng quy trình, quy định về việc mua sắm, sửa chữa;
      + Tổ chức thực hiện công tác bảo quản CSVC-TBDH;
      + Sắp xếp, bố trí các phòng làm việc, phòng học, trang trí trong các phòng.
  b. Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề về công tác phong trào và trực tiếp thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện về công tác phong trào trong trường;
- Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng các đợt thi đua;
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành những hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
- Cùng với Hiệu trưởng xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh;
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng chế độ, chính sách theo qui định của pháp luật và qui chế của nhà trường.
 c. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác kỷ luật
- Tham mưu cho Hệu trưởng về công tác kỷ luật, vấn đề nề nếp, kỷ cương của học sinh;
- Trực tiếp giải quyết những trường hợp học sinh vi phạm kỷ luật nhưng chưa đến mức phải đưa ra Hội đồng kỷ luật;
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành những hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;
- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;
- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng chế độ, chính sách theo qui định của pháp luật và qui chế của nhà trường.
Điều 9.  Hội đồng trường
  1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng trường Trường THPT Đầm Dơi
Hội đồng trường (HĐT) Trường THPT Đầm Dơi gồm: Bí thư chi bộ (hoặc Đảng bộ), Ban giám hiệu, Chủ tịch (hoặc PCT) Công đoàn, BT (hoặc PBT) Đoàn TN, các tổ trưởng (hoặc tổ phó) tổ chuyên môn, tổ Văn phòng.
Số lượng của Hội đồng trường Trường THPT Đầm Dơi là 13 người, trong đó có Chủ tịch và 1 thư kí.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường Trường THPT Đầm Dơi
 2.1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch và phương hướng phát triển của nhà trường;
 2.2. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 2.3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản của nhà trường;
 2.4. Giám sát việc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; giám sát các hoạt động của nhà trường.
 3. Hoạt động của Hội đồng trường Trường THPT Đầm Dơi
  a. Hội đồng trường Trường THPT Đầm Dơi họp thường kỳ 2 lần/năm. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất một phần ba số thành viên HĐT đề nghị, Chủ tịch HĐT có quyền triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường. Chủ tịch HĐT có thể mời đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương tham dự họp của HĐT khi cần thiết.
  b. Phiên họp HĐT được coi là hợp lệ khi có mặt từ ba phần tư số thành viên của HĐT trở lên (trong đó phải có chủ tịch HĐT). Quyết nghị của HĐT bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi ít nhất hai phần ba số thành viên có mặt tại cuộc họp nhất trí. Quyết  nghị của HĐT được công bố công khai.
  c. Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị của HĐT về những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 8. Nếu Hiệu trưởng không nhất trí với Quyết nghị của HĐT thì phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Sở GD&ĐT Cà Mau. Trong thời gian chờ ý kiến cấp trên, Hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo Quyết nghị của HĐT đối với những vấn đề không trái với pháp luật hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của  trường THPT Đầm Dơi.
Điêu 10.  Các Hội đồng khác
 1. Hội đồng thi đua khen thưởng
  1.1. Thành phần Hội đồng  
  Chủ tịch:  Hiệu trưởng
  Phó chủ tịch thường trực: Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS)
  Phó chủ tịch: Bí thư chi bộ cơ sở (hoặc Đảng bộ), Các Phó HT và BT Đoàn trường
 Thành viên: Tổ trưởng các tổ CM, tổ trưởng tổ VP và các giáo viên chủ nhiệm
 1.2. Nhiệm vụ chung
- Tổ chức phong trào thi đua trong CB, GV, CNV và học sinh;
- Theo dõi, xếp loại thi đua, đề nghị danh sách khen thưởng đối với CB, GV, CNV và học sinh sau các đợt thi đua, cuối kỳ và cuối năm học.
 1.3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên
   1.3.1. Chủ tịch
 Phụ trách chung, quyết định các mức khen thưởng sau khi đã bàn bạc trong HĐTĐ; chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác thi đua của  nhà trường.
