11:36 EDT Thứ tư, 23/08/2017
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Chỉ có thời gian, chứ không phải lý luận, là có thể chữa được những vết thương lòng do ái tình gây ra.P. Syrus

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1115
  • Tháng hiện tại: 31955
  • Lượt truy cập: 24664562

Kế hoạch lao động tập trung cuối năm

Thứ sáu - 20/05/2016 22:34
Kế hoạch lao động tập trung cuối năm
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TẬP TRUNG CUỐI NĂM
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A1 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ và hành lang phía trước: HT, PHT, y tế Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
2 11A2 Vệ sinh các phòng ban khu hiệu bộ và hành lang phía sau: KT, khách, văn phòng Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
3 11A3 Vệ sinh phòng hội đồng Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
4 11A4 Vệ sinh phòng truyền thống và phòng đoàn Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
5 11A5 Vệ sinh phòng chức năng 01 + 02 Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
6 11A6 Vệ sinh phòng thí nghiệm hóa và sinh Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
7 11A7 Vệ sinh hành lang và cầu thang khu phòng chức năng Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
8 11A8 Vệ sinh phòng thí nghiệm lí và thư viện Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
9 11A9 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 10 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
10 11A10 Vệ sinh hành lang và cầu thang dãy 08 phòng (lầu và trệt) Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
11 11A11 Vệ sinh máng nước: Khu hiệu bộ, văn phòng, vi tính, 12 phòng, 8 phòng, PHĐ Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
12 11A12 Vệ sinh 03 phòng máy vi tính Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
13 11A13 Vệ sinh nhà thi đấu đa năng: lau cửa, quét dọn trong và ngoài nhà Xô, chổi, cây lau 7h 24/05/2016
14 11A14 Vệ sinh phòng học số 30: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
15 10A1 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
16 10A2 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
17 10A3 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
18 10A4 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
19 10A5 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
20 10A6 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
21 10A7 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
22 10A8 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
23 10A9 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
24 10A10 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
25 10A11 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
26 10A12 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
27 10A13 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
28 10A14 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
29 10A15 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
30 10A16 Vệ sinh phòng học của lớp: Lau (bàn, ghế, cửa, nền, hành lang) Xô, chổi, cây lau 14h 24/05/2016
TT LỚP NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ THỜI GIAN
1 11A2+12A4 Dựng dù và dẹp dù phụ vụ lễ tổng kết năm học   5h 26/05/2016
2 11A2+ 12A4 Dựng dù và dẹp dù phục vụ lễ tri ân trưởng thành   5h 25/05/2016
3 11A3 Dọn và dẹp lễ đài phục vụ lễ tổng kết   5h 26/05/2016
4 11A4 Quét sân trường (sân mới trước dãy 12 phòng) phục vụ lễ tri ân Chổi, hốt rác 5h 25/05/2016
  11A1 Quét sân trường (sân mới trước dãy 12 phòng) phục vụ lễ tổng kết Chổi, hốt rác 5h 26/05/2016
5 11A5 Dọn và dẹp lễ đài phục vụ lễ tri ân trưởng thành   5h 25/05/2016
6 11A6 Quét sân trường (2 sân bóng chuyền) phục vụ lễ tổng kết và tri ân Chổi, hốt rác 5h 25, 26/05/2016
7 11A7 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên ½ Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
8 11A8 Vệ sinh, làm cỏ khu vườn thanh niên ½ Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
9 11A9 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 10 phòng Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
10 11A10 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trước phòng hội đồng và sân trước dãy Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
11 11A11 Cấm cờ và dẹp cờ phục vụ lễ tổng kết Kềm 5h 26/05/2016
12 11A12 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến WC Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
13 11A13 Vệ sinh, làm cỏ quét rác quanh chốt bảo vệ, từ chốt bảo vệ đến cổng cặp cấp 2 Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
14 11A14 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá từ nhà thầy Phương đến căn tin Chổi, dao, hốt rác 14h 24/5/2016
15 10A1 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên phải ngoài vào Chổi, dao, hốt rác 7h 25/5/2016
16 10A2 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (Từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, dao, hốt rác 7h 25/5/2016
17 10A3 Vệ sinh, làm cỏ hàng lang cổng trường đường 19/5 (từ cổng phụ đến hết cổng) Chổi, dao, hốt rác 7h 25/5/2016
18 10A4 Quét hành lang cổng và đường đi vào cổng phục vụ lễ tổng kết và tri ân Chổi, hốt rác 5h 25, 26/05/2016
19 10A5 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 phần còn lại Chổi, dao, hốt rác 7h 25/5/2016
20 10A6 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường bên trái ngoài vào và quanh khu hiệu bộ Chổi, dao, hốt rác 14h 25/5/2016
21 10A7 Vệ sinh, làm cỏ quanh dãy 12 phòng và dãy phòng chức năng Chổi, dao, hốt rác 14h 25/5/2016
22 10A8 Vệ sinh, làm cỏ từ thư viện đến WC Chổi, dao, hốt rác 14h 25/5/2016
23 10A9 Vệ sinh, làm cỏ từ WC đến hồ nước Chổi, dao, hốt rác 14h 25/5/2016
24 10A10 Vệ sinh, làm cỏ khu đồi trồng cây và hai bên đường đi từ cồng vào trường Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
25 10A11 Vệ sinh, làm cỏ khu đất cạnh nhà thầy Soạn (sau hàng dâm bụt) Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
26 10A12 Vệ sinh, làm cỏ các bồn hoa trên sân mới Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
27 10A13 Vệ sinh, làm cỏ đường đi dọc sân và các bồn hoa trước dãy 10 phong, sân trước dãy Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
28 10A14 Vệ sinh, làm cỏ hành lang cổng trường đường 19/5 (Từ cổng phụ về trước 04 ô) Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
29 10A15 Vệ sinh, làm cỏ phía trước và sau dãy 8 phòng, đầu hồi sau WC Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
30 10A16 Vệ sinh, làm cỏ sân bóng đá phía trước nhà thi đấu Chổi, dao, hốt rác 7h 24/5/2016
 
Riêng khối 12:
- Tự bố trí thời gian vệ sinh lớp, sửa chữa bàn ghế lớp theo phòng học phân công đầu năm trong các ngày 25, 26, 27, 27, 28/5/2016.
- Thông báo khi hoàn thành và bàn giao khi kết thúc ôn tập thi THPT QG.
- 12A4 Hỗ trợ Thầy Sang và 11A2 dựng và thu dọn dù theo phân công.  
Yêu cầu:
- GVCN trực tiếp chỉ đạo lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- Khi hoàn thành phải báo với Thầy Kha nghiệm thu trước khi cho học sinh về.
Đầm Dơi, ngày 21 tháng 5 năm 2016
P. HIỆU TRƯỞNG             
(Đã ký)                     
Phạm Việt Hưng            
 
Báo Giáo dục & thời đại
Tin 24h.com.vn
Báo Tuổi trẻ
Báo VietNamNet