12:04 ICT Thứ bảy, 16/02/2019
Đổi mới để khẳng định, để phát triển, để nâng tầm, vươn xa.
Danh ngôn cuộc sống

Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why Melville

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 181
  • Tháng hiện tại: 59641
  • Lượt truy cập: 25334640
Kỉ niệm 35 năm thành lập trường (18/11/2015) Số lượng: 28 | Lượt xem: 18258
Lượt xem: 781
Lượt xem: 632
Lượt xem: 594
Lượt xem: 797
Lượt xem: 692
Lượt xem: 526
Lượt xem: 565
Lượt xem: 484
Lượt xem: 557
Lượt xem: 655
Lượt xem: 542
Lượt xem: 760
Lượt xem: 654
Lượt xem: 582
Lượt xem: 492
Lượt xem: 594
Lượt xem: 559
20/11/2013 Số lượng: 22 | Lượt xem: 33460
Lượt xem: 1324
Lượt xem: 1144
Lượt xem: 1402
Lượt xem: 1025
Lượt xem: 1023
Lượt xem: 1056
Lượt xem: 1145
Lượt xem: 1290
Lượt xem: 1054
Lượt xem: 910
Lượt xem: 1134
Lượt xem: 1457
Lượt xem: 1251
20/11/2012 Số lượng: 17 | Lượt xem: 29783
Lượt xem: 1447
Lượt xem: 1409
Lượt xem: 1284
Lượt xem: 1343
Lượt xem: 1235
Lượt xem: 1366
Lượt xem: 1530
Lượt xem: 1288
Lượt xem: 1279
Lượt xem: 1326
Lượt xem: 2451
Lượt xem: 1668
Chào mừng trường đạt chuẩn QG (10/2/2012) Số lượng: 21 | Lượt xem: 33945
Lượt xem: 1236
Lượt xem: 1715
Lượt xem: 1223
Lượt xem: 1264
Lượt xem: 1262
Lượt xem: 1286
Lượt xem: 1325
Lượt xem: 1300
Lượt xem: 1508
Lượt xem: 1303
Lượt xem: 1073
Lượt xem: 1743
Lượt xem: 1567
20/11/2011 Số lượng: 11 | Lượt xem: 21521
Lượt xem: 3229
Lượt xem: 1440
Lượt xem: 1347
Lượt xem: 1668
Lượt xem: 1548
Lượt xem: 1947
Lượt xem: 1605
Lượt xem: 1395
Lượt xem: 1589
Kỉ niệm 30 năm thành lập trường (20/11/2010) Số lượng: 21 | Lượt xem: 39589
Lượt xem: 1792
Lượt xem: 1294
Lượt xem: 1546
Lượt xem: 1329
Lượt xem: 1229
Lượt xem: 1352
Lượt xem: 1421
Lượt xem: 1465
Lượt xem: 1282
Lượt xem: 1179
Lượt xem: 1499
Lượt xem: 2718
Lượt xem: 1224
Lượt xem: 1867
20/11/2009 Số lượng: 26 | Lượt xem: 42058
Lượt xem: 1391
Lượt xem: 1649
Lượt xem: 1312
Lượt xem: 1417
Lượt xem: 1341
Lượt xem: 1403
Lượt xem: 1307
Lượt xem: 1649
Lượt xem: 1341
Lượt xem: 1589
Lượt xem: 1368
Lượt xem: 1249
Lượt xem: 1222
Lượt xem: 1515
Lượt xem: 1153
Lượt xem: 1526
Lượt xem: 1221
Lượt xem: 1476
Lượt xem: 2066
Lượt xem: 1333
Lượt xem: 1534