  1.3.2. Phó chủ tịch thường trực
         - Dự thảo kế hoạch, nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thi đua để Hội đồng đóng góp; hoàn thiện dự thảo sau khi có đóng góp để Chủ tịch phê duyệt;
       - Thay mặt Chủ tịch tổ chức phát động thi đua trong CB, GV, CNV;
       - Tuyên truyền, vận động công đoàn viên (CĐV) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với tinh thần và trách nhiệm cao nhất;
       - Đôn đốc, nhắc nhở các tổ công đoàn thực hiện tốt công tác thi đua;
       - Tập hợp kết quả các đợt thi đua, cuối kì, cuối năm học.
       - Cùng với các thành viên Hội đồng xét kết quả thi đua.
  1.3.3. Phó chủ tịch – BT ĐTN
Thực hiện nhiệm vụ như PCT thường trực nhưng đối với học sinh nhà trường.
  1.3.4. Các Phó chủ tịch còn lại
       - Cùng với Chủ tịch và các Phó chủ tịch quyết định kế hoạch, nội dung, hình thức và biện pháp thi đua;
       - Theo dõi và đánh giá công tác thi đua của CB, GV, CNV thuộc mảng nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng phân công;
       - Cùng với các thành viên của HĐTĐ xét kết quả thi đua cho CB, GV, CNV và học sinh nhà trường.
  1.3.5. Các ủy viên còn lại
      - Cùng với các thành viên của HĐTĐ quyết định kế hoạch, nội dung, hình thức và biện pháp thi đua;
     - Động viên theo dõi và đánh giá thi đua của CB, GV, CNV thuộc bộ phận mình phụ trách (tổ trưởng), theo dõi và đánh giá thi đua của học sinh lớp chủ nhiệm (GV chủ nhiệm);
     - Cùng với các thành viên của HĐTĐ xét kết quả thi đua.
 2. Hội đồng kỷ luật
  2.1. Thành phần Hội đồng xét kỷ luật học sinh
- Chủ tịch: Hiệu trưởng
- Phó chủ tịch: Các PHT và BT ĐTN
- Ủy viên: GV chủ nhiệm lớp có học sinh phạm lỗi, một số GV có kinh nghiệm giáo dục và Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.
  2.2. Thành phần Hội đồng xét kỷ luật CB,GV,CNV
- Chủ tịch: Hiệu trưởng
- Phó chủ tịch: Các Phó Hiệu trưởng
- Uỷ viên: Chủ tịch Công đoàn, tổ trưởng tổ có cá nhân vi phạm, đại diện tổ.
   2.3. Nhiệm vụ
- Xét hoặc xóa kỷ luật đối với học sinh theo đúng quy định;
- Xét hoặc xóa kỷ luật đối với CB, GV, CNV theo đúng qui định của pháp luật.
Điều 11: Tổ chức Đảng và các Đoàn thể trong nhà trường
    1. Tổ chức Đảng CSVN trong nhà trường lãnh đạo toàn diện nhà trường theo đúng hiến pháp và pháp luật.
   2. Tổ chức Công đoàn và ĐTNCSHCM hoạt động theo quy định của pháp luật nhằm phối hợp với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
   3. Ban thanh tra nhân dân trường học thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước.
Điều 12. Quản lý tài sản, tài chính
      - Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT.
     - Mọi thành viên của trường phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản của nhà trường, thành viên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
    - Thực hiện tiết kiệm, đặc biệt là điện, nước. Các phòng làm việc, phòng học sau khi ra về phải tắt hết tất cả các thiết bị sử dụng điện.
    - Không được sử dụng công quỹ vào việc riêng, tiếp bạn bè.
                                                             
CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Điều 13. Hệ thống hồ sơ, sổ sách
  1. Hiệu trưởng
- Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần;
         - Hồ sơ kiểm tra, thanh tra, theo dõi về việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các PHT, CB, GV, CNV;
- Bảng phân công chuyên môn, thời khóa biểu;
         - Sổ ghi chép tổng họp.
 2. Các Phó Hiệu trưởng
 2.1. Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn
        - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần về công tác chuyên môn;
        - Sổ theo dõi kiểm tra, thanh tra chuyên môn đối với tổ trưởng, giáo viên (dự giờ, theo dõi chất lượng, biên bản làm việc với các tổ trưởng, giáo viên. . .);
       - Bảng phân công chuyên môn, thời khóa biểu;
        - Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn cho GV, HS (sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức hội thảo chyên đề, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu . ..);
      - Hồ sơ xử lý kỷ luật học sinh.
 2.2. Phó Hiệu trưởng phụ trách CSVC - TB và phong trào, kỷ luật
      - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần về CSVC-TB và phong trào trong nhà trường;
     - Hồ sơ quản lý CSVC-TB của nhà trường;
    - Hồ sơ về công tác phong trào của nhà trường.
3. Tổ trưởng chuyên môn
    - Kế hoạch năm học, học kì, tháng, tuần của tổ;
     - Sổ theo dõi, kiểm tra, thanh tra GV trong tổ (nề nếp, dự giờ, theo dõi chất lượng. . .);
    - Sổ Nghị quyết của tổ (sổ ghi nội dung các cuộc họp tổ);
    - Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và học sinh (sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề, bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu…).
4. Giáo viên
     - Kế hoạch giảng dạy cá nhân, sổ báo giảng hằng tuần;  
     - Giáo án;
     - Sổ dự giờ;
     - Sổ điểm cá nhân;
     - Sổ chủ nhiệm (nếu là GV chủ nhiệm); sổ hội họp
     - Sổ bồi dưỡng chuyên môn (dùng nhiều năm và cập nhật thường xuyên)
5. Văn phòng:  Sổ theo dõi công văn, giấy tờ của nhà trường; Sổ công tác, hội họp.
6. Tổ kế toán, thủ quỹ
         Các loại sổ liên quan đến công tác kế toán, thủ quỹ đã được nhà nước qui định; Sổ công tác, hội họp.
7. Thư viện: Sổ danh mục sách, tài liệu; Sổ cho mượn, trả sách, tài liệu; sổ hội họp
8. Y tế học đường: Sổ theo dõi nhập thuốc; cấp phát thuốc; Sổ công tác, hội họp.
9. Bảo vệ:  Sổ chấm công; Sổ giao ban trực; sổ hội họp.
10. Nước – Vệ sinh
     Sổ theo dõi các hệ thống nước, các khu vệ sinh bị hư hao cần sửa chữa, thay  thế (để báo với PHT phụ trách CSVC-TB); Sổ hội họp.
Điều 14.  Đánh giá kết quả học tập của học sinh
 1. Học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo qui chế đánh giá và xếp loại hiện hành của Bộ GD&ĐT.
- Lưu ý: Môn thể dục không đánh giá bằng điểm mà bằng nhận xét theo hướng dẫn của  Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau.
2. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện phải bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai. Để kết quả đánh giá đảm bảo những yêu cầu trên, cần phải thực hiện một số vấn đề sau đây:
- Tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc, đặc biệt là kỳ thi học kì.
- Giáo viên ra đề thi cần lưu ý:
  + Đề bài phải đảm bảo tính khoa học;
 + Đề bài phải đảm bảo tính sư phạm. Phù hợp về thời gian làm bài và đối tượng học sinh ở các mức độ yếu, TB, Khá, Giỏi;
- Bảo đảm tính tuyệt mật.
- Khi nộp đề thi cho nhà trường (thi học kì) thì đồng thời phải nộp đáp án chi tiết.
- Công tác kiểm tra và thi phải được quản lý nghiêm ngặt của Hiệu trưởng, bộ phận chuyên môn nhà trường và tổ trưởng chuyên môn.
- Giáo viên phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công tác kiểm tra đánh giá học sinh; xếp loại hạnh kiểm học sinh phải có cơ sở và có sự đóng góp của học sinh.
3. Giáo viên thực hiện đủ và đúng quy định các bài kiểm tra 15 phút, 1 tiết, chấm bài vào điểm kịp thời (Ngày vào điểm sổ điểm lớn 28,29,30 hằng tháng).
Điều 15. Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường
- Mọi thành viên của trường đều phải có nhiệm vụ xây dựng, củng cố, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của trường THPT Đầm Dơi ngày càng vẻ vang hơn, nâng tầm cao hơn. Những truyền thống đó phải có giá trị về mặt giáo dục cho mọi thành viên và học sinh nhà trường.
- Mọi thành viên không được xuyên tạc, nói sai sự thật về truyền thống của trường.
- Mọi thành viên không được tự ý cung cấp cho báo chí, người ngoài những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của nhà trường khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường.
                                                               
 CHƯƠNG IV: GIÁO VIÊN
Điều 16. Nhiệm vụ của giáo viên trường THPT Đầm Dơi
1. Giáo viên bộ môn
1.1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:
   a) Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường theo chế độ làm việc của giáo viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;
  b) Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương (nếu được phân công);
  c) Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;
  d) Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;
  đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;
  e) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;
  g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
1.2. Giáo viên chủ nhiệm. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những nhiệm vụ sau đây:
  a) Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;
  b) Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng;
  c) Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;
 d) Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;
 đ) Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.
1.3. Giáo viên thỉnh giảng(nếu có) cũng phải thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định trong hợp đồng thỉnh giảng.
1.4. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên trung học được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ tổ chức, quản lý các hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhà trường và thực hiện các công việc sau:
- Quản lý phong trào thi đua, nề nếp, kỷ luật của học sinh
- Giải quyết khó khăn của học sinh, giúp GV chủ nhiệm (liên hệ với gia đình…);
- Giúp Phó HT của nhà trường giải quyết những học sinh vi phạm nội quy;
- Đánh giá việc thực hiện nền nếp học tập và rèn luyện của học sinh vào buổi chào cờ thứ 2 hàng tuần;
             - Làm các nhiệm vụ khác khi được BGH phân công.
             - Phân công trực cụ thể các ngày trong tuần; Thời gian có mặt: Sáng: 6h45, chiều: 12h 30
1.5. Giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
Điều 17. Quyền của giáo viên
 1. Giáo viên có những quyền sau đây:
  a) Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;
  b) Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;
  c) Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;
  d) Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;
  đ) Được cử tham gia các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
  e) Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục khác nếu thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và được sự đồng ý của Hiệu trưởng ;
  g) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, an toàn thân thể;
  h) Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Giáo viên chủ nhiệm
  Ngoài các quyền quy định tại khoản 1 của Điều này, còn có những quyền sau đây:
   a) Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;
   b) Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;
  c) Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;
  d) Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 2 ngày liên tục;
  đ) Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.
3. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
4. Hiệu trưởng có thể phân công giáo viên làm công tác tư vấn chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Giáo viên làm công tác tư vấn được bố trí chỗ làm việc riêng và được vận dụng hưởng các chế độ chính sách hiện hành.
Điều 18. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên
 1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của GV phải đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với HS.
 2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.
 3. Trang phục dự lễ chào cờ đầu tuần của nam là quần tây màu đen hoặc xanh đậm, áo trắng, Nữ mặc áo dài đồng phục; Lễ khai giảng, lễ sơ kết, tổng kết, Ngày 20 - 11 nam quần tây màu đen hoặc xanh đậm, áo xanh trắng, đeo cà vạt; nữ mặc áo như dự Lễ chào cờ.
4. Mọi CB,GV,CNV khi đến trường làm việc, giảng dạy phải đeo thẻ công chức.
Điều 19. Các hành vi giáo viên không được làm
   Giáo viên không được có các hành vi sau đây:
1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.
2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.
5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.
6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục.
                                                             
                                                 CHƯƠNG V: HỌC SINH
 
 Điều 20. Các hành vi học sinh không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.
3. Làm việc khác; sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học; hút thuốc, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục.
4. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng.
5. Lưu hành, sử dụng các ấn phẩm độc hại, đồi truỵ; đưa thông tin không lành mạnh lên mạng; chơi các trò chơi mang tính kích động bạo lực, tình dục; tham gia các tệ nạn xã hội.
Điều 21. Khen thưởng và kỷ luật
1. Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng bằng các hình thức sau đây:
  a) Khen trước lớp, trước trường;
  b) Khen thưởng cho học sinh tiên tiến, học sinh giỏi;     
  c) Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, nếu đạt thành tích trong các kỳ thi, hội thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  d) Các hình thức khen thưởng khác.
2. Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây:
 a) Phê bình trước lớp, trước trường;
 b) Khiển trách và thông báo với gia đình;
 c) Cảnh cáo ghi học bạ;
 d) Buộc thôi học có thời hạn.
CHƯƠNG VI: QUAN HỆ LÀM VIỆC TRONG TRƯỜNG
Điều 22. Quan hệ làm việc trong Ban giám hiệu
    1. Hiệu trưởng là người thay mặt cho chính quyền nhà trường chỉ đạo trực tiếp các PHT, các tổ trưởng và tổ phó; trưởng, phó các ban thuộc trường. Phó Hiệu trưởng giúp và thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo trực tiếp các bộ phận được Hiệu trưởng phân công.
   2. Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp HĐSP và những cuộc họp về những vấn đề lớn, chủ yếu của nhà trường. Khi Hiệu trưởng đi công tác hoặc Hiệu trưởng uỷ quyền cho Phó Hiệu trưởng (PHT) thì PHT chủ trì cuộc họp như trên.
   3. Phó Hiệu trưởng có quyền tổ chức cuộc họp trong phạm vi công việc được Hiệu trưởng phân công và có báo cáo kế hoạch và kết quả với Hiệu trưởng.
  4. Những vấn đề quan trọng của nhà trường phải có sự bàn bạc trong BGH và có sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng khi cần thiết trước khi Hiệu trưởng quyết định.
  5. Các PHT khi quyết định, kí những văn bản có phạm vi rộng, quan trọng thì phải báo cáo và xin ý kiến của Hiệu trưởng.
 6. Các PHT có mối quan hệ làm việc là mối quan hệ đồng cấp, hỗ trợ, hợp tác và không quyết định hay phủ định công việc của Phó Hiệu trưởng khác.
 7. Hiệu trưởng, PHT có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của nhà trường.
 8. Khi cần thiết, Hiệu trưởng uỷ quyền cho PHT thì PHT đó thực hiện vai trò như Hiệu trưởng với những công việc được uỷ quyền giải quyết.
Điều 23. Quan hệ làm việc của BGH với trưởng các bộ phận
1. Quan hệ làm việc của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng với các trưởng bộ phận là quan hệ lãnh đạo trực tiếp trong phần công việc được giao.
2. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho cấp dưới, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phần công việc được giao.
3. Các trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tham mưu, đề xuất về nhiệm vụ của đơn vị mình với lãnh đạo trực tiếp và với Hiệu trưởng.
4. Trưởng đơn vị có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với lãnh đạo trực tiếp.
Điều 24. Quan hệ làm việc của BGH với các tổ chức trong trường
1. Quan hệ làm việc giữa Hiệu trưởng với tổ chức Đảng trong trường thực hiện theo qui định của Đảng, Đảng chỉ đạo toàn diện hoạt động của trường.
2. Quan hệ làm việc giữa Hiệu trưởng với Công đoàn, ĐTN và Ban thanh tra nhân dân thực hiện theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các qui định có liên quan.
3. Hiệu trưởng phải tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong trường và Ban thanh tra nhân dân trường học hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp TN và Ban thanh tra nhân dân.
Điều 25. Quan hệ làm việc trong các tổ, bộ phận
1. Tổ trưởng, trưởng các bộ phận là người lãnh đạo trực tiếp tổ, bộ phận trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
2. Tổ phó, phó các bộ phận khi được tổ trưởng, trưởng bộ phận uỷ quyền thì thay mặt tổ trưởng, trưởng bộ phận thực hiện nhiệm vụ, chức năng của tổ trưởng, trưởng bộ phận.
3. Mọi thành viên trong tổ, bộ phận có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công và được quyền đề xuất ý kiến với tổ, bộ phận và nhà trường.
Điều 26. Quan hệ làm việc giữa các tổ, cá nhân trong trường
1. Quan hệ làm việc giữa các tổ là quan hệ đồng cấp, hỗ trợ và hợp tác với nhau để cùng thực hiện nhiệm vụ chung của trường và riêng của tổ, cá nhân.
2. Khi giải quyết công việc trong tổ mà có liên quan đến các tổ và cá nhân khác ngoài tổ thì tổ trưởng (hoặc phó) chủ động bàn bạc để giải quyết công việc. Nếu không giải quyết được thì báo cáo trực tiếp với lãnh đạo cấp trên.
3. Mọi cá nhân trong trường có mối quan hệ làm việc bình đẳng về quyền lợi và nhiệm vụ theo đúng chức danh và được lãnh đạo phân công. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải có tinh thần và trách nhiệm hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Mọi cá nhân trong trường đều có trách nhiệm xây dựng nhà trường, có quyền và trách nhiệm đề đạt ý kiến cá nhân đến mọi hoạt động chung của nhà trường.
5. Chú ý: Cá nhân trong trường có quyền bảo lưu ý kiến nếu ý kiến cá nhân không được sự thống nhất của tập thể nhưng cá nhân đó phải thực hiện theo ý kiến thống nhất (Nghị quyết) của tập thể, của Hiệu trưởng và của HĐSP.
Điều 27. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, viên chức
1. Mọi cá nhân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được qui định trong Qui chế này và sự phân công thực tế của nhà trường tùy theo từng năm học.
2. Mọi cá nhân có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm bản thân trước lãnh đạo cấp trên trực tiếp và với pháp luật về những ý kiến, việc làm của mình.
3. Mọi cá nhân thực hiện theo đúng pháp lệnh về cán bộ, viên chức và quy định của trường THPT Đầm Dơi.
4. Mọi cá nhân phải có trách nhiệm học tập để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; chấp hành sự phân công của nhà trường.
 
CHƯƠNG VII: THỜI GIAN VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 28.  Đối với giáo viên
1. Thực hiện số tiết giảng dạy, học tập bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, coi thi, chấm thi và các hoạt động tập thể khác theo đúng quy định của Nhà nước và nhà trường.
2. Ngoài các nhiệm vụ được quy định, được giao, nếu được sự phân công của lãnh đạo phải làm việc thêm ngoài giờ thì được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Khi thực hiện đủ thời gian quy định thì có quyền được nghỉ theo chế độ hiện hành dành cho giáo viên.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phải nghỉ thì phải xin phép lãnh đạo nhà trường trước ít nhất 01 ngày, trừ trường hợp bệnh đột xuất hoặc tang gia bất ngờ nhưng cũng phải báo khi nghỉ phép.
5. Tham gia các hoạt động tập thể theo quy định.
Điều 29.  Đối với nhân viên hành chính
1. Thực hiện đủ thời gian làm việc quy định 8h /ngày (40h/tuần).
2. Ngoài các nhiệm vụ được quy định, được giao, nếu được sự phân công của lãnh đạo phải làm việc thêm ngoài giờ thì được hưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Khi thực hiện đủ thời gian quy định thì có quyền được nghỉ theo chế độ hiện hành dành cho nhân viên hành chính.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phải nghỉ thì phải xin phép lãnh đạo nhà trường trước ít nhất 01 ngày, trừ trường hợp bệnh đột xuất hoặc tang gia bất ngờ nhưng cũng phải báo khi nghỉ phép.
5. Tham gia các hoạt động tập thể theo quy định.
Điều 30.  Đối với lãnh đạo nhà trường và các bộ phận
 1. Đối với lãnh đạo trường
   a) Thực hiện đủ số tiết quy định đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
  b) Những buổi trực trường thì phải có mặt tại trường để làm việc theo giờ dạy của giáo viên, trừ trường hợp phải đi công tác đột xuất.
  c) Hoạt động quản lý có khi phải thực hiện ở ngoài trường nên không nhất thiết phải ở trường suốt các ngày trong tuần.
  d) Đi công tác phải báo với văn phòng, nghỉ phải xin phép lãnh đạo cấp trên trực tiếp.
 2. Đối với lãnh đạo các đoàn thể, bộ phận
 Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, chủ nhiệm, lãnh đạo các đoàn thể, bộ phận phải dành thời gian thích đáng để thực hiện công tác kiêm nhiệm có hiệu quả tốt nhất.
Điều 31. Chế độ thông tin, hội họp và báo cáo nội bộ
 1. Quy định họp hàng tháng và báo cáo
      - Họp liên tịch (hoặc lãnh đạo mở rộng): tuần đầu tháng.
      - Họp HĐSP:  tuần đầu tháng.
      - Họp tổ chuyên môn: Một tháng họp 2 lần, sau cuộc họp HĐSP, vào tuần 2 và tuần 4 của tháng.
     - Họp chi bộ: (theo thông báo của bí thư).
        Các tổ chuyên môn họp xong thì nộp báo cáo cho Hiệu trưởng vào ngày hôm sau.
2. Chế độ thông tin
     - Lãnh đạo nhà trường có nhiệm vụ thông báo kịp thời những chủ trương, chính sách của cấp trên, của Nhà nước, những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt của nhà trường cho mọi thành viên của nhà trường biết trong thời gian sớm nhất có thể.
     - Mọi thông tin, số liệu, văn bản phải được lưu giữ theo quy định của Nhà nước, các thông tin, số liệu của nhà trường phải bảo đảm tính thống nhất. Mọi thành viên trong trường không được cung cấp thông tin về nhà trường cho báo chí, cá nhân, cơ quan khác khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường hoặc của cấp trên trực tiếp quản lý.
 
CHƯƠNG VIII : CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CÔNG KHAI DÂN CHỦ
 Điều 32. Thực hiện công tác kế toán và tài chính và khen thưởng
          Mọi hoạt động có liên quan đến công tác kế toán, tài chính và khen thưởng trong nhà trường được thực hiện đúng theo Luật kế toán & tài chính và Luật thi đua khen thưởng do nhà nước quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Trung học phổ thông Đầm Dơi.
Điều 33. Chế độ công khai
      Thực hiện nghiêm chỉnh 3 công khai theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi năm học, công khai tài chính 2 lần, trong Hội nghị CB,CC,VC và cuối năm học. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ của mọi thành viên HĐSP và học sinh theo quy định của nhà nước:
          1. Công khai kế hoạch hoạt động của nhà trường.
          2. Công khai về kết quả giáo dục, về thi đua.
          3. Công khai về tuyển dụng, tuyển sinh.
4. Tiền lương và các khoản phụ cấp nhà nước quy định.
5. Tiền tăng giờ, tiền làm việc ngoài giờ, tiền dạy bồi dưỡng, dạy thêm.
7. Công tác phí, tiền khen thưởng.
CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 34. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Đầm Dơi là cơ sở pháp lý để nhà trường tổ chức mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường theo quy định của nhà nước.
Điều 35. Những nội dung có liên quan đến hoạt động giáo dục của nhà  trường không có trong quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ trường THPT ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 36. Trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận
       Tất cả các thành viên, bộ phận trong trường có nhiệm vụ thực hiện mọi điều khoản được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; cá nhân và bộ phận nào thực hiện sai Quy chế sẽ bị xử lý theo pháp luật và quy định của nhà trường.
 Điều 37. Hiệu lực thi hành
       1. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học phổ thông Đầm Dơi có hiệu lực thi hành từ ngày kí Quyết định ban hành.
       2. Các quy định trước đây trái với nội dung của quy chế này đều không có giá trị.
      2. Trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định mới của nhà nước, của ngành và thực tế của nhà trường. Qúa trình tổ chức điều chỉnh, bổ sung sẽ thực hiện công khai, dân chủ.

Q.HIỆU TRƯỞNG


 Châu Văn Tuy